Strona główna Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw

ZAKŁAD BETONÓW, ZAPRAW I KRUSZYW


Nowości Zakładu Betonów, Zapraw i Kruszyw


W ramach Certyfikatu Akredytacji wydanego przez PCA Nr AB 054 wykonuje badania zapraw do murów, zapraw podłogowych, betonów, kruszyw, domieszek do zapraw i betonów, tynków organicznych według europejskich norm zharmonizowanych.


Prowadzi działalność naukowo-badawczą oraz wdrożeniową w zakresie opracowywania nowych technologii wytwarzania materiałów i spoiw budowlanych oraz sporządza ocenę ich właściwości, wydaje opinie i ekspertyzy.


Zakład oferuje:


1. Opracowywanie technologii wytwarzania nowych materiałów i spoiw budowlanych:

 • specjalnych spoiw wysokowartościowych (BWW i BBWW) charakteryzujących się bardzo dobrymi właściwościami użytkowymi (wytrzymałość na ściskanie 60-150MPa, mrozoodporność powyżej F300, wodoszczelność powyżej W12, bardzo dobra odporność na agresję siarczanową, chlorkową, węglanową oraz środki odladzające),
 • specjalnych kompozytów polimerowo-cementowych (PCC) przeznaczonych głównie do renowacji uszkodzonych obiektów betonowych i żelbetonowych (podpory, filary, przęsła mostów i wiaduktów, łożyska mostów, belki podsuwnicowe, pasy startowe lotnisk), a także do wykonywania fundamentów pod maszyny, urządzenia i konstrukcje ciężkie,
 • mieszanek cementowych i polimerowo-cementowych o właściwościach dostosowanych pod kątem możliwości użycia ich w najtrudniejszych warunkach wykonawstwa i eksploatacji, zwłaszcza do szybkich napraw obiektów budowlanych, wchodzących w skład infrastruktury komunikacyjnej, przemysłowej i hydrotechnicznej,kompozytów polimerowo-cementowych przeznaczonych do szybkiego kotwienia maszyn ciężkich konstrukcji stalowych w fundamentach oraz obudów w górnictwie podziemnym,
 • spoiw kompozytowych na bazie cementu do wypełniania wyrobisk górniczych,
 • wysokowytrzymałościowych, samozagęszczalnych mieszanek na bazie cementu,
 • materiałów kompozytowych przeznaczonych do wytwarzania wysokowytrzymałościowych betonów architektonicznych i elementów dekoracyjnych,
 • kompozytów trudnościeralnych przeznaczonych do wykonywania wykładzin zabezpieczających elementy rurowe przed ścieralnym działaniem materiałów transportowanych.

2. Badania z obowiązującymi normami europejskimi PN-EN dla:

 • zapraw tynkarskich wg PN-EN 998-1
 • zapraw murarskich wg PN-EN 998-2
 • podkładów podłogowych PN-EN 13813
 • betonów wg PN-EN 206-1

3. Badania aprobacyjne wraz z opracowaniem wniosków o udzielenie Aprobat Technicznych.


4. Badania surowców, kruszyw i wypełniaczy mineralnych.


5. Badania hydroizolacji podpłytkowych. Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych posiada laboratorium notyfikowane do badań typu wg PN-EN 14891:2012.


Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw prowadzi działalność naukowo-badawczą w zakresie przeróbki surowców mineralnych. Pobiera próbki kruszyw i betonu do badań laboratoryjnych. Pobiera próbki kruszyw, betonu i betonowych odwiertów rdzeniowych do badań laboratoryjnych. Świadczy kompleksową obsługę laboratoryjną inwestycji budowlanych i wytwórni betonu. Oferuje podłoże betonowe wg ISO 13640 do badania kitów wg PN-EN ISO 11600.Zakład planuje uruchomienie badań powłok asfaltowych do izolacji wodochronnej wg PN-EN 15814:2011. Więcej informacji już wkrótce na naszych stronach internetowych!Oferta badań: materiały i wyroby budowlane

 

KONTAKT


Kierownik Zakładu
dr inż. Marzena Najduchowska

tel.:

kom.:

e-mail:

12 683 79 96

515 053 503

m.najduchowska@icimb.pl


Zastępca Kierownika
mgr inż. Jerzy Balacha

tel.:

e-mail:

12 683 79 46

j.balacha@icimb.plNotyfikacja Unii Europejskiej Nr 1487


Obsługa laboratoryjna budów i wytwórni betonu


Betonowe odwierty rdzeniowe


Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013
Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies, więcej informacji...