BADANIA PALIW TECHNOLOGICZNYCH, ALTERNATYWNYCH I ODPADÓW


(węgiel kamienny, węgiel brunatny, koks, koks z węgla kamiennego, biopaliwa stałe, surowce węglanowe, odpady przemysłowe - żużle i popioły z przemysłu energetycznego, żużle z przemysłu hutniczego, łupki i mułki przywęglowe itp.)


Badania wykonuje:


Zakład Cementu


Zakres badań Metoda badania
Oznaczanie zawartości węgla całkowitego (TC)
- metoda z detekcją IR
PN-G-04571
PN-ISO 10694
PN-EN 13137
PB-1/BC*
PN-EN 15104
PN-EN 15407
PN-EN ISO 16948
Oznaczanie zawartości siarki całkowitej
- metoda z detekcją IR

PB-2/BC
PN-G-04584
PN-EN 15408
PN-EN ISO 16994

Oznaczanie ciepła spalania i wartości opałowej
- metoda kalorymetryczna

PB-3/BC
PN-81/G-04513
PN-ISO 1928
PN-EN 14918,
PN-EN 15400
PN-EN 15170

Oznaczanie metodą suszarkową:
wilgoci całkowitej i w próbce analitycznej oraz w węglu powietrzno-suchym

PN-ISO 687*
PB-4/BC
PB-11/BC
PN-EN 14774-3
PN-EN 15414-3
PN-ISO 589
PN-ISO 11722
PN-EN ISO 18134-1
PN-EN ISO 18134-3

Oznaczanie zawartości popiołu
- metoda wagowa

PB-5/BC*
PN-80/G-04512/Az1
PN-ISO 1171
PN-EN 15403
PN -EN ISO 18122

Oznaczanie części lotnych
- metoda wagowa
PB-6/BC*
PN-G-04516
PN-ISO 562
PN-EN 15402
PN-EN ISO 18123
Oznaczanie zawartości chloru
- metoda spalania w bombie kalorymetrycznej lub w piecu muflowym oraz oznaczanie metodą Volharda

PB-7/BC*
PN-ISO 587
PN-EN 15289
PN-EN ISO 16994

Wymywalność metali ciężkich: As, Cr, Zn, Pb, Co, Ni, V, Cu, Ba, Mo, Cd PB-8/BC
PN-EN 12457*
Oznaczanie zawartości metali ciężkich: As, Cr, Zn, Cd, Pb, Co, Ni, V, Cu, Ba, Mo PN-EN ISO 11885*
PB-10/BC
Oznaczanie zawartości całkowitego węgla organicznego (TOC)
- metoda z detekcją IR
PN-EN 13639
PN-ISO 10694
PN-EN 13137
Oznaczanie zawartości całkowitego węgla nieorganicznego (TIC)
- metoda z detekcją IR
PN-EN13137
Oznaczenie zawartości biomasy PN-EN 15440

* Metody badawcze nieobjęte akredytacją PCA nr AB 054Badania wykonuje:


Zakład Badań Kontrolnych


Zakres badań Metoda badania
Oznaczenie zawartości Hg PB/LC-28
Oznaczenie zawartości As PB/LC-28


 

KONTAKT


Kierownik Zakładu
dr inż. Tomasz Baran

tel.:

kom.:

e-mail:

12 683 79 91

691 929 277

t.baran@icimb.pl


Zastępca Kierownika

mgr inż. Bogumiła Duszak

tel.:

e-mail:

12 683 79 93

b.duszak@icimb.pl
KONTAKT


Kierownik Zakładu
mgr inż. Tomasz Foszcz

tel.:

kom.:

e-mail:

12 683 79 61

661 944 695

t.foszcz@icimb.pl


Zastępca Kierownika
mgr Pelagia Laska-Józefczak

tel.:

e-mail:

12 683 79 85

p.laska@icimb.plWszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013
Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies, więcej informacji...