PRACOWNIA PALIW                   Pracownia Paliw wchodząca w skład Zakładu Cementu prowadzi badania właściwości:Cementów


Klinkierów


Paliw stałych


Biopaliw


Stałych paliw wtórnych


Łupków i mułków przywęglowych

Surowców mineralnych


Materiałów budowlanych


Popiołów


Odpadów przemysłowych


Odpadów komunlanych
Badania prowadzone są pod kątem:


 • określenia wielkości wskaźników emisji CO2,
 • określenia zawartości biomasy i węgla biogennego,
 • określenia ciepła spalania i wartości opałowej,
 • określenia zawartości wilgoci,
 • określenia zawartości węgla całkowitego, organicznego i nieorganicznego,
 • określenia zawartości siarki,
 • określenia zawartości chloru,
 • określenia zawartości popiołu,
 • określenia zawartości części lotnych,
 • określenia strat prażenia,
 • zawartość wolnego wapna w cemencie,
 • określenia zawartości wolnego wapna,
 • określenia przydatności, do wykorzystania w technologii wyrobów budowlanych,
 • wykorzystania surowców odpadowych,
 • składu ziarnowego,
 • mielności wg Bonda.
Aparatura badawcza wykorzystywana do wymienionych badańDwupiecowy analizator węgla i siarki Eltra cs2000     

                   

Dwupiecowy analizator węgla i siarki Eltra cs2000Piece do 1100ºC i 1500ºC


Dwupiecowy analizator węgla i siarki Eltra cs2000Malvern – laserowy analizator uziarnienia        


Malvern – laserowy analizator uziarnieniaKalorymetr do oznaczeń ciepła spalania i wartości opałowej


Kalorymetr do oznaczeń ciepła spalania i wartości opałowejStanowisko do chemicznych metod badawczych


Stanowisko do chemicznych metod badawczych


 

KONTAKT


Kierownik Zakładu
dr inż. Tomasz Baran

tel.:

kom.:

e-mail:

12 683 79 91

691 929 277

t.baran@icimb.pl


Zastępca Kierownika

mgr inż. Bogumiła Duszak

tel.:

e-mail:

12 683 79 93

b.duszak@icimb.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013
Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies, więcej informacji...