Strona główna Zakład Badań Kontrolnych

ZAKŁAD BADAŃ KONTROLNYCH


Zakład Badań Kontrolnych wykonuje badania właściwości chemicznych i fizycznych materiałów budowlanych.


Budynek Zakładu Badań KontrolnychSpecjalizuje się w wykonywaniu badań chemicznych cementów powszechnego użytku, cementów specjalnych oraz składników cementu, tj. żużli, popiołów, kamieni wapiennych, łupków, pyłu krzemionkowego i pucolan. Badaniami objęte są również surowce i półprodukty do produkcji cementu. Podobne badania wykonuje w odniesieniu do wapna budowlanego oraz innych spoiw z zakresu materiałów i chemii budowlanej.


Od roku 2011 Zakład Badań Kontrolnych przejął w zakres swojego działania badania chemiczne szkła oraz surowców szklarskich.


ZBK dysponuje specjalistyczna, nowoczesną aparaturą zapewniającą szybkie i miarodajne wykonywanie analiz chemicznych w bardzo szerokim zakresie zawartości badanych związków. Instrumentalne wyniki oznaczeń chemicznych są weryfikowane za pomocą klasycznej techniki analitycznej mającej status metod wzorcowych.


Laboratorium Badań Chemicznych wykonuje badania chemiczne z zakresu emisji CO2, REACH. Od wielu lat wykonuje specjalistyczne badania oznaczania również zawartości rozpuszczalnego w wodzie chromu Cr (VI). Laboratorium jest przygotowane do podjęcia nowych zadań w zakresie nowego CPR i badań wskazanych „niebezpiecznych substancji”.


Laboratorium Badan Fizycznych wykonuje badania właściwości fizycznych zapraw i zaczynów cementowych, wapiennych i innych spoiw.


Laboratoria Zakładu Badań Kontrolnych pełnią rolę laboratoriów tzw. „trzeciej strony” dla potrzeb oceny zgodności cementu. W swojej strukturze Zakład Badań Kontrolnych posiada akredytowany zespół do pobierania próbek cementu dla potrzeb oceny zgodności. Dla potrzeb badania rynku w zakresie konfekcjonowanych wiążących materiałów budowlanych będących w obrocie ZBK dysponuje odpowiednią procedurą umożliwiającą odpowiednio udokumentowany zakup ww materiałów w punktach wskazanych przez np. organizacje konsumenckie.


Wykonuje badania w ramach Certyfikatu Akredytacji AB 054 wydanego przez PCA.


Zakład Badań Kontrolnych     Zakład Badań Kontrolnych


Po raz pierwszy Laboratoria uzyskały certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji 20 stycznia 1998 roku. Certyfikat ten potwierdził kompetencje laboratorium do wykonywania badań metodami określonymi w normach europejskich. Było to wynikiem konsekwentnej, wieloletniej polityki Oddziału Mineralnych Materiałów Budowlanych w odniesieniu do usług badawczych świadczonych przez jego laboratoria badawcze. Celem tej polityki jest zapewnienie jakości usług badawczych na poziomie usług świadczonych przez wiodące laboratoria badawcze innych krajów europejskich.


Aby ten cel osiągnąć ZBK z uwagę śledzi postęp prac w dziedzinie normalizacji międzynarodowej dotyczącej metod badań, inwestuje w odpowiednie wyposażenie do badań, w zasoby ludzkie zaangażowane w procesach badawczych, ciągle porównując wyniki swoich badań z europejskimi laboratoriami badawczymi i doskonali system zapewnienia jakości świadczonych usług.


Reprezentant Zakładu Badań Kontrolnych jest członkiem Komitetu Technicznego CEN/TC51 i jego Grup Roboczych (WG) i Grup Zadaniowych (TG) uczestnicząc w sposób czynny w pracach tych organizacji. Kierownik ZBK jest Przewodniczącym Komitetu Technicznego KT 196 "Cement i wapno budowlane".Oferta badań: materiały i wyroby budowlane


Oferta: analizy chemiczne szkła i surowców szklarskich


 

KONTAKT


Kierownik Zakładu
mgr inż. Tomasz Foszcz

tel.:

kom.:

e-mail:

12 683 79 61

661 944 695

t.foszcz@icimb.pl


Zastępca Kierownika
mgr Pelagia Laska-Józefczak

tel.:

e-mail:

12 683 79 85

p.laska@icimb.plWszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013
Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies, więcej informacji...