Strona główna Zakład Certyfikacji i Normalizacji Notyfikacja w obszarze dyrektywy CPD

Notyfikacja w obszarze dyrektywy CPD


Zgodnie z dyrektywą Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 roku w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (Dyrektywa Wyroby Budowlane – CPD) której przepisy obowiązywały do dnia 30.06.2013, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych prowadził certyfikację zgodności i zakładowej kontroli produkcji zgodnie z:


 • wymaganiami zharmonizowanych z dyrektywą CPD specyfikacji technicznych, umożliwiającą producentowi uzyskanie certyfikatu zgodności WE lub certyfikatu zakładowej kontroli produkcji WE, które w systemach oceny zgodności 1+ i 1 oraz 2+ uprawniały producenta do wystawienia deklaracji zgodności i naniesienia oznakowania CE


W obszarze dyrektywy Rady 89/106/EWG – numer notyfikacji Unii Europejskiej 1487.


Zakres notyfikacji obejmował:


Decyzja

Wyrób

System oceny zgodności

Zharmonizowana specyfikacja techniczna

97/555/WE

   cementy:

 • powszechnego użytku
 • murarski
 • glinowo-wapniowy
 • specjalne o bardzo niskim cieple hydratacji
 • supersiarczanowe

1+

/certyfikacja zgodności wyrobu/


EN 197-1

EN 413-1

EN 14647

EN 14216


EN 15743

97/555/WE

  wapno budowlane

2+

/certyfikacja ZKP/

EN 459-1

97/556/WE

systemy/zestawy zewnętrznej izolacji termicznej z wyprawą

2+

/certyfikacja ZKP/

ETAG 004

97/740/WE

zaprawa murarska

2+

/certyfikacja ZKP/

EN 998-2

bloczki murarskie w kategorii I

2+

/certyfikacja ZKP/

EN 771-1

EN 771-2

EN 771-3

EN 771-4

EN 771-5

EN 771-6

tynki zewnętrzne i wewnętrzne na spoiwach organicznych

1

/certyfikacja zgodności wyrobu/

EN 15824

98/598/WE

kruszywa:

 • do betonu
 • do budowy dróg
 • do mieszanek bitumicznych
 • do zapraw
 • na podsypkę kolejową
 • do robót hydrotechnicznych
 • lekkie

2+

/certyfikacja ZKP/


EN 12620

EN 13242

EN 13043

EN 13139

EN 13450

EN 13383-1

EN 13055-1 i 2

99/469/WE

wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych:

 • systemy ochrony powierzchniowej betonu
 • naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne
 • łączenie konstrukcyjne
 • iniekcja betonu
 • kotwienie stalowych prętów zbrojeniowych
 • ochrona zbrojenia przed korozją

2+

/certyfikacja ZKP/EN 1504-2


EN 1504-3


EN 1504-4

EN 1504-5

EN 1504-6


EN 1504-7

99/469/WE

dodatki typu II do betonu:

 • popiół lotny
 • pył krzemionkowy
 • mielony granulowany żużel wielkopiecowy

1+

/certyfikacja zgodności wyrobu/


EN 450-1

EN 13263-1

EN 15167-1

99/470/WE

domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu

2+

/certyfikacja ZKP/

EN 934-2

EN 934-3

EN 934-4

EN 934-5 

KONTAKT


Kierownik Zakładu
mgr inż. Piotr Zapolski

tel.:

kom:

e-mail:

12 683 79 15

795 599 379

p.zapolski@icimb.pl


Kierownik ds. Kontroli
mgr inż. Jacek Pabis

tel.:

e-mail:

12 683 79 71

j.pabis@icimb.plAC 008


Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013
Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies, więcej informacji...