Strona główna Ogłoszenia Informacja o oddaniu w najem nieruchomości

PRZETARG OFERTOWY

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków


Ogłasza


PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY


na najem stanowiącego własność Instytutu budynku techniczno-biurowego, murowanego, podwyższony parter o kub. 1546,17 m3, powierzchnia użytkowa 302,43m2 , budynek wyposażony jest  w instalację elektrycznną, wody, kanalizacji i gazu. Budynek znajduje się  w Krakowie przy ul. Lipowej 3 na działce 174/8 obr. 14.

Miesięczna cena wywoławcza najmu wynosi 6 450,00 zł

Na cenę najmu składają się :

-   141,29 m 2 - powierzchnia magazynowa niski parter budynku -  kwota najmu 16,00 zł / m 2 ;

-   161,14 m2 - powierzchnia biurowo – magazynowa II kondygnacja – kwota najmu 26,00zł/m2

Do wylicytowanej ceny najmu doliczony zostanie podatek VAT.

Cena nie obejmuje  dostawy mediów  oraz  wywozu nieczystości.

Zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 21 lutego 2019r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019, poz.543) przetarg dotyczący najmu wyżej wymienionych składników aktywów trwałych zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w art. 38 ust.3  Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z dnia 16 grudnia 2016 (Dz.U. z 2018, poz. 1182 z póź, zm.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg”  w Sekretariacie Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych  w Krakowie  ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków do dnia 06.05.2019r do godz. 09:00 oraz wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej na trzy dni przed terminem przetargu na konto w  Santander Bank Polska SA 08 1910 1048 2116 0004 3297 0001

Otwarcie kopert i rozstrzygnięcie przetargu przez Komisję Przetargową nastąpi w dniu 06.05.2019 r. o godz.10:00 w siedzibie Instytutu.

Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg  zostanie zaliczone na poczet czynszu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Instytutu w razie niedojścia do zawarcia umowy  z przyczyn lezących po stronie oferenta, który wygra przetarg .

Wszelkich informacji  dotyczących przedmiotu najmu w zakresie jego danych technicznych udziela Tadeusz Zając w godz.  od 8:00 do 14:00 , tel. ( 12) 683 79 20, 602 47 52 21

Nieruchomość można oglądać w dniach roboczych po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr telefonu jw.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

Kraków dnia 2019-04-10

 


OFERTA:


Produkty

Badania materiałów budowlanych


Badania szkła i ceramiki


POLECAMY:


Mieszanki budowlane


Materiały do konserwacji zabytków


Badania ogniowe


Aparatura laboratoryjna i terenowa


Obsługa laboratoryjna budów i wytwórni betonu


Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013
Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies, więcej informacji...