Strona główna Ogłoszenia Wynajem hali dwukondygnacyjnej

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych  w Warszawie

Oddział  Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

31-983  Kraków ul. Cementowa 8  tel.  (12) 683 79 00OGŁASZAPISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wynajem stanowiącej własność Instytutu hali dwukondygnacyjnej o konstrukcji stalowo- żelbetowej , ścianach z blachy  trapezowej , ocieplanych wełną mineralną i stropach  żelbetowo-betonowych o obciążeniu użytkowym od 2000-3000 kg/ m2 , która jest zlokalizowana w  Krakowie- Podgórzu przy ul. Romanowicza 19 a.


Hala o powierzchni całkowitej  3.157,50 m 2 ( w tym magazynowa 2.771,80 m 2 ) jest posadowiona na działkach ewidencyjnych 170 i 171 będących w użytkowaniu wieczystym Instytutu oraz  działce 268/2 stanowiącej własność Instytutu, których łączna  powierzchnia wynosi 0, 3609  m2 .


Kubatura hali  wynosi 23.861,50  m 3, powierzchnia zabudowy 1.560 m2, powierzchnia użytkowa  3.029 m2.


Hala wyposażona jest  w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną  i teletechniczną oraz windę towarową.


Cena wywoławcza  netto  za miesięczny czynsz najmu  wynosi 44 224,00  zł.


Na cenę najmu składają się :

-   1.397,20 m 2 - powierzchnia produkcyjno – magazynowa na parterze budynku  wraz z częścią biurowo-socjalną   -   kwota  16,00 zł / m 2 ;

-   1.293,60 m2 - powierzchnia magazynowa zlokalizowana na piętrze hali , wraz z częścią socjalną, oraz  dodatkowa powierzchnia magazynowa 90,84m2 w budynku wolnostojącym położonym wzdłuż granicy działki 171 - kwota
12,80 zł/ m 2

-   dodatkowa powierzchnia magazynowa -275,8 m2 zlokalizowana na piętrze hali   - kwota   9,60  zł/ m 2

-   dziesięć miejsc postojowych  kwota za jedno miejsce 150 zł .


Cena nie obejmuje  dostawy mediów  oraz  wywozu nieczystości.


Wynajmujący zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


Pisemne oferty należy składać  do 20.06.2016r do godz. 9:00 w sekretariacie przy ul. Cementowej 8.


Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie do dnia 20.06.2018 r. wadium w kwocie 4 400  zł  ( 10 % miesięcznego czynszu netto ).  Wadium winno być wpłacone   na konto w  Deutsche Bank Polska S.A. 08 1910 1048 2116 0004 3297 0001.


Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg  zostanie zaliczone na poczet czynszu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Instytutu w razie niedojścia do zawarcia umowy  z przyczyn lezących po stronie oferenta, który wygra przetarg.


Wszelkich informacji  dotyczących przedmiotu  najmu  w zakresie jego  danych technicznych  udziela  Tadeusz Zając w godz.  od 8:00 do 14:00 , tel. (12) 683 79 20.

 
Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013
Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies, więcej informacji...