WYDARZENIA:

 

W dniu 18 lutego 2019 roku w krakowskim Oddziale Szkła i Materiałów Budowlanych odbyło się spotkanie z przedstawicielami Grupy IKEA.

 

więcej informacji...

Zachęcamy do lektury najnowszego numeru czasopisma Cement - Wapno - Beton. Dwumiesięcznik naukowy o zasięgu międzynarodowym, poświęcony zagadnieniom mineralnych materiałów wiążących i betonu.

 

więcej informacji...

Pracownia Skaningowej Mikroskopii Elektronowej wzbogaciła się o nowoczesny, wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy z działem z emisją polową (FEG) o bardzo szerokim zastosowaniu poprzez dodatkowy tryb środowiskowy ESEMTM.

więcej informacji...

Informujemy, że z dniem 5 lutego 2019 roku Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych otrzymał nowy wspólny zakres akredytacji pod numerem AC 008 wraz z certyfikatem akredytacji dla jednostki certyfikującej wyroby

 

więcej informacji...

W dniach 9-11 stycznia 2019 roku w Bukowinie Tatrzańskiej odbyła się kolejna edycja Konferencji ICiMB, pt. „Aktualne uwarunkowania prawne, normowe i technologiczne dla producentów chemii budowlanej”.

więcej informacji...

Na zaproszenie Oddziału Warszawskiego SIMP wraz z Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego oraz Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych objął patronatem honorowym III Konferencję Naukowo-Techniczną

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych oraz Instytut Odlewnictwa w Krakowie serdecznie zapraszają przedsiębiorców branży budowlanej i odlewniczej oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w Konferencji „Projekty B+R w krajowym sektorze inżynierii materiałowej. Trendy i wyzwania”.

 

więcej informacji...

W dniu 7 stycznia b.r. Urząd Patentowy RP udzielił patentu na wynalazek: „Sposób wytwarzania płytek szklanych okładzinowych lub elewacyjnych z odpadowego szkła kineskopowego (CRT) oraz płytka szklana z CRT”

 

więcej informacji...

Koncepcja pracowników Oddziału Ceramiki i Betonów z Warszawy już po raz kolejny została dostrzeżona przez ekspertów i wytypowana do udziału w walce o  Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2019.

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych został członkiem Polish Circular Hotspot.

 

więcej informacji...

W grudniu 2018 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy między Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych a Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju – Koordynatorem Klastra Obróbki Metali

 

więcej informacji...

W dniach 22-24.05.2019 odbędzie się XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Materiały ogniotrwałe: wytwarzanie, metody badań, stosowanie."

 

więcej informacji...

Krakowskie Centrum Szkła i Ceramiki przy Lipowej 3 w piątkowy wieczór, 14 grudnia 2018 r. zapełniło się wspaniałymi artystami i znamienitymi gośćmi, którzy zjechali na wernisaż wystawy CERARE – Sztuka Przemawia.

 

więcej informacji...

W piątek 14 grudnia 2018 roku, przed Wydziałem Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej, odsłonięto pomnik Prezydenta Ignacego Mościckiego.

 

więcej informacji...

W dniu 4.12.2018 w Oddziale Ceramiki i Betonów w Warszawie odbyło się spotkanie Sekcji Laboratoriów Budowlanych Klubu POLLAB.

 

więcej informacji...

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach przygotowań do uruchomienia Sieci Badawczej: Łukasiewicz (SBŁ) i prac nad rozporządzeniami do ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz zorganizowało spotkanie z udziałem przedstawicieli Instytutów Badawczych

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych zawarł umowę ramową o współpracy naukowo-badawczej z Instytutem Lotnictwa. Celem zawartego porozumienia są m.in.: uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych

 

więcej informacji...

Przed Gmach Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej wróci po niemal 80. latach odtworzony pomnik Prezydenta Ignacego Mościckiego. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych jest jednym z fundatorów pomnika.

 

więcej informacji...

Miło nam poinformować, że wniosek złożony przez Oddział Ceramiki i Betonów ICiMB w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG

 

więcej informacji...

13 listopada 2018 roku odbyło się spotkanie dr inż. Pawła Pichniarczyka, Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych z dr hab. inż. arch. Marcinem Furtakiem, Dyrektorem Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego

 

więcej informacji...

W dniach 18-20 października w Zagrzebiu odbywała się 16. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków  ARCA 2018. Podczas wystawy Oddział Ceramiki i Betonów ICiMB w Warszawie otrzymał Srebrny Medal za wynalazek

 

więcej informacji...

Zapraszamy do udziału w XXXIII Konferencji Technicznej organizowanej przez Redakcję miesięcznika Świat Szkła, która odbędzie się w dniach 10-11 grudnia 2018 w Warszawie.

 

więcej informacji...

Grupa Azoty otworzyła w Tarnowie nowe Centrum Badawczo-Rozwojowe. W wydarzeniu inaugurującym działanie Centrum wziął udział m.in. Premier Mateusz Morawiecki oraz Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz.

 

więcej informacji...

W dniu 26 października  2018 roku z inicjatywy Dyrektora ICiMB Pawła Pichniarczyka odbyło o się spotkanie Instytutu z Cersanit S.A. w Opocznie.

 

więcej informacji...

23 października 2018 roku odbyło się spotkanie na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej w celu nawiązania ścisłej współpracy naukowo-badawczej, w tym realizacji wspólnych projektów B+R.

 

więcej informacji...

W dniu 23 października Dyrektor Instytutu Pan Paweł Pichniarczyk oraz Dyrektor Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie Pan Artur Oziębło odwiedzili warszawski Instytut Lotnictwa iLot.

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych otrzymał dwa srebrne medale podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2018, która odbyła się w dniach 15-17 października 2018 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej

 

więcej informacji...

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że dr inż. Tomasz Baran, Kierownik Zakładu Cementu w krakowskim Oddziale Szkła i Materiałów Budowlanych został Laureatem Nagrody im. dr inż. Jana J. Hycnara „Feniks 2018”

 

więcej informacji...

W dniach 18-19 października 2018 roku w Bukowinie Tatrzańskiej odbyła się Konferencja Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych pt. „Teraźniejszość i przyszłość Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych”

 

więcej informacji...

15 października 2018 roku odbyło się spotkanie dr inż. Paweł Pichniarczyk, Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych z dr hab. inż. arch. Marcinem Furtakiem

 

więcej informacji...

8 października 2018 roku na podstawie Zarządzenia nr 2619/2018 Prezydenta Miasta Krakowa dr inż. Paweł Pichniarczyk został uhonorowany odznaką „Honoris Gratia” za osiągnięcia naukowe oraz zmianę przestrzeni publicznej przy ul. Lipowej w Krakowie.

 

więcej informacji...

W dniach 8-10 października 2018 r. w Hotelu Gołębiewski w Wiśle odbyła się X jubileuszową Konferencję DNI BETONU 2018

 

więcej informacji...

W dniu 9 października 2018 r. Dyrektor Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie dr inż. Artur Oziębło wziął udział w konferencji pt. „Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w polskim przemyśle?”, organizowanej przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej.

 

więcej informacji...

W dniach 9-11 października 2018 r. w Ustroniu odbędzie się Konferencja Naukowo-Techniczna „Przemysł Szklarski 2018”. Współorganizatorem Konferencji jest Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie.

 

więcej informacji...

Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych dr inż. Paweł Pichniarczyk wziął udział w uroczystych inauguracjach roku akademickiego 2018/2019 w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz w Politechnice Krakowskiej.

 

więcej informacji...

W dniach 26-27 września 2018 roku odbyło się Europejskie Forum Technologiczne w Katowicach, organizowanego w ramach wydarzenia Nowy Przemysł Expo.

 

więcej informacji...

W dniach 24-26 września 2018 delegacja z Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie w składzie: Dyrektor Oddziału dr inż. Artur Oziębło, Pani dr inż. Agnieszka Antosik, Pan dr Arkadiusz Gąsiński, pojechała do Włoch w celu odwiedzenia dwóch międzynarodowych imprez targowych

 

więcej informacji...

24 września 2018 roku odbyło się spotkanie Dyrektorów Instytutów Badawczych, które zgodnie z projektem ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz wejdą w skład Sieci.

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych jest Patronem Naukowym tegorocznej edycji  Targów Budownictwa i Infrastruktury Building Industry Solutions oraz organizatorem konferencji targowej

 

więcej informacji...

W dniach 9-12 września Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo – Hutniczej już po raz dziesiąty gościł wybitne osobistości na X Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Polska Ceramika 2018

 

więcej informacji...

W dniach 13-14 września 2018 r. odbędzie się w Warszawie Polsko-Brytyjskie Forum Naukowe - wspólna inicjatywa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ambasady Brytyjskiej w Warszawie.

 

więcej informacji...

W dniach 3-6 września 2018 r. na Uniwersytecie w Poczdamie odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Autoklawizowanego Betonu Komórkowego (6 ICAAC).

 

więcej informacji...

W Politechnice Opolskiej, przy udziale najwyższych władz kraju i Opolszczyzny oraz polsko-niemieckiego środowiska nauki, przemysłu i dyplomacji, otwarte zostało Centrum Projektowe Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich (FPC ALighT)

 

więcej informacji...

W dniach 27-30.08.2018 r. Pani dr inż. Milena Piątek oraz Pani dr inż. Magdalena Gizowska z Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie brały udział w konferencji naukowo-technicznej ESTAC12 – 12th European Symoposium on Thermal Analysis and Calorimetry zorganizowanej w Braszowie w Rumunii.


więcej informacji...

W dniach 10-12 sierpnia 2018 r. w Opocznie odbywał się „Festiwal Płytki Ceramicznej” - wydarzenie nawiązujące do bogatej tradycji przemysłu ceramicznego, z którego Opoczno i okolice słyną na całą Europę.

 

więcej informacji...

W dniach 24-25 lipca 2018 roku odbyło się Kolegium Dyrektorów Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych dotyczące aktualnej sytuacji Instytutu i obejmujące sprawozdanie finansowe za I półrocze br.

 

więcej informacji...

W dniu 18.07.2018 r. pani dr inż. Magdalena Gizowska z Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych wzięła udział w konferencji...

 

więcej informacji...

Dnia 17 lipca 2018 roku została podpisana umowa o długofalowej współpracy między Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych a firmą Track Tec S.A.

 

więcej informacji...

P.O. Dyrektora Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie dr inż. Artur Oziębło oraz pracownicy Zakładu Biomateriałów dr inż. Monika Biernat i mgr inż. Lidia Ciołek biorą udział w konferencji ISBPPB 2018 – 4th International Conference on Biomedical Polymers & Polymeric Biomaterials

 

więcej informacji...

W dniach 26-27.06.2018 r. Pani dr inż. Magdalena Gizowska pracująca w Zakładzie Ceramiki i Kompozytów w Warszawie oraz Pan dr Grzegorz Adamski z Centrum Transferu Wiedzy z Krakowa uczestniczyli w warsztatach organizowanych w ramach projektu

 

więcej informacji...

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że ukazała się nowa monografia Pana Profesora Wiesława Kurdowskiego, pt. „Podstawy chemiczne mineralnych materiałów budowlanych i ich właściwości”.

 

więcej informacji...

Dnia 11 sierpnia 2018 roku kończy się okres koegzystencji norm PN-EN 998-1:2012 i PN-EN 998-1:2016 „Wymagania dotyczące zaprawy do murów - Część 1: Zaprawa do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego” oraz PN-EN 998-2:2012 i PN-EN 998-1:2016 „Wymagania dotyczące zaprawy do murów - Część 2: Zaprawa murarska”.

 

więcej informacji...

Dnia 26 czerwca 2018 r. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyła się uroczystość zakończenia Drugiej Edycji 2018 Programu szkoleniowo-mentoringowego TopMinds, którego organizatorami są Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

 

więcej informacji...

W dniach 20-21 czerwca 2018 r. w Katowicach odbywały się Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG. Na stoisku ICiMB odwiedzający mogli zapoznać się z aktualną ofertą produktową i usługową.

 

więcej informacji...

W dniu 20 czerwca 2018 r. w siedzibie Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie gościła reprezentacja Wojskowej Akademii Technicznej. Spotkanie dotyczyło wzajemnej współpracy między jednostkami.

 

więcej informacji...

Dnia 13 czerwca 2018 roku została podpisana umowa ramowa o współpracy z Politechniką Opolską. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych reprezentował Dyrektor dr inż. Paweł Pichniarczyk oraz prof. dr hab. inż. Wiesław Kurdowski.

 

więcej informacji...

W dniach 13 i 14 czerwca 2018 roku w Krakowie odbędzie się konferencja pn. „Impact'18” poświęcona przyszłości cyfrowej gospodarki dla biznesu, startupów, nauki i administracji


więcej informacji...

LOKALIZACJA:

 

PUBLIKACJE 2009

 

.:: Wykaz monografii na rok 2009:

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
Autor: Mizerski Włodzimierz , Szamałek Krzysztof
Oddział: Centrala

Tytuł rozdziału: Systemy i technologie termicznej utylizacji odpadów - (Nowe możliwości wykorzystania paliw z odpadów w procesie wypalania klinkieru)
Wydawca: Wydawnictwo HELION, Gliwice
Autor: Praca zbiorowa pod redakcją Janusza W. Wandrasza i Krzysztofa Pikonia; Jerzy Duda, Marek Lepucki
Oddział: Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych
Tytuł rozdziału: Systemy i technologie termicznej utylizacji odpadów - (Skojarzona gospodarka odpadowo-energetyczna w cementowni)
Wydawca: Wydawnictwo HELION, Gliwice
Autor: Praca zbiorowa pod redakcją Janusza W. Wandrasza i Krzysztofa Pikonia; Jerzy Duda
Oddział: Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych

Tytuł rozdziału: Unfired chrome-free basic refractories
Wydawca: Forschungs - Gemeinschaft Feuerfest e.V Bonn, Germany
Autor: Wojsa J., Jedynak L.
Oddział: Materiałów Ogniotrwałych

Wydawca: Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, PAN Kraków
Autor: Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Galosa; Anna Burkowicz, Krzysztof Galos, Jarosław Kamyk, Małgorzata Kawulak, Ewa Lewicka, Alicja Maćków, Marek Nieć, Ewa Poręba, Tadeusz Smakowski, Jarosław Szlugaj, Józef Zawiła
Oddział: Szkła i Materiałów Budowlanych

Wydawca: ISCMOiB - Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Autor: Wojsa J.
Oddział: Materiałów Ogniotrwałych

 

.:: Wykaz publikacji pracowników na rok 2009

 

Czasopisma polskie

Czasopismo: Cement, Wapno, Beton, 2009, 1, 11
Tytuł: Naprężenia powstające w zaprawach z cementów ekspansywnych. Część 2
Autor: Szeląg H.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych
Czasopismo: Cement, Wapno, Beton, 2009, 2, 97
Tytuł: Wpływ chlorków baru i strontu na właściwości elementów gipsowych
Autor: Malata G., Pichniarczyk P.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych
Czasopismo: Cement, Wapno, Beton, 2009, 5, 255
Tytuł: Uwodnione gliniany wapniowe w zaczynie cementowym - przegląd zagadnienia
Autor: Kurdowski W.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych
Czasopismo: Cement, Wapno, Beton, 2009, 6, 292
Tytuł: Wpływ rodzaju proszku mineralnego na właściwości betonów z proszków reaktywnych
Autor: Kurdowski W., Garbacik A., Szeląg H.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych

Czasopismo: Czasopismo Techniczne, 2009, t.106, 8, 337-345
Tytuł: Współczesny cement romański i jego właściwości
Autor: Szeląg H., Garbacik A., Pichniarczyk P., Baran T.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych

Czasopismo: Górnictwo i geoinżynieria, 2009, t.33, 3/1, 373-382
Tytuł: Cementy specjalne dla budownictwa podziemnego
Autor: Szeląg H., Kurdowski W.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych

Czasopismo: Izolacje, 2009, 6, 30
Tytuł: Właściwości i rodzaje tynków gipsowych stosowanych we wnętrzach
Autor: Wieczorek M., Nosal K.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych
Czasopismo: Izolacje, 2009, 6, 44
Tytuł: Błędy wykonawcze w ocieplaniu ścian zewnętrznych systemem BSO
Autor: Sobala M., Pichniarczyk P.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych
Czasopismo: Izolacje, 2009, 10, 57-59
Tytuł: Tynki zewnętrzne z cementu romańskiego
Autor: Urban J.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych
Czasopismo: Izolacje, 2009, 4, 63
Tytuł: Stosowanie gładzi gipsowych w budownictwie
Autor: Urban J.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych

Czasopismo: Materiały Budowlane, 2009, 10, 41-42
Tytuł: Rynek materiałów gipsowych dla budownictwa w Polsce
Autor: Nosal K., Sobala M., Wieczorek M.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych
Czasopismo: Materiały Budowlane, 2009, 10, 45-46
Tytuł: Klasyfikacja wyrobów gipsowych ze względu na reakcję na ogień
Autor: Wieczorek M., Sobala M., Nosal K.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych
Czasopismo: Materiały Budowlane, 2009, 10, 51-52
Tytuł: Spoiwo mineralne z odpadu papierniczego
Autor: Krystyna Rajczyk, Anna Jarocka
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych

Czasopismo: Materiały Ceramiczne, 2009, 4, 278-282
Tytuł: Masy konstrukcyjne na trzony łukowych pieców elektrycznych
Autor: Czapka R., Wojsa J., Czapka Z
Oddział Materiałów Ogniotrwałych
Czasopismo: Materiały Ceramiczne
Tytuł: Przemysł materiałów ogniotrwałych w Czechach, Słowacji i w Polsce – różnice i podobieństwa, 2009, 4, 283-287
Autor: Czechowski J., Franek T
Oddział Materiałów Ogniotrwałych
Czasopismo: Materiały Ceramiczne, 2009, 4, 288-294
Tytuł: Wpływ minerałów domieszkowych andaluzytu na jego wybrane właściwości
Autor: Wala T., Podwórny J., Suwak R., Stec K
Oddział Materiałów Ogniotrwałych
Czasopismo: Materiały Ceramiczne, 2009, 4, 273-277
Tytuł: Wpływ wybranych dodatków na hydratację tlenku magnezu
Autor: Wojsa J.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych
Czasopismo: Materiały Ceramiczne, 2009, 4, 269-272
Tytuł: Sposób zagospodarowania zgarów aluminiowych w procesie wytwarzania tworzyw izolacyjno-egzotermicznych dla przemysłu odlewniczego
Autor: Lipowska B., Witek J.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych
Czasopismo: Materiały Ceramiczne, 2009, 4, 263-268
Tytuł: Badania ścieralności materiałów ceramicznych
Autor: Jedynak L., Czechowski J.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych
Czasopismo: Materiały Ceramiczne, 2009, 1, 12-15
Tytuł: Metody chemometryczne w identyfikacji źródeł pochodzenia klinkieru oraz cementu
Autor: Jakubowska M., Kalarus D., Kot A., Kubiak W.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych

Czasopismo: Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, 2009, 61/1, 34-41
Tytuł: Badania nad utylizacją zużytego katalizatora niklowo-molibdenowego
Autor: Barański J., Witek J., Różański P., Pogorzałek J., Krztoń H., Smolec B., Stelmach S.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych
Czasopismo: Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, 2009, 61/2, 8-12
Tytuł: Refractory castable blocks in the lining of heating furnace hearts
Autor: Barański J., Witek J.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych
Czasopismo: Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, 2009, 61/3 29-33
Tytuł: Korozja materiałów ogniotrwałych pod wpływem żużla z procesu nagrzewania stali transformatorowych i prądnicowych
Autor: Majchrowicz I., Barański J.
Oddział: Materiałów Ogniotrwałych

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 3, 161-170
Tytuł: Uszkodzenia i awarie bezspoinowego systemu ocieplania ścian zewnętrznych
Autor: Sobala M., Pichniarczyk P.
Oddział: Szkła i Materiałów Budowlanych
Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 3, 171-181
Tytuł: Sposób opracowywania dokumentacji surowcowych składowisk materiałów odpadowych typu mieszanin żużlowo-popiołowych
Autor: Kosk I.
Oddział: Szkła i Materiałów Budowlanych
Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 3, 183-193
Tytuł: Wpływ technologii przeróbki na jakość uzyskiwanego kruszywa
Autor: Naziemiec Z.
Oddział: Szkła i Materiałów Budowlanych
Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 4, 177
Tytuł: Nowa jakość popiołów krzemionkowych do cementu i betonu
Autor: Baran T.
Oddział: Szkła i Materiałów Budowlanych
Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 4, 187
Tytuł: Ograniczenia zastosowania odpadowych płyt gipsowo-kartonowych do ponownego wykorzystania w przemyśle materiałów budowlanych i rekultywacji gruntów w świetle przepisów Unii Europejskiej
Autor: Kosk I.
Oddział: Szkła i Materiałów Budowlanych
Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 4, 197
Tytuł: Wpływ reduktora chromu (VI) w postaci siarczanu żelaza (II) na powstawanie przebarwień w klejach cementowych
Autor: Sobala M., Nosal K., Wieczorek M.
Oddział: Szkła i Materiałów Budowlanych
Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 4, 203
Tytuł: Sztuczne marmury z gipsu
Autor: Urban J.
Oddział: Szkła i Materiałów Budowlanych
Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 4, 65-82
Tytuł: Wytrzymałość szkła hartowanego termicznie w aspekcie badania metodą czteropunktowego zginania oraz metodą uderzenia zginającego
Autor: Zduniewicz T.
Oddział: Szkła i Materiałów Budowlanych
Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 4, 107-121
Tytuł: Badanie zanieczyszczenia metalami ciężkimi i radionuklidami zwałowisk odpadów odlewniczych w Ozimku oraz ich wpływu na stan okolicznych gleb
Autor: Bożym M., Staszak D., Majcherczyk T.
Oddział: Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 4, 155-164
Tytuł: Oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w stałych próbkach środowiskowych z wykorzystaniem chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas GC-MS
Autor: Bożym M., Poluszyńska J., Sławińska I., Dwojak J.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 3, 79-88
Tytuł: Historia i teraźniejszość przemysłu materiałów ogniotrwałych w Polsce
Autor: Czechowski J.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 3, 89-100

Tytuł: Misy ceramiczne układu zalewowego form odlewniczych
Autor: Pawełek A., Wala T.

Oddział Materiałów Ogniotrwałych

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 3, 101-113

Tytuł: Opracowanie nowych technologii wykonywania izolacji cieplnych w energetyce
Autor: Witek J., Klecan R., Kleta A., Śliwa A

Oddział Materiałów Ogniotrwałych

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 4, 83-92

Tytuł: Odporność na ścieranie materiałów ogniotrwałych i metody jej oznaczania
Autor: Majchrowicz I., Pawełek A., Wałęga H.

Oddział Materiałów Ogniotrwałych

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 4, 93-106
Tytuł: Badania fotoemisyjne złącz Pt/SrTiO3
Autor: Psiuk B., Szade J., Szot K.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 3, 65–77

Tytuł: Szyby zespolone – atrakcyjny materiał budowlany
Autor: Balon-Wróbel A., Mazur B.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 4, 55-65
Tytuł: Charakterystyka krajowych bazaltów regionu dolnośląskiego z przeznaczeniem na włókna amorficzne
Autor: Kosmal M.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 3, 13-25

Tytuł: Badania właściwości fizykochemicznych bioszkieł domieszkowanych srebrem wytworzonych metodą zol-żel
Autor: Ciołek L., Karaś J., Olszyna A.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 4, 29-44Tytuł: Opracowanie technologii otrzymywania nowych wszczepów ceramicznych na osnowie TiO2 do zastosowań w chirurgii kości
Autor: Michałowski, Jaegermann Z.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 4, 9-28

Tytuł: Szok cieplny w tworzywach ceramicznych; Część I Współczesne teorie szoku cieplnego
Autor: Dziubak C., Rećko W. M.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 3, 27-36

Tytuł: Dobór środków uplastyczniających do ekstruzyjnego formowania wyrobów ceramiki technicznej
Autor: Łosiewicz A., Jakubiuk T.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 4, 45-54

Tytuł: Systemy certyfikacji wyrobów
Autor: Papier A.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 3, 47-63
Tytuł: Podwyższenie efektywności procesu wytwarzania kalki ceramicznej przez wprowadzenie mediów fotoutwardzalnych
Autor: Biernat M.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 3, 27-45
Tytuł: Możliwości regeneracji ołowiu z osadu powstającego w procesie chemicznego polerowania wyrobów z ołowiowych szkieł kryształowych
Autor: Zawiła J.
Oddział: Szkła i Materiałów Budowlanych
Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 3, 141-149
Tytuł: Ocena opłacalności wykorzystania biogazu rolniczego
Autor: Głodek E.
Oddział: Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 4, 137-153
Tytuł: Oddziaływanie na środowisko przemysłu szklarskiego w świetle wymagań Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń
Autor: Kiprian K., Janeta J., Ligus G.
Oddział: Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 3, 131-140
Tytuł: Oznaczanie substancji ropopochodnych za pomocą chromatografii gazowej połączonej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym
Autor: Poluszyńska J., Bożym M., Sławińska I., Dwojak J.
Oddział: Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 4, 165-175
Tytuł: Biomasa jako źródło ciepła w piecach cementowych
Autor: Trembacz J., Sładeczek F.
Oddział: Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 3, 115-130
Tytuł: Sterowanie neuronowe procesem przemiału cementu; Część 1 Identyfikacja układu przemiałowego na przykładzie młyna pracującego w układzie zamkniętym z separatorem powietrznym
Autor: Bursy G.
Oddział: Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 4, 115-130
Tytuł: Sterowanie neuronowe procesem przemiału cementu; Część 2 Synteza regulatora neuronowego
Autor: Bursy G.
Oddział: Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 3, 151-160
Tytuł: Wykorzystanie odpadów budowlanych grupy 17 z recyklingu
Autor: Ćwik S., Jaskóła R.
Oddział: Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu

Czasopismo: Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, Seria: Studia i Materiały, Górnictwo i Geologia, 2009, 35, 105-112
Tytuł: Kruszywa lekkie z osadów ściekowych i odpadów mineralnych
Autor: Góralczyk, Mazela A., Uzunow E., Naziemiec Z.
Oddział: Szkła i Materiałów Budowlanych
Czasopismo: Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, Seria: Studia i Materiały, Górnictwo i Geologia, 2009, 35, 121-136
Tytuł: Sposób opracowania dokumentacji surowcowych składowisk materiałów odpadowych typu mieszanin żużlowo-popiołowych
Autor: Kosk I.
Oddział: Szkła i Materiałów Budowlanych

Czasopismo: Szkło i Ceramika, 2009, 1, 5-9
Tytuł: Jakość surowca chromoforowego a właściwości barwiące pigmentu cyrkonowo-żelazowego
Autor: Dziubak C.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Szkło i Ceramika, 2009, 3, 7-11
Tytuł: Statystyka wytrzymałości ceramiki korundowej
Autor: Dziubak C., Rećko W.M.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Szkło i Ceramika, 2009, 4, 2-8
Tytuł: Mikrostruktura ceramicznego pigmentu cyrkonowo-żelazowego
Autor: Dziubak C., Tymowicz-Grzyb P.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Szkło i Ceramika, 2009, 5, 7-11
Tytuł: Ceramiczny, monolityczny element grzejny
Autor: Dziubak C., Jakubiuk T., Łosiewicz A., Mielcarek W.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Szkło i Ceramika, 2009, 2, 5-9
Tytuł: Emalie do dekorowania listew i płytek z tafli szklanej
Autor: Chmielewska D., Marecka M.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Szkło i Ceramika, 2009, 2, 16-23
Tytuł: Media fotoutwardzalne w procesie wytwarzania kalki ceramicznej
Autor: Biernat M.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Szkło i Ceramika, 2009, 3, 12-17
Tytuł: Współczesne kierunki rozwoju produkcji szkła w świetle konferencji Europejskiego Towarzystwa Technologii Szkła 9-th ESG Trencin 2008
Autor: Stoch L.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Szkło i Ceramika, 2009, 2, 24-25
Tytuł: Znak Q potwierdzeniem wysokiej jakości wyrobów ze szkła i ceramiki
Autor: Papier A.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Szkło i Ceramika, 2009, 4, 13-17
Tytuł: Intensyfikacja mielenia wapna palonego w młynach kulowych i rolowo-misowych przy użyciu aktywatora IMOFLOW w Zakładzie Lhoist Bukowa
Autor: Klecan R., Żarnatal Z.
Oddział: Materiałów Ogniotrwałych
Czasopismo: Szkło i Ceramika, 2009, 5, 14-21
Tytuł: Oszczędzanie energii w przemyśle ceramicznym
Autor: Jaegermann Z., Łukasik W.
Oddział: CentralaCzasopisma zagraniczne

Czasopismo: Applied Physics A, Mat. Science and Processing, 2009, 97, s. 449-454
Tytuł: Self-neutralization via electroreduction in photoemission from SrTiO3 single crystals
Autor: Psiuk B., Szade J., Pilch M., Waser R., Szot K.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych

Czasopismo: Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów, 2009, 89-91, 91-93
Tytuł: In vitro studies of cytotoxicity of bioglass containing silver
Autor: Ciołek L., Karaś J., Olszyna A., Zaczyńska E., Czarny A., Żywicka B.
Oddział: Centrala

Czasopismo: Optical Materials, 2009, 31, 1802-1804
Tytuł: Thin TiO2 films for an elektrochromic system
Autor: Żelazowska E., Rysiakiewicz – Pasek E.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych

Czasopismo: Solid State Phenomena, 2009, 147-149, 801-806
Tytuł: Fluoride Release and Antibacterial Activity of Self-Made Composite Materials for Dental Fillings
Autor: Mystkowska J., Marczuk-Kolada G., Leszczyńska K., Dąbrowski J., Karaś J.
Oddział: Centrala

Czasopismo: Vacuum, 2009, Vol. 83, 69-72
Tytuł: XPS study of perowskites surface instability, caused by Ar+ ion and electron bombardment and metal deposition
Autor: Psiuk B., Szade J., Pilch M., Szot K.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych

 

 

 

CZASOPISMA:

 

sic logo1 logo cwb

 

GALERIA SZKŁA:

logo lipowa3

ZOBACZ NAS:

 

Youtube

 

NAJBLIŻSZE SEMINARIUM:

"Wpływ prekursora grafitowego na skład, morfologię i strukturę termicznie zredukowanego tlenku grafenu"

 GLIWICE 24.01.19

 "Badanie możliwości otrzymania bezołowiowego topnika do farb ceramicznych na szkło oświetleniowe i gospodarcze"

"Przegląd najnowszych osiągnięć branży ceramicznej"

 WARSZAWA 07.02.19

 "Problemy z wdrożeniem wymagań dokumentów normatywnych wprowadzonych w 2017 roku w obszarze badań gazów odlotowych na przykładzie oznaczenia stężenia objętościowego tlenu metodą paramagnetyczną"OPOLE 14.02.19

"Impregnacja wyrobów glinokrzemianowych układu syfonowego odlewania stal"


GLIWICE 28.02.19

 "Możliwości badawcze skaningowego mikroskopu elektronowego w analizie mikrostruktury materiałów budowlanych, szkła i ceramiki"

 

"Działania laboratorium jednostki notyfikowanej do Rozporządzenia PEiR (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu  wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG, z późniejszymi zmianami"

"Wpływ odczynu kwasowo-zasadowego środowiska (pH) na stopień uwalniania metali ciężkich z materiałów budowlanych"

 

KRAKÓW 28.02.19

 

PROJEKTY UNIJNE:

 Projekt Aether

Projekt Rocare

Projekt Grundtvig

Projekt Leonardo

cervive logo min

logo-plytka-CRT-small

 

 

logo cerare

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013