Strona główna Innowacyjny stabilizator z włókien celulozowych

INNOWACYJNY STABILIZATOR Z WŁÓKIEN CELULOZOWYCHWłókna celulozowe

Głównym celem projektu jest opracowanie receptur produktów chemii budowlanej z wykorzystaniem technicznych włókien celulozowych (TechMC) jako stabilizatora oraz opracowanie mechanicznej technologii przesiewania technicznych włókien celulozowych.Opracowując receptury innowacyjnych produktów zawierających stabilizator w postaci włókien celulozowych (TechMC) możliwe będzie znaczne obniżenie ceny finalnych produktów (lub zwiększenie marży). Przewiduje się również, że włókna TechMC poprawią właściwości materiałów chemii budowlanej takie jak: poprawa retencji wody w zaprawie, urabialność, zmniejszenie spływności oraz zmniejszenie kurczliwości zapraw (podatność na pękanie). Ponadto, dzięki realizacji części technicznej opracowana zostanie technologia automatycznego przesiewania włókien celulozowych (TechMC) znacząco podnosząc wydajność całej linii produkcyjnej. Włókna celulozowe TechMC, znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu chemicznego, w tym do produkcji tynków, mas szpachlowych, farb oraz mas bitumicznych.W wyniku zrealizowanych prac wprowadzony zostanie na rynek innowacyjny stabilizator z włókien celulozowych stanowiących odpad produkcyjny wraz z gotowymi recepturami do materiałów chemii budowlanej.


Zakończenie prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu przewidziano na rok 2018.

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, pt. „Opracowanie receptur materiałów chemii budowlanej z wykorzystaniem włókien technicznych oraz technologii produkcji tych włókien”. Realizowany w ramach konsorcjum (Eugeniusz Hentosz PROAGRO, Instytut Chemii Przemysłowej, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych); finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

KONTAKTp.o. Kierownik Zakładu
mgr inż. Klaudiusz Borkowicz

tel.:

kom.:

e-mail:

12 683 79 77

608 336 236

k.borkowicz@icimb.pl


Zastępca Kierownika
mgr inż. Teresa Wons

tel.:

e-mail:

12 683 79 78

t.wons@icimb.plWszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013
Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies, więcej informacji...