WYDARZENIA:

 

Dnia 13 czerwca 2018 roku została podpisana umowa ramowa o współpracy z Politechniką Opolską. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych reprezentował Dyrektor dr inż. Paweł Pichniarczyk oraz prof. dr hab. inż. Wiesław Kurdowski.

 

więcej informacji...

W dniach 13 i 14 czerwca 2018 roku w Krakowie odbędzie się konferencja pn. „Impact'18” poświęcona przyszłości cyfrowej gospodarki dla biznesu, startupów, nauki i administracji


więcej informacji...

W dniu 6 czerwca 2018 r. reprezentacja Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych gościła w siedzibie Grupy Paradyż

 

więcej informacji...

W dniach 5-8 czerwca 2018 r. w Poznaniu odbędą się Targi Kooperacji Przemysłowej SUBCOBTRACTING. Tegoroczna edycja targów bogatsza jest o WARSZTATY MENEDŻERA, organizowane przez partnera targów - Klaster Obróbki Metali – Krajowy Klaster Kluczowy.

 

więcej informacji...

Dnia 18 maja 2018 r. w Łodzi odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polimery w Medycynie organizowana przez Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych. Celem konferencji było przybliżenie wiedzy oraz wymiana doświadczeń naukowych w zakresie szerokiego zastosowania polimerów naturalnych i syntetycznych w medycynie, farmacji i stomatologii.

 

więcej informacji...

W dniach 24-25 maja 2018 r. w Instytucie Lotnictwa w Warszawie odbędzie się 18. Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii.

 

więcej informacji...

9-11 maja 2018 roku w Łochowie odbyła się V Międzynarodowa Konferencja ETICS, najważniejsze spotkanie branżowe polskiego sektora ociepleń i chemii budowlanej.

 

więcej informacji...

Miło nam poinformować, że w konkursie TECHNICUS na najlepszą książkę techniczną oraz poradnik techniczny organizowanym przez Federację Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Naczelną Organizację Techniczną w kategorii „Najlepsza Książka”

 

więcej informacji...

Wojskowa Akademia Techniczna będzie kontynuować współpracę z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych (ICiMB). 9 maja podpisano porozumienie pomiędzy uczelnią a instytutem, sankcjonujące dotychczasową współpracę i uwzględniające nowe obszary wspólnego działania.

 

więcej informacji...

Informujemy o udostępnieniu przez Zakład Oceny Technicznej (JOT): Warunków Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego WO-KOT/04/01 dla złożonych zestawów izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW) oraz Warunków Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego WO-KOT/04/02

 

więcej informacji...

9-11 maja 2018 roku w Łochowie odbędzie się V Międzynarodowa Konferencja ETICS, najważniejsze spotkanie branżowe polskiego sektora ociepleń i chemii budowlanej. Jego gospodarzem będzie Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO), które w tym roku połączy naukową debatę ze swoim 15-leciem.

 

więcej informacji...

Opolski Oddział Inżynierii Materiałowej Procesowej i Środowiska ICiMB na zaproszenie Marszałka Województwa Andrzeja Buły jako jedyna jednostka naukowa z Opolszczyzny reprezentował sferę B+R województwa opolskiego na Hannover Messe 2018...

 

więcej informacji...

Podczas wizyty w Bolesławcu Monika Malinowska, Redaktor Naczelna Szkło i Ceramika udzieliła lokalnemu portalowi Bolec.info wywiadu dotyczącego rozwoju, promocji, nowych możliwości produkcyjnych i współpracy bolesławieckich zakładów ceramicznych

więcej informacji...

Modernizujemy pomieszczenia laboratoryjne do badań betonów, zapraw i kruszyw celem rozszerzenia innowacyjnych prac badawczo-rozwojowych wykonywanych w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

 

więcej informacji...

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 6848/IA/SN/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych otrzymał dotację na finansowanie w roku 2018 kosztów zakupu aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą infrastrukturę badawczą,

więcej informacji...

Miło nam jest poinformować, że Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 6892/II-LAN/SN/2018  z dnia 18 kwietnia 2018 r. otrzymał dotację celową na zwiększenie bezpieczeństwa IT.

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w seminarium szkoleniowym pod tytułem „Podstawy metod badań materiałów...

 

więcej informacji...

Dnia 16 kwietnia 2018 r. w siedzibie Oddziału Ceramiki i Betonów ICiMB w Warszawie została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddziałem Ceramiki i Betonów a Zakładami Porcelany Stołowej LUBIANA S.A.

 

więcej informacji...

Dnia 13 kwietnia 2018 r. w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie została podpisana umowa o długofalowej współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych a Instytutem Odlewnictwa.

 

więcej informacji...

Targi Cramitec to największa i najbardziej znana międzynarodowa impreza dla specjalistów branży ceramicznej i metalurgicznej oraz ważne miejsce spotkań wiodących producentów, odbiorców i naukowców

 

więcej informacji...

12 kwietnia 2018 r. w Warszawie odbędzie się konferencja oraz warsztaty, pn. „Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) – nowa szansa dla polskiego przemysłu w Horyzoncie 2020”.

 

więcej informacji...

Konsorcjum Progres 3 zrzesza przedstawicieli piętnastu uczelni z Polski, Czech i Słowacji. Główną misją konsorcjum jest nawiązanie współpracy naukowej oraz wspieranie rozwoju innowacji pomiędzy uczelniami regionu śląsko-morawskiego

 

więcej informacji...

Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach odbyło się spotkanie Dyrekcji Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych z prof. dr hab. n. med. Henrykiem Skarżyńskim

 

więcej informacji...

26 marca 2018 roku odbyły się obrady Rady Naukowej ICiMB pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Jerzego Lisa. Najważniejszym punktem obrad było przedstawienie przez Dyrektora Instytutu Pawła Pichniarczyka projektu Regulaminu Organizacyjnego ICiMB oraz omówienie założeń projektu ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz.


 
więcej informacji...

Na podstawie najnowszego rozszerzenia zakresu akredytacji i notyfikacji prowadzimy certyfikację stałości właściwości użytkowych w systemie 1: samonośnych izolacyjno-konstrukcyjnych płyt warstwowych z dwustronną okładziną metalową wg PN-EN 14509:2013-1

więcej infromacji...

Wdrażamy pierwsze w Polsce badania ogniowe w dużej skali dla ścian zewnętrzny budynków (large scale test). Po wystąpieniu w ostatnim czasie kilku tragicznych w skutkach pożarów elewacji bezpieczeństwo

więcej informacji...

Informujemy, że Polskie Centrum Akredytacji rozszerzyło zakres akredytacji Laboratorium Badawcze Ceramiki i Materiałów Budowlanych AB 115

więcej informacji...

W porozumieniu z Polską Izbą Gospodarczą Zaawansowanych Technologii przygotowany został zeszyt monograficzny prezentujący wkład Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych został współorganizatorem X Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Polska Ceramika 2018, która odbędzie się 9-12 września 2018 roku.

więcej informacji...

Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych dr inż. Paweł Pichniarczyk i Pełnomocnik Dyrektora dr inż. Artur Oziębło uczestniczyli w spotkaniu inauguracyjnym, pn. „Zwiększenie uczestnictwa Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz (SBŁ) w programach B+R finansowanych przez UE”

 

więcej informacji...

Instytut podjął współprace z Krajowym Klastrem Kluczowym Zrównoważona Infrastruktura i przystąpił do realizacji założeń Programu Sektorowego „Dobra Energia w Budownictwie”.

 

więcej informacji...

Profesor Wiesław Kurdowski został powołany do Rady Programowej X jubileuszowej Konferencji DNI BETONU, która odbędzie się 8-10 października 2018 r. w Wiśle.

 

więcej informacji...

LOKALIZACJA:

 

PUBLIKACJE 2009

 

.:: Wykaz monografii na rok 2009:

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
Autor: Mizerski Włodzimierz , Szamałek Krzysztof
Oddział: Centrala

Tytuł rozdziału: Systemy i technologie termicznej utylizacji odpadów - (Nowe możliwości wykorzystania paliw z odpadów w procesie wypalania klinkieru)
Wydawca: Wydawnictwo HELION, Gliwice
Autor: Praca zbiorowa pod redakcją Janusza W. Wandrasza i Krzysztofa Pikonia; Jerzy Duda, Marek Lepucki
Oddział: Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych
Tytuł rozdziału: Systemy i technologie termicznej utylizacji odpadów - (Skojarzona gospodarka odpadowo-energetyczna w cementowni)
Wydawca: Wydawnictwo HELION, Gliwice
Autor: Praca zbiorowa pod redakcją Janusza W. Wandrasza i Krzysztofa Pikonia; Jerzy Duda
Oddział: Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych

Tytuł rozdziału: Unfired chrome-free basic refractories
Wydawca: Forschungs - Gemeinschaft Feuerfest e.V Bonn, Germany
Autor: Wojsa J., Jedynak L.
Oddział: Materiałów Ogniotrwałych

Wydawca: Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, PAN Kraków
Autor: Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Galosa; Anna Burkowicz, Krzysztof Galos, Jarosław Kamyk, Małgorzata Kawulak, Ewa Lewicka, Alicja Maćków, Marek Nieć, Ewa Poręba, Tadeusz Smakowski, Jarosław Szlugaj, Józef Zawiła
Oddział: Szkła i Materiałów Budowlanych

Wydawca: ISCMOiB - Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Autor: Wojsa J.
Oddział: Materiałów Ogniotrwałych

 

.:: Wykaz publikacji pracowników na rok 2009

 

Czasopisma polskie

Czasopismo: Cement, Wapno, Beton, 2009, 1, 11
Tytuł: Naprężenia powstające w zaprawach z cementów ekspansywnych. Część 2
Autor: Szeląg H.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych
Czasopismo: Cement, Wapno, Beton, 2009, 2, 97
Tytuł: Wpływ chlorków baru i strontu na właściwości elementów gipsowych
Autor: Malata G., Pichniarczyk P.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych
Czasopismo: Cement, Wapno, Beton, 2009, 5, 255
Tytuł: Uwodnione gliniany wapniowe w zaczynie cementowym - przegląd zagadnienia
Autor: Kurdowski W.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych
Czasopismo: Cement, Wapno, Beton, 2009, 6, 292
Tytuł: Wpływ rodzaju proszku mineralnego na właściwości betonów z proszków reaktywnych
Autor: Kurdowski W., Garbacik A., Szeląg H.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych

Czasopismo: Czasopismo Techniczne, 2009, t.106, 8, 337-345
Tytuł: Współczesny cement romański i jego właściwości
Autor: Szeląg H., Garbacik A., Pichniarczyk P., Baran T.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych

Czasopismo: Górnictwo i geoinżynieria, 2009, t.33, 3/1, 373-382
Tytuł: Cementy specjalne dla budownictwa podziemnego
Autor: Szeląg H., Kurdowski W.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych

Czasopismo: Izolacje, 2009, 6, 30
Tytuł: Właściwości i rodzaje tynków gipsowych stosowanych we wnętrzach
Autor: Wieczorek M., Nosal K.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych
Czasopismo: Izolacje, 2009, 6, 44
Tytuł: Błędy wykonawcze w ocieplaniu ścian zewnętrznych systemem BSO
Autor: Sobala M., Pichniarczyk P.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych
Czasopismo: Izolacje, 2009, 10, 57-59
Tytuł: Tynki zewnętrzne z cementu romańskiego
Autor: Urban J.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych
Czasopismo: Izolacje, 2009, 4, 63
Tytuł: Stosowanie gładzi gipsowych w budownictwie
Autor: Urban J.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych

Czasopismo: Materiały Budowlane, 2009, 10, 41-42
Tytuł: Rynek materiałów gipsowych dla budownictwa w Polsce
Autor: Nosal K., Sobala M., Wieczorek M.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych
Czasopismo: Materiały Budowlane, 2009, 10, 45-46
Tytuł: Klasyfikacja wyrobów gipsowych ze względu na reakcję na ogień
Autor: Wieczorek M., Sobala M., Nosal K.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych
Czasopismo: Materiały Budowlane, 2009, 10, 51-52
Tytuł: Spoiwo mineralne z odpadu papierniczego
Autor: Krystyna Rajczyk, Anna Jarocka
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych

Czasopismo: Materiały Ceramiczne, 2009, 4, 278-282
Tytuł: Masy konstrukcyjne na trzony łukowych pieców elektrycznych
Autor: Czapka R., Wojsa J., Czapka Z
Oddział Materiałów Ogniotrwałych
Czasopismo: Materiały Ceramiczne
Tytuł: Przemysł materiałów ogniotrwałych w Czechach, Słowacji i w Polsce – różnice i podobieństwa, 2009, 4, 283-287
Autor: Czechowski J., Franek T
Oddział Materiałów Ogniotrwałych
Czasopismo: Materiały Ceramiczne, 2009, 4, 288-294
Tytuł: Wpływ minerałów domieszkowych andaluzytu na jego wybrane właściwości
Autor: Wala T., Podwórny J., Suwak R., Stec K
Oddział Materiałów Ogniotrwałych
Czasopismo: Materiały Ceramiczne, 2009, 4, 273-277
Tytuł: Wpływ wybranych dodatków na hydratację tlenku magnezu
Autor: Wojsa J.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych
Czasopismo: Materiały Ceramiczne, 2009, 4, 269-272
Tytuł: Sposób zagospodarowania zgarów aluminiowych w procesie wytwarzania tworzyw izolacyjno-egzotermicznych dla przemysłu odlewniczego
Autor: Lipowska B., Witek J.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych
Czasopismo: Materiały Ceramiczne, 2009, 4, 263-268
Tytuł: Badania ścieralności materiałów ceramicznych
Autor: Jedynak L., Czechowski J.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych
Czasopismo: Materiały Ceramiczne, 2009, 1, 12-15
Tytuł: Metody chemometryczne w identyfikacji źródeł pochodzenia klinkieru oraz cementu
Autor: Jakubowska M., Kalarus D., Kot A., Kubiak W.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych

Czasopismo: Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, 2009, 61/1, 34-41
Tytuł: Badania nad utylizacją zużytego katalizatora niklowo-molibdenowego
Autor: Barański J., Witek J., Różański P., Pogorzałek J., Krztoń H., Smolec B., Stelmach S.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych
Czasopismo: Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, 2009, 61/2, 8-12
Tytuł: Refractory castable blocks in the lining of heating furnace hearts
Autor: Barański J., Witek J.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych
Czasopismo: Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, 2009, 61/3 29-33
Tytuł: Korozja materiałów ogniotrwałych pod wpływem żużla z procesu nagrzewania stali transformatorowych i prądnicowych
Autor: Majchrowicz I., Barański J.
Oddział: Materiałów Ogniotrwałych

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 3, 161-170
Tytuł: Uszkodzenia i awarie bezspoinowego systemu ocieplania ścian zewnętrznych
Autor: Sobala M., Pichniarczyk P.
Oddział: Szkła i Materiałów Budowlanych
Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 3, 171-181
Tytuł: Sposób opracowywania dokumentacji surowcowych składowisk materiałów odpadowych typu mieszanin żużlowo-popiołowych
Autor: Kosk I.
Oddział: Szkła i Materiałów Budowlanych
Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 3, 183-193
Tytuł: Wpływ technologii przeróbki na jakość uzyskiwanego kruszywa
Autor: Naziemiec Z.
Oddział: Szkła i Materiałów Budowlanych
Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 4, 177
Tytuł: Nowa jakość popiołów krzemionkowych do cementu i betonu
Autor: Baran T.
Oddział: Szkła i Materiałów Budowlanych
Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 4, 187
Tytuł: Ograniczenia zastosowania odpadowych płyt gipsowo-kartonowych do ponownego wykorzystania w przemyśle materiałów budowlanych i rekultywacji gruntów w świetle przepisów Unii Europejskiej
Autor: Kosk I.
Oddział: Szkła i Materiałów Budowlanych
Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 4, 197
Tytuł: Wpływ reduktora chromu (VI) w postaci siarczanu żelaza (II) na powstawanie przebarwień w klejach cementowych
Autor: Sobala M., Nosal K., Wieczorek M.
Oddział: Szkła i Materiałów Budowlanych
Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 4, 203
Tytuł: Sztuczne marmury z gipsu
Autor: Urban J.
Oddział: Szkła i Materiałów Budowlanych
Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 4, 65-82
Tytuł: Wytrzymałość szkła hartowanego termicznie w aspekcie badania metodą czteropunktowego zginania oraz metodą uderzenia zginającego
Autor: Zduniewicz T.
Oddział: Szkła i Materiałów Budowlanych
Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 4, 107-121
Tytuł: Badanie zanieczyszczenia metalami ciężkimi i radionuklidami zwałowisk odpadów odlewniczych w Ozimku oraz ich wpływu na stan okolicznych gleb
Autor: Bożym M., Staszak D., Majcherczyk T.
Oddział: Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 4, 155-164
Tytuł: Oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w stałych próbkach środowiskowych z wykorzystaniem chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas GC-MS
Autor: Bożym M., Poluszyńska J., Sławińska I., Dwojak J.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 3, 79-88
Tytuł: Historia i teraźniejszość przemysłu materiałów ogniotrwałych w Polsce
Autor: Czechowski J.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 3, 89-100

Tytuł: Misy ceramiczne układu zalewowego form odlewniczych
Autor: Pawełek A., Wala T.

Oddział Materiałów Ogniotrwałych

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 3, 101-113

Tytuł: Opracowanie nowych technologii wykonywania izolacji cieplnych w energetyce
Autor: Witek J., Klecan R., Kleta A., Śliwa A

Oddział Materiałów Ogniotrwałych

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 4, 83-92

Tytuł: Odporność na ścieranie materiałów ogniotrwałych i metody jej oznaczania
Autor: Majchrowicz I., Pawełek A., Wałęga H.

Oddział Materiałów Ogniotrwałych

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 4, 93-106
Tytuł: Badania fotoemisyjne złącz Pt/SrTiO3
Autor: Psiuk B., Szade J., Szot K.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 3, 65–77

Tytuł: Szyby zespolone – atrakcyjny materiał budowlany
Autor: Balon-Wróbel A., Mazur B.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 4, 55-65
Tytuł: Charakterystyka krajowych bazaltów regionu dolnośląskiego z przeznaczeniem na włókna amorficzne
Autor: Kosmal M.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 3, 13-25

Tytuł: Badania właściwości fizykochemicznych bioszkieł domieszkowanych srebrem wytworzonych metodą zol-żel
Autor: Ciołek L., Karaś J., Olszyna A.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 4, 29-44Tytuł: Opracowanie technologii otrzymywania nowych wszczepów ceramicznych na osnowie TiO2 do zastosowań w chirurgii kości
Autor: Michałowski, Jaegermann Z.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 4, 9-28

Tytuł: Szok cieplny w tworzywach ceramicznych; Część I Współczesne teorie szoku cieplnego
Autor: Dziubak C., Rećko W. M.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 3, 27-36

Tytuł: Dobór środków uplastyczniających do ekstruzyjnego formowania wyrobów ceramiki technicznej
Autor: Łosiewicz A., Jakubiuk T.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 4, 45-54

Tytuł: Systemy certyfikacji wyrobów
Autor: Papier A.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 3, 47-63
Tytuł: Podwyższenie efektywności procesu wytwarzania kalki ceramicznej przez wprowadzenie mediów fotoutwardzalnych
Autor: Biernat M.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 3, 27-45
Tytuł: Możliwości regeneracji ołowiu z osadu powstającego w procesie chemicznego polerowania wyrobów z ołowiowych szkieł kryształowych
Autor: Zawiła J.
Oddział: Szkła i Materiałów Budowlanych
Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 3, 141-149
Tytuł: Ocena opłacalności wykorzystania biogazu rolniczego
Autor: Głodek E.
Oddział: Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 4, 137-153
Tytuł: Oddziaływanie na środowisko przemysłu szklarskiego w świetle wymagań Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń
Autor: Kiprian K., Janeta J., Ligus G.
Oddział: Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 3, 131-140
Tytuł: Oznaczanie substancji ropopochodnych za pomocą chromatografii gazowej połączonej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym
Autor: Poluszyńska J., Bożym M., Sławińska I., Dwojak J.
Oddział: Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 4, 165-175
Tytuł: Biomasa jako źródło ciepła w piecach cementowych
Autor: Trembacz J., Sładeczek F.
Oddział: Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 3, 115-130
Tytuł: Sterowanie neuronowe procesem przemiału cementu; Część 1 Identyfikacja układu przemiałowego na przykładzie młyna pracującego w układzie zamkniętym z separatorem powietrznym
Autor: Bursy G.
Oddział: Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 4, 115-130
Tytuł: Sterowanie neuronowe procesem przemiału cementu; Część 2 Synteza regulatora neuronowego
Autor: Bursy G.
Oddział: Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 3, 151-160
Tytuł: Wykorzystanie odpadów budowlanych grupy 17 z recyklingu
Autor: Ćwik S., Jaskóła R.
Oddział: Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu

Czasopismo: Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, Seria: Studia i Materiały, Górnictwo i Geologia, 2009, 35, 105-112
Tytuł: Kruszywa lekkie z osadów ściekowych i odpadów mineralnych
Autor: Góralczyk, Mazela A., Uzunow E., Naziemiec Z.
Oddział: Szkła i Materiałów Budowlanych
Czasopismo: Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, Seria: Studia i Materiały, Górnictwo i Geologia, 2009, 35, 121-136
Tytuł: Sposób opracowania dokumentacji surowcowych składowisk materiałów odpadowych typu mieszanin żużlowo-popiołowych
Autor: Kosk I.
Oddział: Szkła i Materiałów Budowlanych

Czasopismo: Szkło i Ceramika, 2009, 1, 5-9
Tytuł: Jakość surowca chromoforowego a właściwości barwiące pigmentu cyrkonowo-żelazowego
Autor: Dziubak C.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Szkło i Ceramika, 2009, 3, 7-11
Tytuł: Statystyka wytrzymałości ceramiki korundowej
Autor: Dziubak C., Rećko W.M.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Szkło i Ceramika, 2009, 4, 2-8
Tytuł: Mikrostruktura ceramicznego pigmentu cyrkonowo-żelazowego
Autor: Dziubak C., Tymowicz-Grzyb P.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Szkło i Ceramika, 2009, 5, 7-11
Tytuł: Ceramiczny, monolityczny element grzejny
Autor: Dziubak C., Jakubiuk T., Łosiewicz A., Mielcarek W.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Szkło i Ceramika, 2009, 2, 5-9
Tytuł: Emalie do dekorowania listew i płytek z tafli szklanej
Autor: Chmielewska D., Marecka M.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Szkło i Ceramika, 2009, 2, 16-23
Tytuł: Media fotoutwardzalne w procesie wytwarzania kalki ceramicznej
Autor: Biernat M.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Szkło i Ceramika, 2009, 3, 12-17
Tytuł: Współczesne kierunki rozwoju produkcji szkła w świetle konferencji Europejskiego Towarzystwa Technologii Szkła 9-th ESG Trencin 2008
Autor: Stoch L.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Szkło i Ceramika, 2009, 2, 24-25
Tytuł: Znak Q potwierdzeniem wysokiej jakości wyrobów ze szkła i ceramiki
Autor: Papier A.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Szkło i Ceramika, 2009, 4, 13-17
Tytuł: Intensyfikacja mielenia wapna palonego w młynach kulowych i rolowo-misowych przy użyciu aktywatora IMOFLOW w Zakładzie Lhoist Bukowa
Autor: Klecan R., Żarnatal Z.
Oddział: Materiałów Ogniotrwałych
Czasopismo: Szkło i Ceramika, 2009, 5, 14-21
Tytuł: Oszczędzanie energii w przemyśle ceramicznym
Autor: Jaegermann Z., Łukasik W.
Oddział: CentralaCzasopisma zagraniczne

Czasopismo: Applied Physics A, Mat. Science and Processing, 2009, 97, s. 449-454
Tytuł: Self-neutralization via electroreduction in photoemission from SrTiO3 single crystals
Autor: Psiuk B., Szade J., Pilch M., Waser R., Szot K.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych

Czasopismo: Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów, 2009, 89-91, 91-93
Tytuł: In vitro studies of cytotoxicity of bioglass containing silver
Autor: Ciołek L., Karaś J., Olszyna A., Zaczyńska E., Czarny A., Żywicka B.
Oddział: Centrala

Czasopismo: Optical Materials, 2009, 31, 1802-1804
Tytuł: Thin TiO2 films for an elektrochromic system
Autor: Żelazowska E., Rysiakiewicz – Pasek E.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych

Czasopismo: Solid State Phenomena, 2009, 147-149, 801-806
Tytuł: Fluoride Release and Antibacterial Activity of Self-Made Composite Materials for Dental Fillings
Autor: Mystkowska J., Marczuk-Kolada G., Leszczyńska K., Dąbrowski J., Karaś J.
Oddział: Centrala

Czasopismo: Vacuum, 2009, Vol. 83, 69-72
Tytuł: XPS study of perowskites surface instability, caused by Ar+ ion and electron bombardment and metal deposition
Autor: Psiuk B., Szade J., Pilch M., Szot K.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych

 

innowacyjni logo min

 

PC 2018 mini

 

CZASOPISMA:

 

sic logo1 logo cwb

 

GALERIA SZKŁA:

logo lipowa3

ZOBACZ NAS:

 

Youtube

 

NAJBLIŻSZE SEMINARIUM:

"Problematyka stosowania piasku chromitowego do wytwarzania form odlewniczych"

 

 GLIWICE 17.05.18

"Wpływ oddziaływania czynników środowiskowych na odporność szkieł niskoemisyjnych"

 

"Analiza właściwości szkieł energooszczędnymi nanopowłokami wielowarstwowymi"

 

 KRAKÓW 30.05.18

 "Karbonatyzacja ABK - metodyki badań i ich wpływ na właściwości materiału"

 

 WARSZAWA 07.06.18

"Adsorpcyjne oczyszczanie wód z jonów fluorkowych z zastosowaniem węgli aktywnych o rozwiniętej powierzchni właściwej"

 OPOLE 14.06.18

"Topienie szkieł gospodarczych o zwiększonej zawartości żużla wielkopiecowego"

 

"Pyły odpadowe powstające w procesie produkcji szkieł"

 
KRAKÓW 28.06.18

 

PROJEKTY UNIJNE:

 Projekt Aether

Projekt Rocare

Projekt Grundtvig

Projekt Leonardo

cervive logo min

logo-plytka-CRT-small

 

 

logo cerare

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013