Strona główna Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej

ZAKŁAD GIPSU I CHEMII BUDOWLANEJ


Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej prowadzi prace badawczo - rozwojowe dotyczące gipsu i anhydrytu oraz wyrobów z gipsu i anhydrytu, a także chemii budowlanej. W ramach Certyfikatu Akredytacji wydanego przez PCA Nr AB 054 wykonuje badania:


 • zapraw gipsowych,
 • mas uszczelniających,
 • gotowych mas szpachlowych,
 • preparatów gruntujących,
 • zapraw klejowych do płytek,
 • systemów ociepleń,
 • materiałów termoizolacyjnych,
 • reakcji na ogień,
 • rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne.


Oferta współpracy Zakładu Gipsu i Chemii Budowlanej z przemysłem wynika z jednej strony z wieloletnich doświadczeń Zakładu w zakresie opracowywania i wdrażania tradycyjnych technologii spoiw i wyrobów gipsowych, z drugiej strony zaś uwzględnia najnowsze trendy krajowe i światowe w tym zakresie. Zakład dysponuje doświadczonym i wykwalifikowanym personelem oraz specjalistycznym laboratorium badawczym.


Budynek Zakładu Gipsu i Chemii Budowlanej  Budynek Zakładu Gipsu i Chemii Budowlanej


Zakład prowadzi wielokierunkową działalność nauko-badawczą oraz wdrożeniową mającą na celu:


 • kontrolę jakości spoiw i wyrobów gipsowych oraz wyrobów z dziedziny chemii budowlanej (takich jak: zaprawy klejowe do płytek, materiały do spoinowania płytek, zaprawy klejowe do systemów ociepleń, gotowe masy szpachlowe, preparaty gruntujące) zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm polskich i europejskich.


Współpraca z przemysłem w zakresie:


 • badań kontrolnych spoiw i wyrobów gipsowych oraz produktów z dziedziny chemii budowlanej:
  • fug do płytek ceramicznych,
  • gipsy tynkarskie,
  • gipsy szpachlowe,
  • gładzie gipsowe,
  • kleje gipsowe,
  • podkłady podłogowe,
  • gipsy odlewnicze i ceramiczne,
  • gotowe masy szpachlowe,
  • inne spoiwa.
 • ekspertyz w zakresie awarii wyrobów i tworzyw gipsowych,
 • badań aplikacyjnych wyrobów gipsowych,
 • gospodarki odpadami z udziałem gipsu i spoiw gipsowych,
 • badań do krajowych aprobat technicznych,
 • badań do Europejskich Ocen Technicznych wg ETAG 004.Badania NRO - klasyfikacja wyrobów budowlanych w zakresie stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez ściany.


Rozprzestrzenianie ognia przez ściany zewnętrzne Rozprzestrzenianie ognia przez ściany zewnętrzne


Badania niepalności wyrobów budowlanych - klasyfikacja ze względu
na reakcje na ogień.


Badania niepalności wyrobów budowlanych - klasyfikacja ze względu na reakcje na ogień. Badania niepalności wyrobów budowlanych - klasyfikacja ze względu na reakcje na ogień.


Badania niepalności wyrobów budowlanych - klasyfikacja ze względu na reakcje na ogień. Badania niepalności wyrobów budowlanych - klasyfikacja ze względu na reakcje na ogień.


Klasyfikacja odporności ogniowej wg EN 13501-2, w tym badania szczelności i izolacyjności ogniowej wg EN 1363-1 i EN 1364-1 (NOWOŚĆ) - więcej informacjiBadania wytrzymałościowe zapraw budowlanych na ściskanie i zginanie.


Badania wytrzymałościowe zapraw budowlanych na ściskanie i zginanie. Badania wytrzymałościowe zapraw budowlanych na ściskanie i zginanie.


Badania przyczepności/wytrzymałości na rozrywanie.


Badania przyczepności/wytrzymałości na rozrywanie Badania przyczepności/wytrzymałości na rozrywanie.Badania ścieralności. Badania wytrzymałości na rozrywanie
zdolności do mostkowania spękań, wydłużenia względnego.


Badania ścieralności, zdolności do mostkowania spękań, wydłużenia względnego. Badania wytrzymałości na rozrywanie


Pobierz: Cennik badańReprezentanci Zakładu Gipsu i Chemii Budowlanej biorą czynny udział w pracach normalizacyjnych zarówno krajowego jak i europejskiego komitetu normalizacyjnego:


 • reprezentujemy Polskę i uczestniczymy w pracach Europejskiego Komitetu Technicznego CEN/TC 241 "Gypsum and gypsum based products",
 • uczestniczymy w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Komitecie Technicznym KT nr 194 ds. Gipsu i Wyrobów Gipsowych,
 • uczestniczymy w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Komitecie Technicznym KT nr 184 ds. klejów.Oferta badań: materiały i wyroby budowlane

 

KONTAKT


p.o. Kierownik Zakładu
mgr inż. Klaudiusz Borkowicz

tel.:

kom.:

e-mail:

12 683 79 77

608 336 236

k.borkowicz@icimb.pl


Zastępca Kierownika
mgr inż. Teresa Wons

tel.:

e-mail:

12 683 79 78

t.wons@icimb.plNotyfikacja Unii Europejskiej Nr 1487Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013
Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies, więcej informacji...