Strona główna Nauka Konferencje, seminaria, szkolenia

WYDARZENIA:

 

Dnia 13 czerwca 2018 roku została podpisana umowa ramowa o współpracy z Politechniką Opolską. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych reprezentował Dyrektor dr inż. Paweł Pichniarczyk oraz prof. dr hab. inż. Wiesław Kurdowski.

 

więcej informacji...

W dniach 13 i 14 czerwca 2018 roku w Krakowie odbędzie się konferencja pn. „Impact'18” poświęcona przyszłości cyfrowej gospodarki dla biznesu, startupów, nauki i administracji


więcej informacji...

W dniu 6 czerwca 2018 r. reprezentacja Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych gościła w siedzibie Grupy Paradyż

 

więcej informacji...

W dniach 5-8 czerwca 2018 r. w Poznaniu odbędą się Targi Kooperacji Przemysłowej SUBCOBTRACTING. Tegoroczna edycja targów bogatsza jest o WARSZTATY MENEDŻERA, organizowane przez partnera targów - Klaster Obróbki Metali – Krajowy Klaster Kluczowy.

 

więcej informacji...

Dnia 18 maja 2018 r. w Łodzi odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polimery w Medycynie organizowana przez Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych. Celem konferencji było przybliżenie wiedzy oraz wymiana doświadczeń naukowych w zakresie szerokiego zastosowania polimerów naturalnych i syntetycznych w medycynie, farmacji i stomatologii.

 

więcej informacji...

W dniach 24-25 maja 2018 r. w Instytucie Lotnictwa w Warszawie odbędzie się 18. Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii.

 

więcej informacji...

9-11 maja 2018 roku w Łochowie odbyła się V Międzynarodowa Konferencja ETICS, najważniejsze spotkanie branżowe polskiego sektora ociepleń i chemii budowlanej.

 

więcej informacji...

Miło nam poinformować, że w konkursie TECHNICUS na najlepszą książkę techniczną oraz poradnik techniczny organizowanym przez Federację Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Naczelną Organizację Techniczną w kategorii „Najlepsza Książka”

 

więcej informacji...

Wojskowa Akademia Techniczna będzie kontynuować współpracę z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych (ICiMB). 9 maja podpisano porozumienie pomiędzy uczelnią a instytutem, sankcjonujące dotychczasową współpracę i uwzględniające nowe obszary wspólnego działania.

 

więcej informacji...

Informujemy o udostępnieniu przez Zakład Oceny Technicznej (JOT): Warunków Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego WO-KOT/04/01 dla złożonych zestawów izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW) oraz Warunków Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego WO-KOT/04/02

 

więcej informacji...

9-11 maja 2018 roku w Łochowie odbędzie się V Międzynarodowa Konferencja ETICS, najważniejsze spotkanie branżowe polskiego sektora ociepleń i chemii budowlanej. Jego gospodarzem będzie Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO), które w tym roku połączy naukową debatę ze swoim 15-leciem.

 

więcej informacji...

Opolski Oddział Inżynierii Materiałowej Procesowej i Środowiska ICiMB na zaproszenie Marszałka Województwa Andrzeja Buły jako jedyna jednostka naukowa z Opolszczyzny reprezentował sferę B+R województwa opolskiego na Hannover Messe 2018...

 

więcej informacji...

Podczas wizyty w Bolesławcu Monika Malinowska, Redaktor Naczelna Szkło i Ceramika udzieliła lokalnemu portalowi Bolec.info wywiadu dotyczącego rozwoju, promocji, nowych możliwości produkcyjnych i współpracy bolesławieckich zakładów ceramicznych

więcej informacji...

Modernizujemy pomieszczenia laboratoryjne do badań betonów, zapraw i kruszyw celem rozszerzenia innowacyjnych prac badawczo-rozwojowych wykonywanych w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

 

więcej informacji...

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 6848/IA/SN/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych otrzymał dotację na finansowanie w roku 2018 kosztów zakupu aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą infrastrukturę badawczą,

więcej informacji...

Miło nam jest poinformować, że Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 6892/II-LAN/SN/2018  z dnia 18 kwietnia 2018 r. otrzymał dotację celową na zwiększenie bezpieczeństwa IT.

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w seminarium szkoleniowym pod tytułem „Podstawy metod badań materiałów...

 

więcej informacji...

Dnia 16 kwietnia 2018 r. w siedzibie Oddziału Ceramiki i Betonów ICiMB w Warszawie została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddziałem Ceramiki i Betonów a Zakładami Porcelany Stołowej LUBIANA S.A.

 

więcej informacji...

Dnia 13 kwietnia 2018 r. w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie została podpisana umowa o długofalowej współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych a Instytutem Odlewnictwa.

 

więcej informacji...

Targi Cramitec to największa i najbardziej znana międzynarodowa impreza dla specjalistów branży ceramicznej i metalurgicznej oraz ważne miejsce spotkań wiodących producentów, odbiorców i naukowców

 

więcej informacji...

12 kwietnia 2018 r. w Warszawie odbędzie się konferencja oraz warsztaty, pn. „Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) – nowa szansa dla polskiego przemysłu w Horyzoncie 2020”.

 

więcej informacji...

Konsorcjum Progres 3 zrzesza przedstawicieli piętnastu uczelni z Polski, Czech i Słowacji. Główną misją konsorcjum jest nawiązanie współpracy naukowej oraz wspieranie rozwoju innowacji pomiędzy uczelniami regionu śląsko-morawskiego

 

więcej informacji...

Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach odbyło się spotkanie Dyrekcji Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych z prof. dr hab. n. med. Henrykiem Skarżyńskim

 

więcej informacji...

26 marca 2018 roku odbyły się obrady Rady Naukowej ICiMB pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Jerzego Lisa. Najważniejszym punktem obrad było przedstawienie przez Dyrektora Instytutu Pawła Pichniarczyka projektu Regulaminu Organizacyjnego ICiMB oraz omówienie założeń projektu ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz.


 
więcej informacji...

Na podstawie najnowszego rozszerzenia zakresu akredytacji i notyfikacji prowadzimy certyfikację stałości właściwości użytkowych w systemie 1: samonośnych izolacyjno-konstrukcyjnych płyt warstwowych z dwustronną okładziną metalową wg PN-EN 14509:2013-1

więcej infromacji...

Wdrażamy pierwsze w Polsce badania ogniowe w dużej skali dla ścian zewnętrzny budynków (large scale test). Po wystąpieniu w ostatnim czasie kilku tragicznych w skutkach pożarów elewacji bezpieczeństwo

więcej informacji...

Informujemy, że Polskie Centrum Akredytacji rozszerzyło zakres akredytacji Laboratorium Badawcze Ceramiki i Materiałów Budowlanych AB 115

więcej informacji...

W porozumieniu z Polską Izbą Gospodarczą Zaawansowanych Technologii przygotowany został zeszyt monograficzny prezentujący wkład Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych został współorganizatorem X Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Polska Ceramika 2018, która odbędzie się 9-12 września 2018 roku.

więcej informacji...

Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych dr inż. Paweł Pichniarczyk i Pełnomocnik Dyrektora dr inż. Artur Oziębło uczestniczyli w spotkaniu inauguracyjnym, pn. „Zwiększenie uczestnictwa Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz (SBŁ) w programach B+R finansowanych przez UE”

 

więcej informacji...

Instytut podjął współprace z Krajowym Klastrem Kluczowym Zrównoważona Infrastruktura i przystąpił do realizacji założeń Programu Sektorowego „Dobra Energia w Budownictwie”.

 

więcej informacji...

Profesor Wiesław Kurdowski został powołany do Rady Programowej X jubileuszowej Konferencji DNI BETONU, która odbędzie się 8-10 października 2018 r. w Wiśle.

 

więcej informacji...

LOKALIZACJA:

 

KONFERENCJE, SEMINARIA I SZKOLENIA

 

.:: Seminaria

 

Istotnym przejawem wewnętrznego życia naukowego są regularnie organizowane seminaria. Od 2009 roku odbywają się seminaria poświęcone prezentacji badań statutowych, projektów własnych celowych i badawczo rozwojowych. Na seminariach prezentowane są również najnowsze światowe osiągnięcia publikowane w periodykach naukowych.

 

.:: Aktualny harmonogram Seminariów ICiMB 2017/2018 PDF ::.

 

.:: Konferencja Naukowa ENERGIA i ŚRODOWISKO

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. „Energia i Środowisko” jest organizowana od 1998 r., co dwa lata przez Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń między sferami nauki i praktyki przemysłowej w obszarze aktualnych i przyszłościowych technik wytwarzania w przemyśle ceramicznym, szklarskim, materiałów budowlanych i ogniotrwałych.


Tematyka Konferencji obejmuje:

 • Nowoczesne technologie w przemyśle materiałów budowlanych, ogniotrwałych, szkła i ceramiki,
 • Energochłonność i ekologię w przemyśle materiałów budowlanych, ogniotrwałych, szkła i ceramiki,
 • Surowce odpadowe i paliwa alternatywne wykorzystywane w technologiach materiałów budowlanych, ogniotrwałych, szkła i ceramiki.

Uczestnicy dotychczasowych konferencji reprezentowali znaczące w kraju wyższe uczelnie oraz polski przemysł cementowo-wapienniczy i gipsowy, materiałów ogniotrwałych, szklarski, a także firmy współpracujące oraz producenci urządzeń i aparatury kontrolno pomiarowej. Na każdej z konferencji prezentowanych jest 30÷40 referatów naukowych przedstawianych w formie wykładów lub posterów z zakresu obniżenia zużycia energii w procesach technologicznych, wykorzystania energii odnawialnej i alternatywnej oraz stosowania surowców odpadowych i odpadów palnych. Istotne są zagadnienia ochrony środowiska i obniżenia emisji gazów szkodliwych z procesów technologicznych.

 

.:: Materiały Ogniotrwałe w  Metalurgii- Wytwarzanie, Stosowanie i Metody Badań

 

Od 1985 roku cyklicznie co 2 lata, w 2013 roku już po raz piętnasty, Oddział Materiałów Ogniotrwałych organizuje Międzynarodową Konferencję Hutniczą na temat „Materiały ogniotrwałe w metalurgii – wytwarzanie, stosowanie i metody badań”. Celem konferencji jest zaprezentowanie najnowszych osiągnięć z zakresu nauki o materiałach do zastosowań wysokotemperaturowych, technologii wytwarzania, stosowania i metodyki badań materiałów ogniotrwałych wykorzystywanych do różnych procesów metalurgicznych w hutnictwie żelaza i metali nieżelaznych.


Tematyka konferencji obejmuje:

 • Surowce ogniotrwałe naturalne i syntetyczne,
 • Aktualne tendencje w zakresie wytwarzania i stosowania materiałów ogniotrwałych,
 • Urządzenia i piece,
 • Nowe metody badań i problemy kontroli jakości,
 • Badania poznawcze z zakresu materiałów ogniotrwałych.

 

.:: Konferencje:

 

Rok 2012

Rodzaj: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Nazwa: ENERGIA I ŚRODOWISKO w Technologiach Materiałów Budowlanych, Ceramicznych, Szklarskich i Ogniotrwałych
Termin: 22-24 maja 2012, Szczyrk

Więcej o Konferencji...
Rok 2011

Rodzaj: XIV Międzynarodowa Konferencja Hutnicza

Nazwa: Materiały ogniotrwałe: wytwarzanie, metody badań, stosowanie w metalurgii

Termin: 17-20 maja 2011, Wisła-Jawornik

Więcej o Konferencji...
Rok 2010

Rodzaj: V Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Nazwa: Energia i Środowisko w Technologiach Materiałów Budowlanych, Ceramicznych, Szklarskich i Ogniotrwałych

Termin: 9-11 czerwca 2010, Ustroń

Rok 2009
Rodzaj: XIII Międzynarodowa Konferencja Hutnicza
Nazwa: Materiały ogniotrwałe: wytwarzanie, metody badań, stosowanie w metalurgii
Termin: 19-22 maja 2009, Wisła-Jawornik

Rodzaj: XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Uzbrojenie 2013”
Tytuły referatów:
 • Ceramika we współczesnej technice uzbrojenia
Termin: 11-14.06.2013 Jachranka koło Serocka
Rodzaj: Konferencja Międzynarodowa „Innowacyjne metody wykorzystania zasobów mineralnych dla rozwoju gospodarczego w Euroregionie Nysa”
Tytuły referatów:
 • Specyficzne dekoracje farbami podszkliwnymi znakiem szczególnym Ziemi Bolesławieckiej
Termin: 23-25.08.2013 Bolesławiec
Rodzaj: Warsaw Bild 2013
Tytuły referatów:
 • Autoklawizowany Beton Komórkowy – materiał budowlany do realizacji obiektów energooszczędnych
 • Stan wdrożenia dyrektywy EPBD w krajach Unii Europejskiej
 • Beton przyjazny środowisku - produkcja betonu samozagęszczalnego
 • Sposób nanoszenia nanostrukturalnych, refleksyjnych, barwnych i/lub neutralnych powłok na szkło użytkowe i urządzenie dla realizacji sposobu
 • Metody badań i klasyfikacja wyrobów w zakresie reakcji na ogień
 • Cement romański jako materiał konserwatorski, Krzysztof Jaroń
Termin: 10-12.09.2013 Warszawa
Rodzaj: XXVI konferencja naukowo-techniczna Awarie Budowlane
Tytuły referatów:
 • Czynniki wpływające na odporność betonu na działanie mrozu
Termin: 20-24.05.2013 Szczecin-Międzyzdroje
Rodzaj: 23. Międzynarodowy Kongres Szkła ICG
Tytuły referatów:
 • Chemical components interaction and glass structure formation and  stability.
Termin: 30,06-06,07,2013 Praga
Rodzaj: VI Polsko-Czeskie Sympozjum Szkła Artystycznego E Glass Festival 2013
Tytuły referatów:
 • Szklane domy- ekologia, piękno czy fanaberia.
Termin: 01-15.07.2013 Szklarska Poręba, Desna
Rodzaj: 59 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZiTB
Tytuły referatów:
 • Szkło jako materiał konstrukcyjny dla szklarni – wymagania, zagadnienia badawcze, trendy rozwojowe.
Termin: 15-20.092013 Lublin-Krynica
Rodzaj: IXth Conference of the Polish Ceramic Society
Tytuły referatów:
 • Wpływ warunków badania na przyczepność cementowych zapraw klejących.
Termin: 19-22.09.2013 Zakopane
Rodzaj: XX Międzynarodowa konferencja „Popioły z Energetyki”
Tytuły referatów:
 • Cementy i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego – nauka i praktyka.
 • Badania morfologii i składu chemicznego wapiennych popiołów lotnych w aspekcie cech użytkowych cementów powszechnego użytku.
 • Popioły lotne krzemionkowe z procesów współspalania – tendencje zmian właściwości w aspekcie ich zastosowania jako składnika cementu i betonu.
Termin: 23-25.10.2013 Warszawa
Rodzaj: The 4th  International Workshopon Advanced Spectroscopy and Optical Materia (IWASOM’13)
Tytuły referatów:
 • Sol-gel derived hybryd materials doped with (Sm3+, Tb3+) and Nd3+/Ce3+) rare earth ions
Termin: 14-19.07.2013 Gdańsk
Rodzaj: Seventh International Conference on MATERIALS STRUCTURE & MICROMECHANICS OF FRACTURE MSMF7
Tytuły referatów:
 • The Effect of Temperature on the Course of Refractory Castables Brittle Cracking
Termin: 1-3.07.2013 Brno (Czechy)
Rodzaj: 4th International Proficiency Testing Conference
Tytuły referatów:
 • A method of evaluating the qualitative components of uncertainty in thermo-mechanical tests of refractory materials
Termin:  17-20.09.2013 Brasow (Rumunia)
Rodzaj: XV Międzynarodowa Konferencja Hutnicza „Materiały ogniotrwałe w metalurgii: wytwarzanie, metody badań, stosowanie”
Tytuły referatów:
 • Innowacyjne filtry ceramiczno-węglowe do filtracji stopów metali
 • Określenie kryteriów dobru nośnika węglowego w zawiesinach ceramiczno-węglowych do otrzymywania filtrów ciekłego metalu
 • Określenie wpływu przygotowania próbki na wynik badania wytrzymałości na podstawie wartości modułu Weibulla
 • Materiały monolityczne do zastosowań w metalurgii cynku i ołowiu
 • Porozymetria rtęciowa w ocenie parametrów mikrostrukturalnych ceramiki ogniotrwałej
 • Materiały ogniotrwałe korundowo-chromowe, struktura i własności
 • Kierunki badań i rozwoju przemysłu materiałów ogniotrwałych wobec bieżących wyzwań i strategii do 2050 r.
Termin: 22-24.05.2013 Wisła
Rodzaj: VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Materiały Węglowe i Kompozyty Polimerowe
Tytuły referatów:
 • Materiały węglowe wykorzystywane w produkcji filtrów ceramiczno-węglowych – kryteria ich doboru
Termin: 12-15.11.2013 Ustroń
Rodzaj: 35 Konferencja Analityki Hutniczej
Tytuły referatów:
 • Poprawność stosowania dokumentów normatywnych na przykładzie badania składu chemicznego węglika krzemu
Termin: 22-25.04.2013 Lednice (Czechy)
Rodzaj: The 2nd International Symposium and Workshop on Environment and Health of Contaminated Areas
Tytuły referatów:
 • Current state of co-incineration of wastein cement kilns in Poland
Termin: 06-08.11.2013 Ostrawa

Rodzaj: 34. Konferencja Analityki Hutniczej

Tytuły referatów:

 • Optimization methods for correcting the influence międzypierwiastkowych X-ray fluorescence spectrometry applied to the analysis of multicomponent superalloys. part II
Termin: 23-26.04.2012 Podbrezowa (Słowacja)

Rodzaj: XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Polimery i kompozyty konstrukcyjne”

Tytuły referatów:

 • Wytrzymałość na ściskanie kompozytów AlSi11. Beton z polimerem siarkowym
Termin: 7-11.05.2012 Praga
Rodzaj: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa ENERGIA I ŚRODOWISKO w Technologiach Materiałów Budowlanych, Ceramicznych, Szkłarskich i Ogniotrwałych
Tytuły referatów:
 • Specyfika procesu współspalania paliw alternatywnych instalacji wypalania klinkieru
 • Metodyka pomiarów zanieczyszczeń organicznych uwalnianych do powietrza objętych raportowaniem PRTR dla przemysłu mineralnego
 • Opracowanie spoiwa mineralnego w oparciu o przetworzone termicznie odpady flotacyjne powstające w KGHM Polska Miedź S.A.”
 • Aspekty naukowo-praktyczne uszlachetniania popiołów wapiennych
Termin: 22-24.05.2012 Szczyrk
Rodzaj: 55th International Colloquium on Refractories
Tytuły referatów:
 • The influence of matric viscosity on sedimentation in self-flow castables
 • Reduction of Chromium(VI) compounds in magnesiachrome scraps.
Termin: 19-20.05.2012 Aachen (Niemcy)
Rodzaj: Konferencja Międzynarodowa ENVIZEO
Tytuły referatów:
 • The influence of zinc on clinkering process and cement properties
Termin: 29.05-01.06.2012 Bratysława
Rodzaj: 8’ International conference on Theenvironmental and technic alimplications of construction withalternative materials WASCON 2012
Tytuły referatów:
 • The influence of fluidized ashes on formationthe structure and microstructures of autoclaved aerated concretes
Termin: 30.05.2012-01.06.2012 Gothenburg (Szwecja)
Rodzaj: The 11th ESG Conference in conjunction with the 86th Annual Meeting of the German Glass Society (DGG)
Tytuły referatów:
 • Organic – inorganic hybrid materials doped with (Sm3+, Tb3+, Lu3+) Rare Earth and Lithium ions
Termin: 3-6.06.2012 Maastricht (Holandia)
Rodzaj: VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna POLSKA CERAMIKA 2012
Tytuły referatów:
 • Badanie wpływu wybranych tlenków metali na kolor ceramicznej farby purpurowej z udziałem pigmentu Purpury Kasjusza
 • Preparing bulk transparent magnesium aluminum spinel - a few tricks of the trade
 • Technologia produkcji cementu romańskiego i jego zastosowanie w konserwacji zabytków architektury
 • Charakterystyka proszków zeolitowych z układu K2O-Al2O3-SiO2-H2O otrzymywanych metodą hydrotermalną z udziałem mikrofal
 • Charakterystyka porównawcza proszków SrTiO3 otrzymanych metodami reakcji w fazie stałej i zol-żel
 • Korozja wyłożeń ogniotrwałych w kotłach fluidalnych stosujących współspalanie
 • Mikrostruktura korundowych wyrobów ogniotrwałych po pracy w reaktorach chemicznych
 • Moduł Younga materiałów ogniotrwałych magnezjowo-chromitowych
 • Zastosowanie kwasu cytrynowego do poprawy własności betonów zasadowych zawierających niestechiometryczny spinel
Termin: 9-11.09.2012 Kraków
Rodzaj: Mineral Engineering 2012 Conference (XVII International Conference of Mineral Processing and XLIX Seminar Physicochemical Problems of Mineral Processing)
Tytuły referatów:
 • The tensile strength properties of lithological variety of Polish copper ores
 • Determination of the nip zone angle in high-pressure grinding rolls
Termin:  10-12.09.2012 Białka Tatrzańska
Rodzaj: 18. Ibausil - Internationale Baustofftagung
Tytuły referatów:
 • Calcareous fly ash for low emission clinker and composite cements production.
 • Influence of calcareous fly ash in Portland Cement on ASR in concrete.
Termin: 12-15.09.2012 Weimar (Niemcy)

Rodzaj: Konferencja Międzynarodowa „Przetwarzanie odpadów komunalnych i osadów ściekowych”
Tytuły referatów:

 • Unieszkodliwianie frakcji biodegradowalnej odpadów komunalnych metodą kompostowania w Polsce południowo – zachodniej
 • Parametry AT4 i GS21 w polskich instalacjach w aspekcie wymagań dotyczących mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych
 • Charakterystyka kompostów z odpadów w świetle obowiązujących przepisów
 • Biodegradacja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w procesie kompostowania komunalnych osadów ściekowych
 • Adaptacja rozwiązań kompostowania i mechaniczno biologicznego przetwarzania odpadów oraz badań i oceny 4-dniowego zapotrzebowania na tlen (AT4)
 • Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w Polsce – strategiczne kierunki i dostosowanie prawodawstwa na tle innych państw Unii Europejskiej
 • Określenie ilości wytwarzanego gazu w teście fermentacyjnym(GB21) i inkubacyjnym (GS21) – parametry nie ujęte w prawodawstwie polskim dotyczącym mechaniczno-biologicznego przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych

Termin: 11-14.09.2012 Bad-Voslau (Austria)

Rodzaj: XXVI Kongres International Mineral Processing Congress
Tytuły referatów:
 • The analysis of mechanics of the high-pressure comminution process in HPGR.
Termin: 24-28.09.2012 New Delhi (Indie)
Rodzaj: VII Międzynarodowa Konferencja DNI BETONU 2012
Tytuły referatów:
 • Właściwości cementów portlandzkich wieloskładnikowych CEM II/B-M z udziałem popiołu lotnego wapiennego
 • Znaczenie cynku w procesie produkcji klinkieru i jego wpływ na właściwości cementu
 • Systemy realizacji obiektów z betonu komórkowego
 • Metodologia sprawdzania rozstawu podpór montażowych dla prefabrykowanych belek stropowych według normy PN-EN 15027-1:2011, na przykładzie belek system Teriva
 • Beton modyfikowany polimerami do produkcji prefabrykatów
Termin: 08-10.10.2012 Wisła
Rodzaj: XIX Międzynarodowa Konferencja POPIOŁY Z ENERGETYKI
Tytuły referatów:
 • Popioły lotne wapienne w technologii cementu i betonu.
Termin: 24-26.10.2012 Sopot

Rodzaj: XII ICCC International Congress on The Chemistry of Cement
Tytuły referatów:
 • The influence of mineral additives and alkalis on metakaolinite hydration in hydrothermal conditions
 • Energy saving low emissions belite cements
 • Synergic effect of non-clinkier constituents in portland composite cements
 • Influence of hydrates rate formation on the rheological properties of the paste
 • Unknown reactions of aggregate with pore solution in concrete

Termin: 3-8 lipca 2011, Madryt

Rodzaj: 54th International Colloquium on Refractories
Tytuł referatu: Young’s modulus of magnesia-chrome refractories
Termin: 19-20 października 2011, Aachen, Germany
Rodzaj: 12th Biennial Worldwide Congress - Unified International Technical Conference on Refractories UNITECR 2011
Tytuł referatu: Effect of sepiolite- based addition on properties of refractory castables (Wpływ dodatku na bazie sepiolitu na własności betonów ogniotrwałych)
Termin: 30 października – 2 listopada 2011, Kyoto Japan
Rodzaj: Slovenska a Ceska konferencia o skle
Tytuł referatu: Nanocrystallization and local atomic interactions in structure of glass
Termin: 30 listopada- 2 grudnia 2011, Trencinske Teplice
Rodzaj: Slovenska a Ceska konferencia o skle
Tytuł referatu: Technology of  nanostructure coatings deposition on glass containers
Termin: 30 listopada- 2 grudnia 2011, Trencinske Teplice
Rodzaj: IX polsko—słowacko-czeska konferencja
Nazwa: 33. Konferencja Analityki Hutniczej „Analityka Hutnicza i Przemysłowa 2011
Tytuł referatu: Problematyka oznaczania składu chemicznego materiałów ogniotrwałych po pracy w świetle obowiązujących Dyrektyw Unii Europejskiej,
Termin: 11-14 kwiecień 2011, Zakopane
Rodzaj: 4 th International Forum Sciense & Technology Days Poland – East
Tytuł referatu: Lost ceramic materials – Quest of Technologies for restoration purposes
Termin: 12-14 kwietnia 2011, Białowieża
Rodzaj: V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Nazwa: Środowisko czynnikiem warunkującym stan zdrowia jamy ustnej. Zdrowie jamy ustnej problemem interdyscyplinarnym
Tytuł referatu: Aktywność przeciwbakteryjna nowowytworzonych cementów szkło-jonomerowych
Termin: 12-13 maja 2011, Nałęczów
Rodzaj: XIV Międzynarodowa Konferencja Hutnicza
Tytuły referatów:
 • Materiały ogniotrwałe o zredukowanych rozmiarach porów
 • Badania zjawiska niesprężystości zasadowych materiałów ogniotrwałych
 • Spawanie stali specjalnych nierdzewnych w osłonie gazu obojętnego
 • Piankowe filtry ceramiczne do filtracji stopów metali
 • Betony ogniotrwałe o dużej odporności na wstrząsy cieplne
 • Analiza składu chemicznego węglika krzemu – spójność uzyskiwanych wyników w zależności od stosowanej metodyki pomiarowej
 • Badania przyczyn przebarwień wyrobów krzemionkowych
 • Wykorzystanie metody elementów skończonych w projektowaniu rozwiązań materiałowych – przykłady
 • Wymagania materiałowe i konstrukcyjne dla urządzenia do próżniowego odgazowania stali metodą RH
Termin: 17-20 maja 2011, Wisła
Rodzaj: V Międzynarodowa Konferencja
Nazwa: Ciągłe odlewanie stali
Tytuł referatu: Sposób eliminacji zjawiska zarastania wylewów kadziowych
Termin: 8-10 czerwca 2011, Krynica
Rodzaj: The THIRD International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials IWASOM’2011
Tytuł referatu: Organic-inorganic hybrid materials doped with Eu3+ and Tb3+ rare earth metals ions
Termin: 17–22 lipca 2011, Gdańsk
Rodzaj: Międzynarodowe sympozjum
Nazwa: 10th Seminar on Porous Glasses and Special Glasses PGL’2011
Tytuł referatu: Sol-gel hybrid materials doped with rare earth metals (RE3+) ions
Termin: 30 sierpnia – 3 września 2011, Wrocław
Rodzaj: 5th International Conference on Autoclaved Aerated Concrete
Nazwa: Securing a sustainable future” to be held at Bydgoszcz to celebrate 60 years of AAC experience in Poland
Tytuły referatów:
 • 60 years of aerated concrete in Poland – the past and the future
 • Fly ashes of new generation as a raw material to the production of autoclaved aerated concrete (AAC)
 • Sound insulation performance of aerated concrete walls, 5th International Conference on Autoclaved Aerated Concrete
 • Myth of the radioactivity autoclaved aerated concrete (AAC) – how is really?
 • Autoclaved Aerated Concrete – safe for human and environmentally friendly
Rodzaj: 10th International Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry
Tytuły referatów:
 • Significance of crystallochemical factors in chemical reactions into the structure of solids
 • Differential thermal analysis in the research of binders – an overview
Termin: 28-30 września 2011, płock
Rodzaj: XVIII Międzynarodowa Konferencja
Nazwa: Popioły z energetyki
Tytuły referatów:
 • Możliwości waloryzacji popiołów lotnych wapiennych pod kątem zastosowania w technologii cementu
 • Możliwości waloryzacji i wykorzystania popiołów wysokowapniowych na przykładzie popiołów ze spalania węgla brunatnego w Elektrowni Bełchatów
 • Wpływ popiołu lotnego wapiennego W na przebieg korozji alkalicznej w betonie
Termin:19-21 października 2011, Zakopane
Rodzaj: Międzynarodowa Konferencja
Nazwa: Zrównoważona produkcja i konsumpcja surowców mineralnych w Europie- integracja aspektów społecznych i racjonalnego zużycia zasobów
Tytuł referatu: Racjonalna gospodarka złożem a racjonalne zużycie zasobów
Termin: 20-22 października 2011, Wrocław
Rodzaj: I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
Nazwa: Górnictwo morskie surowcową szansą przyszłych pokoleń
Tytuł referatu: Surowce mineralne z dna mórz i oceanów - stan rozpoznania i perspektywy
Termin: 7-8 grudnia 2011, Kraków

Rodzaj: V Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Nazwa: Energia i Środowisko w Technologiach Materiałów Budowlanych, Ceramicznych, Szklarskich i Ogniotrwałych
Tytuł referatu: Influence of waste oil-cracking catalyst on structure of alumina cement based binder
Termin: 9-11 czerwca 2010, Ustroń
Rodzaj: V Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Nazwa: Energia i Środowisko w Technologiach Materiałów Budowlanych, Ceramicznych, Szklarskich i Ogniotrwałych
Tytuł referatu: Hydration of Portland cement paste with addition of low quantity of hydrosodalite
Termin: 9-11 czerwca 2010, Ustroń
Rodzaj: V Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Nazwa: Energia i Środowisko w Technologiach Materiałów Budowlanych, Ceramicznych, Szklarskich i Ogniotrwałych
Tytuł referatu: Gasrecirculation systems peculiarities in tunnel kiln applying waste wood fuel
Termin: 9-11 czerwca 2010, Ustroń
Rodzaj: V Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Nazwa: Energia i Środowisko w Technologiach Materiałów Budowlanych, Ceramicznych, Szklarskich i Ogniotrwałych
Tytuł referatu: Próby stosowania nowej, ekologicznej technologii izolowania turbin
Termin: 9-11 czerwca 2010, Ustroń
Rodzaj: V Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Nazwa: Energia i Środowisko w Technologiach Materiałów Budowlanych, Ceramicznych, Szklarskich i Ogniotrwałych
Tytuł referatu: Agrospieki – ceramizowane kompozyty nawozowe z mineralnych surowców odpadowych i kopalin towarzyszących
Termin: 9-11 czerwca 2010, Ustroń
Rodzaj: Konferencja
Nazwa: Rentgenova Spektrometrie
Tytuł referatu: Priprava nekovyvh vzorku k analize XRF
Termin: 16-19 czerwca 2010, Zermanicke Prehrade, Czechy
Rodzaj: Konferencja
Nazwa: Konferencja Czesko-Słowackiego Stowarzyszenia Producentów Materiałów Ogniotrwałych
Tytuł referatu: Refractory materials industry in Poland – 2009
Termin: 11-12 maja 2010, Blansk, Czechy
Rodzaj: Konferencja
Nazwa: Konferencja Naukowa  Odbery vzorku
Tytuł referatu: Vzorkovani nekovovyvh prumyslovyvh materialu
Termin: 12-14 maja 2010, Valtice, Czechy
Rodzaj: Konferencja
Nazwa: Refractories of Metallurgy
Tytuł referatu: High temperature XRD investigation of andalusite raw materials. 53rd International Colloquium on Refractories 2010
Termin: 8– 9 września 2010, Aachen, Germany
Rodzaj: Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Nazwa: Krzepnięcie i Krystalizacja Metali - 2010
Tytuł referatu: Aluminium dross-based insulating and exothermic materials for metallurgical industry
Termin: 27-29 września 2010, Kielce
Rodzaj: Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Nazwa: Krzepnięcie i Krystalizacja Metali - 2010
Tytuł referatu: Nowe tworzywa ogniotrwałe dla procesów przetwórczych aluminium
Termin: 27-29 września 2010, Kielce
Rodzaj: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
Nazwa: Metalurgia ołowiu – osiągnięcia i problemy
Tytuł referatu: Wyłożenie ogniotrwałe pieca obrotowo-wahadłowego w HM Głogów
Termin: 25-26 luty 2010, Legnica
Rodzaj: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
Nazwa: Polska Ceramika 2010
Tytuł referatu: Betony ogniotrwałe zawierające grafit
Termin: 5-8 września 2010, Kraków
Rodzaj: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
Nazwa: Polska Ceramika 2010
Tytuł referatu: Wpływ kryzysu gospodarczego, regulacji UE i konkurencji z Chin na europejski przemysł ceramiczny i główne kierunki badań
Termin: 5-8 września 2010, Kraków
Rodzaj: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
Nazwa: Polska Ceramika 2010
Tytuł referatu: Rekonstrukcja składu i technologii wytwarzania materiałów budowlanych dla potrzeb konserwacji zabytków
Termin: 5-8 września 2010, Kraków
Rodzaj: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
Nazwa: Polska Ceramika 2010
Tytuł referatu: Ceramika na granicach. Klasyfikacja wyrobów ceramicznych w nomenklaturze scalonej
Termin: 5-8 września 2010, Kraków

 

Rodzaj: International Forum of R&D for Eco-innovation
Nazwa: Research for combining environmental priorities with economic opportunities
Tytuł referatu: The New system of waste composting
Termin: 22-23 października 2009 Katowice
Rodzaj: 11th Biennal Worldwide Congress
Nazwa: Unified International Technical Conference on Refractories (UNITECR 2009)
Tytuł referatu: Development of blast furnace trough castables
Termin: 13-16 października 2009, Salvador, Brasil
Rodzaj: 52th International Colloquium on Refractories
Tytuł referatu: Unfired chrome-free basic refractories
Termin: 23-24 września 2009, Aachen, Germany
Rodzaj: 9’th International Seminar on Porous Glasses and Special Glasses PGL’09 (Międzynarodowe seminarium dotyczące materiałów hybrydowych i metody zol-żel)
Nazwa: Materiały porowate i szkła specjalne
Tytuł referatu: Hybrid materials doped with lithium ions
Termin: 1-5 września 2009, Wrocław-Szklarska Poręba
Rodzaj: International Conference and Exhibition
Nazwa: The Cement Industry & the Market
Tytuł referatu:
1. New directions of cement plant economy improvements
2. Suszenie materiałów ziarnistych w przemyśle cementowym
Termin: 22-24 lipca 2009, BusinessCem-Krakow
Rodzaj: XIII Międzynarodowa Konferencja Hutnicza
Nazwa: Materiały ogniotrwałe: wytwarzanie, metody badań, stosowanie w metalurgii
Tytuł referatu: Intensyfikacja mielenia wapna palonego w młynach kulowych i rolowo-misowych przy użyciu aktywatora IMOFLOW w Zakładzie Lhoist Bukowa
Termin: 19-22 maja 2009, Wisła-Jawornik
Rodzaj: XIII Międzynarodowa Konferencja Hutnicza
Nazwa: Materiały ogniotrwałe: wytwarzanie, metody badań, stosowanie w metalurgii
Tytuł referatu: Badania porównawcze wpływu aktywności Al2O3 na własności andaluzytowego betonu niskocementowego
Termin: 19-22 maja 2009, Wisła-Jawornik
Rodzaj: XIII Międzynarodowa Konferencja Hutnicza
Nazwa: Materiały ogniotrwałe: wytwarzanie, metody badań, stosowanie w metalurgii
Tytuł referatu: Wpływ wybranych dodatków na hydratację tlenku magnezu
Termin: 19-22 maja 2009, Wisła-Jawornik
Rodzaj: XIII Międzynarodowa Konferencja Hutnicza
Nazwa: Materiały ogniotrwałe: wytwarzanie, metody badań, stosowanie w metalurgii
Tytuł referatu: Wpływ minerałów domieszkowych andaluzytu na jego wybrane właściwości
Termin: 19-22 maja 2009, Wisła-Jawornik
Rodzaj: XIII Międzynarodowa Konferencja Hutnicza
Nazwa: Materiały ogniotrwałe: wytwarzanie, metody badań, stosowanie w metalurgii
Tytuł referatu: Masy konstrukcyjne na trzony łukowych pieców elektrycznych
Termin: 19-22 maja 2009, Wisła-Jawornik
Rodzaj: XIII Międzynarodowa Konferencja Hutnicza
Nazwa: Materiały ogniotrwałe: wytwarzanie, metody badań, stosowanie w metalurgii
Tytuł referatu: Wyroby wysokoglinowe modyfikowane SiC dla urządzeń metalurgicznych
Termin: 19-22 maja 2009, Wisła-Jawornik
Rodzaj: XIII Międzynarodowa Konferencja Hutnicza
Nazwa: Materiały ogniotrwałe: wytwarzanie, metody badań, stosowanie w metalurgii
Tytuł referatu: Sposób zagospodarowania zgarów aluminiowych e [procesie wytwarzania tworzyw izolacyjno-egzotermicznych dla przemysłu odlewniczego
Termin: 19-22 maja 2009, Wisła-Jawornik
Rodzaj: XIII Międzynarodowa Konferencja Hutnicza
Nazwa: Materiały ogniotrwałe: wytwarzanie, metody badań, stosowanie w metalurgii
Tytuł referatu: Problematyka charakteryzowania odpadów poprodukcyjnych w świetle obowiązujących Dyrektyw Unii Europejskiej
Termin: 19-22 maja 2009, Wisła-Jawornik
Rodzaj: XIII Międzynarodowa Konferencja Hutnicza
Nazwa: Materiały ogniotrwałe: wytwarzanie, metody badań, stosowanie w metalurgii
Tytuł referatu: Badania ścieralności materiałów ceramicznych
Termin: 19-22 maja 2009, Wisła-Jawornik
Rodzaj: VII Polsko-Czesko-Słowacka Konferencja Analityki Hutniczej
Tytuł referatu: Oznaczanie zawartości żelaza (II) w próbkach zawierających chrom
Termin: 20-24 kwietnia 2009, Slovenska Raj (Słowacja)
Rodzaj: IVth International Workshop on Surface Physics
Nazwa: Surfacesa and nanostructures
Tytuł referatu: Selfneutralisation phenomenon in SrTiO3 single crystal
Miejsce: IWSP-2009
Rodzaj: Producerea Transportul Si Utilizarea Energiei
Nazwa: Volumul Conferintei Stiinta Moderna si Energia
Tytuł referatu: Conceptual design solutions for multistage combined (air/steam) plants case „C”,
Miejsce: Cluj Napoca, Romania

 

.:: Wykaz szkoleń organizowanych przez Instytut:

 

specjalistyczne szkolenia z metod badawczych dla personelu laboratoriów przemysłu materiałów budowlanych
specjalistyczne szkolenia z metod badawczych dla personelu laboratoriów przemysłu szklarskiego i ceramicznego
specjalistyczne szkolenia z zastosowania zapraw i farb na bazie cementu romańskiego do konserwacji i renowacji zabytków

usługi doradcze i szkolenia z obszaru ceramiki ogniotrwałej
wykorzystanie metod badawczych w rozwiązywaniu problemów technologicznych
obowiązki przedsiębiorstw z branży materiałów ogniotrwałych w związku
z Rozporządzeniem REACH”
seminarium pt.„ Beton natryskowy” dla firm stosujących technikę nakładania betonu metodą torkretowania wraz z ćwiczeniami praktycznymi technik nakładania betonu natryskowego
walidacja metod chemicznych w szerokim zakresie materiałowym

Podstawowe zagadnienia technologii wytwarzania klinkieru
Własności i spalanie paliw
Techniki wypalania klinkieru
Wypalanie klinkieru w piecu z wymiennikiem cyklonowym
Obiegi składników lotnych
Emisje zanieczyszczeń z procesu wypalania klinkieru
Proces przemiału surowca, węgla i cementu
Przyszłościowe trendy w procesach produkcyjnych
Pomiary gwarancyjne linii piecowej
Clinker burning process, heat and mass balance
Europejska polityka dotycząca OZE
Odnawialne Źródła Energii w Polsce – podział, tendencje rozwoju, finansowanie, uwarunkowania prawne
Potencjał biomasy na Opolszczyźnie, koszty pozyskania i transportu biomasy
Technologie konwersji biomasy – koncepcje linii i układów
Proces spalania biomasy w kotle cieplnym; wpływ jakości paliwa
Spalanie biomasy w odniesieniu do emisji pyłowo-gazowej; efektywność energetyczna procesu
Efektywność ekologiczna spalania biomasy, ekonomika technologii; optymalizacja i możliwość poprawy efektywności ekonomicznej inwestycji w zakresie wykorzystania biomasy oraz systemów OZE
Zarys inżynierii finansowej inwestycji OZE – wykorzystanie dedykowanych symulatorów i kalkulatorów
Pracownicy Zakładu Inżynierii Środowiska Oddziału IMPiŚ w Opolu posiadają uprawnienia pedagogiczne, które umożliwiają prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach w zakresie ochrony środowiska, chemii i biologii.
W 2009 r. Oddział realizował projekt „Transfer wiedzy i innowacji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i skojarzonych systemów produkcji ciepła i energii elektrycznej w regionie” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego nr Z/2.16/II/2.6/1/09. W trakcie realizacji projektu Zakład Inżynierii Środowiska przeprowadził spotkania edukacyjne z dziećmi w szkołach podstawowych i gimnazjach na temat: „Jak segregować odpady? ” Spotkania odbywały się w dwunastu wybranych szkołach województwa opolskiego i miały charakter prelekcji informacyjnej dla uczniów.

szkolenia dotyczące technologii betonów oraz metodyki badań surowców i wyrobów

 

innowacyjni logo min

 

PC 2018 mini

 

CZASOPISMA:

 

sic logo1 logo cwb

 

GALERIA SZKŁA:

logo lipowa3

ZOBACZ NAS:

 

Youtube

 

NAJBLIŻSZE SEMINARIUM:

"Problematyka stosowania piasku chromitowego do wytwarzania form odlewniczych"

 

 GLIWICE 17.05.18

"Wpływ oddziaływania czynników środowiskowych na odporność szkieł niskoemisyjnych"

 

"Analiza właściwości szkieł energooszczędnymi nanopowłokami wielowarstwowymi"

 

 KRAKÓW 30.05.18

 "Karbonatyzacja ABK - metodyki badań i ich wpływ na właściwości materiału"

 

 WARSZAWA 07.06.18

"Adsorpcyjne oczyszczanie wód z jonów fluorkowych z zastosowaniem węgli aktywnych o rozwiniętej powierzchni właściwej"

 OPOLE 14.06.18

"Topienie szkieł gospodarczych o zwiększonej zawartości żużla wielkopiecowego"

 

"Pyły odpadowe powstające w procesie produkcji szkieł"

 
KRAKÓW 28.06.18

 

PROJEKTY UNIJNE:

 Projekt Aether

Projekt Rocare

Projekt Grundtvig

Projekt Leonardo

cervive logo min

logo-plytka-CRT-small

 

 

logo cerare

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013