Strona główna Zakład Technologii Szkła

ZAKŁAD TECHNOLOGII SZKŁA


Zakład wykonuje badania w ramach Certyfikatu Akredytacji wydanego przez PCA nr AB 054 wg wymagań PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w zakresie:

 • szkła płaskiego i luster,
 • szkła bezpiecznego klejonego i hartowanego,
 • szyb zespolonych,
 • szkła budowlanego,
 • szyb samochodowych, m.in. badania homologacyjne szyb bezpiecznych dla środków transportu wg Regulaminu Nr 43 ECE,
 • szkła gospodarczego i opakowań szklanych w zakresie parametrów użytkowych.

   Badania okien  Badania butelek  Badania kabin prysznicowychZakład prowadzi badania w ramach:

 • Notyfikacji Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, Genewa, Nr E20/F (od roku 1992) w zakresie badań homologacyjnych szyb samochodowych wg Regulaminu Nr 43 EKG ONZ.


Prowadzi prace badawczo-rozwojowe, doświadczalne i wdrożeniowe w zakresie:

 • technologii szkła, szkliw i emalii szklarskich,
 • technologii szkieł specjalnych i tworzyw szklano-ceramicznych,
 • badań właściwości strukturalnych i spektralnych, w tym emisyjności materiałów i powłok na szkle w dalekiej podczerwieni,
 • opracowania i modyfikacji składu chemicznego i surowcowego szkieł,
 • modyfikacji i optymalizacji fizyko-chemicznych właściwości szkieł,
 • opracowania nowych, w tym proekologicznych rodzajów szkieł,
 • utylizacji i recyklingu odpadów powstających w przemyśle szklarskim,
 • optymalizacji procesu topienia i klarowania szkieł,
 • zagęszczania i obróbki zestawów szklarskich i wyrobów szklanych,
 • wzmacniania właściwości mechanicznych szkła budowlanego, opakowaniowego, gospodarczego i technicznego drogą wymiany jonowej oraz nanoszenia powłok z materiałów nieorganicznych i organicznych,
 • technik i technologii barwienia, odbarwiania oraz zdobienia wyrobów ze szkła,

Zakład oferuje:

 • doświadczalne wytopy szkieł, szkliw i emalii o składach tradycyjnych i specjalnych,
 • badania charakterystyki procesu topienia szkieł, szkliw i emalii,
 • projektowanie właściwości szkieł na podstawie składu chemicznego metodą obliczeniową,
 • badania przydatności nowych surowców do produkcji szkieł,
 • opracowanie nowych syntez i procesów otrzymywania szkieł, szkliw i emalii o różnych właściwościach i do różnych zastosowań,
 • usługi w zakresie opinii i ekspertyz,
 • pomoc w zakresie opracowania programów dostosowawczych dotyczących uzyskania pozwoleń zintegrowanych,
 • badanie właściwości strukturalnych i spektralnych materiałów szklistych i powłok na szkle oraz nieorganicznych i organiczno-nieorganicznych (hybrydowych), w tym otrzymywanych metodą zol-żel,

Najważniejsze osiągnięcia Zakładu:

 • opracowanie składu chemicznego i zestawu surowcowego na brązowe szkło „antisol” i jego wdrożenie,
 • opracowanie składów chemicznych i surowcowych nie produkowanych dotychczas w Polsce bezołowiowych i niskoołowiowych szkieł kryształowych,
 • opracowanie technologii wytwarzania i uruchomienie produkcji potasowego szkła wodnego jako lepiszcza dla otulin elektrod spawalniczych,
 • badanie i opracowanie sposobu otrzymywania powłok elektrochromowych na szkle,
 • opracowanie szkła fotochromowego do wielokrotnego zapisu informacji,
 • opracowanie elektrolitów jonowo przewodzących dla zaawansowanych szkieł z powłokami i urządzeń optoelektrycznych oraz sposobu ich otrzymywania metodą zol-żel,
 • opracowanie technologii otrzymywania powłok refleksyjnych i niskoemisyjnych na szkle metodą pirolizy, w zastosowaniu do różnych rodzajów szkła budowlanego oraz wyrobów ze szkła gospodarczego, opakowaniowego,
 • opracowanie technologii chemicznej obróbki powierzchni szkła w celu uzyskania matu satynowego i właściwości antyrefleksyjnych,
 • opracowanie technologii otrzymywania proekologicznych szkieł mąconych bez udziału związków fluoru.

Wykaz świadectw badań:
Badania w komorze do badań starzeniowych z lampą ksenonową – Xenotest


XenotestZakład Technologii Szkła posiada komorę do przyśpieszonych badań starzeniowych z lampą ksenonową Xenotest Alpha HE firmy Atlas.


Urządzenie to jest zgodne ze specyfikacją szeregu norm: PN-EN ISO 4892-1:2001, PN-EN ISO 4892-2:2006 (U), PN-EN ISO 11341:2005, PN-EN ISO 11431:2004, PN-EN ISO 105-B02:2006, PN-EN ISO 105-B04:1999, PN-EN ISO 105-B06:2006.


Więcej informacji można uzyskać w Zakładzie Technologii Szkła pod numerami telefonów 12 257 12 00 oraz 12 423 67 77 (wew. 146)
Klasyfikacja odporności ogniowej wg EN 13501-2, w tym badania szczelności i izolacyjności ogniowej wg EN 1363-1 i EN 1364-1
 • utrzymywanie się płomienia
 • zapalenie tamponu bawełnianego
 • otwory i pęknięcia
 • przyrost temperatury średniej
 • przyrost temperatury maksymalnej
 • ugięcieBadania obejmują określenie odporności ogniowej ścian nienośnych z przeszkleniem lub bez przeszklenia oraz innych ścian nienośnych wewnętrznych i zewnętrznych.
Oferta badań: szkło i ceramika

 

KONTAKT


Kierownik Zakładu
dr inż. Magda Kosmal

tel.:

kom.:

e-mail:

12 254 40 61

784 337 288

m.kosmal@icimb.pl


Zastępca Kierownika
mgr inż. Joanna Rybicka-Łada

tel.:

e-mail:

12 254 40 62

j.rybicka@icimb.plNotyfikacja Unii Europejskiej Nr 1487


Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013
Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies, więcej informacji...