Strona główna Zakład Certyfikacji i Normalizacji

ZAKŁAD CERTYFIKACJI I NORMALIZACJI


Certyfikacja wyrobów budowlanych


Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie prowadzi certyfikację w trzech obszarach:

1) regulowanym europejskim objętym notyfikacją, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG, w ramach którego wydawany jest certyfikat stałości właściwości użytkowych lub certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji (ZKP), gdzie dokumentem kryterialnym jest zharmonizowana specyfikacja techniczna (norma lub europejska ocena techniczna),


2) regulowanym krajowym objętym akredytacją, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966), w ramach którego wydawany jest krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych lub krajowy certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji (ZKP), gdzie dokumentem kryterialnym jest Polska Norma lub krajowa ocena techniczna/aprobata techniczna,


3) dobrowolnym, w ramach którego wydawany jest dobrowolny certyfikat zgodności lub dobrowolny certyfikat zakładowej kontroli produkcji (ZKP), gdzie dokumentem kryterialnym jest Polska Norma lub aprobata techniczna.


Działania związane z prowadzeniem certyfikacji w imieniu krakowskiego Oddziału Instytutu realizuje Zakład Certyfikacji i Normalizacji.


Do pobrania:


Działalność normalizacyjna, krajowa i europejska, prowadzona jest w oparciu o współpracę z PKN i obejmuje prowadzenie sekretariatu Komitetu Technicznego PKN KT nr 196 ds. Cementu i Wapna, udział w pracach Komitetu Technicznego PKN nr 196 oraz CEN/TC 51/WG6 i CEN/TC 51 WG13.

 

KONTAKT


Kierownik Zakładu
mgr inż. Piotr Zapolski

tel.:

kom:

e-mail:

12 683 79 15

795 599 379

p.zapolski@icimb.pl


Kierownik ds. Kontroli
mgr inż. Jacek Pabis

tel.:

e-mail:

12 683 79 71

j.pabis@icimb.plAC 008Notyfikacja Unii Europejskiej Nr 1487


Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013
Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies, więcej informacji...