WNIOSKOWANIE O CERTYFIKACJĘ


Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych ze względu na zachowanie bezstronności prowadzonych procesów certyfikacji i badań laboratoriów nie prowadzi doradztwa technicznego, konsultacji, opracowań i wdrożeń procesów produkcyjnych, opracowywania receptur dla indywidualnych potrzeb zleceniodawców w zakresie wyrobów budowlanych objętych zakresem akredytacji i notyfikacji.


Producent zainteresowany przeprowadzeniem procesu certyfikacji proszony jest o przysłanie zapytania lub zgłoszenia w formie pisemnej.


Jeżeli zgłoszenie dotyczy zakresu działalności Zakładu producent jest informowany o warunkach udzielania certyfikacji i podstawowych elementach procedury poprzez udostępnienie (e-mail, faks lub poczta) następujących dokumentów:

  1. programu certyfikacji obejmującego specyfikację aktualnych norm i dokumentów normatywnych dotyczących wymagań, metod pobierania próbek wyrobu, metod badań, systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych kryteriów oceny dla danego wyrobu
  2. formularza wniosku o certyfikację
  3. informacji o opłatach obciążających wnioskodawcę
  4. specyfikacji dokumentacji, którą powinien dołączyć do wniosku
  5. przy certyfikacji ZKP, w przypadku gdy specyfikacja techniczna lub norma z nią związana nie zawiera wymagań dotyczących ZKP lub podaje je tylko ogólnie, dokumentu „Wymagania dla producentów stosowane w procesie oceny i certyfikacji zakładowej kontroli produkcji”


Jeżeli wniosek i dostarczona przez producenta dokumentacja nie budzą zastrzeżeń, wnioskujący dostaje pisemne potwierdzenie przyjęcia wniosku.


Jeżeli dokumentacja wymaga uzupełnienia, Zakład pisemnie informuje wnioskującego o konieczności jej uzupełnienia.


Jeżeli wynikiem przeglądu jest odrzucenie wniosku lub wnioskujący nie przekaże wymaganych uzupełnień w określonym terminie, Zakład informuje o tym pisemnie wnioskującego.Dokumenty i wniosek do pobrania:


Zakładowa kontrola produkcji (ZKP). Wymagania dla producentów stosowane w proces oceny i certyfikacji zakładowej kontroli produkcji – dokument NCW.1 (kontynuacja dokumentu KA-07)


Wydanie 2 NCW.1 wprowadzone zostało z powodu zmiany szaty graficznej dokumentu i nie zawiera dodatkowych wymagań dla producentówWniosek:


Do pobrania wniosek obejmujący wszystkie obszary działalności Zakładu wniosek


Obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych - klauzula informacyjna


Obszar regulowany europejski objęty notyfikacją:


Programy certyfikacji i tryb certyfikacji wyrobów budowlanych w obszarze zharmonizowanym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 – dokument NCP.1


Obszar regulowany krajowy objęty akredytacją:


Programy certyfikacji i tryb certyfikacji wyrobów budowlanych w obszarze krajowym – dokument NCP.2


Programy certyfikacji dobrowolnej wyrobów budowlanych - dokument NCP.5 (kontynuacja programów KA-01 i KA-19)
 

KONTAKT


Kierownik Zakładu
mgr inż. Piotr Zapolski

tel.:

kom:

e-mail:

12 683 79 15

795 599 379

p.zapolski@icimb.pl


Kierownik ds. Kontroli
mgr inż. Jacek Pabis

tel.:

e-mail:

12 683 79 71

j.pabis@icimb.plAC 008


Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013
Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies, więcej informacji...