Strona główna Zakład Cementu Pracownia Mikroskopii

PRACOWNIA MIKROSKOPII


 

Pracownia Mikroskopii         Pracownia Mikroskopii wchodząca w skład Zakładu Cementu prowadzi badania właściwości:Cementów


Klinkierów


Żużli wielkopiecowych

Betonów


Klinkierów


Materiałów budowlanych
Badania prowadzone są pod kątem:


 • określenia zawartości żużla w cemencie
 • określenia zawartości fazy szklistej w żużlu wielkopiecowym
 • opisu i zawartości faz w klinkierach
 • opisu petrograficznego kruszyw
 • opisu morfologicznego betonów, materiałów budowlanych
 • morfologii i analizy pierwiastkowej metodą elektronowej mikroskopii skaningowej SEM/EDS
 • oznaczania charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie
 • reaktywności i spiekalności surowców cementowych i innych materiałów budowlanych
 • potwierdzenia obecności produktów reakcji alkalicznej ASRBadamy:


 • materiały budowlane, ceramikę, szkło, metale, stopy, proszki
 • kompozyty, tworzywa sztuczne
 • minerały, sekcje geologiczne
 • miękkie materiały, takie jak farmaceutyki, polimery, materiał roślinny, żele Włókna, cząstki, materiały porowateWykonujemy preparaty z próbek i pracujemy na:


 • przełamach
 • sekcjach polerowanych
 • próbkach inkludowanych w żywicy
 • próbkach polerowanych nożem argonowym (polerka jonowa)
 • próbki in situ

Aparatura badawcza wykorzystywana do wymienionych badań

Skaningowy mikroskop elektronowy


Skaningowy mikroskop elektronowy


Nowoczesny, wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy z działem z emisją polową  (FEG) o bardzo szerokim zastosowaniu poprzez dodatkowy tryb środowiskowy ESEMTM


Funkcja środowiskowa SEM (ESEM™) umożliwia badanie materiałów w szerokim zakresie warunków, oraz analizę próbek mokrych, oleistych, brudnych, odgazowujących i nieprzewodzących w ich naturalnym stanie, bez znaczącej modyfikacji lub przygotowania próbki.


Mikroskop działa również w konwencjonalnym trybie wysokiej próżni, zapewniając obrazy o wysokiej rozdzielczości przewodzących próbek. Możliwość analizy materiałów w różnych warunkach będzie umożliwiała opracowywanie nowych materiałów i produktów w szerokim spektrum dyscyplin.


Dzięki możliwości analizowania postępu reakcji chemicznych, takich jak korozja, trawienie, utlenianie, kataliza i wzrost kryształów, system Quattro ESEM ™ umożliwia innowacyjną analizę badań SEM.
Rapid Air - charakterystyka porów powietrznych w stwardniałym betonie


Rapid Air - charakterystyka porów powietrznych w stwardniałym betonie
  Mikroskopy Nikon SMZ1000, Nikon Eclipse LV100 POL    


Mikroskopy Nikon SMZ1000, Nikon Eclipse LV100 POL


Malvern – laserowy analizator uziarnienia    Mikroskop Nikon

Mikroskop wysokotemperaturowy


Mikroskop wysokotemperaturowy


 

KONTAKT


Kierownik Zakładu
dr inż. Tomasz Baran

tel.:

kom.:

e-mail:

12 683 79 91

691 929 277

t.baran@icimb.pl


Zastępca Kierownika

mgr inż. Bogumiła Duszak

tel.:

e-mail:

12 683 79 93

b.duszak@icimb.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013
Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies, więcej informacji...