WYDARZENIA:

 

W dniach 13 i 14 czerwca 2018 roku w Krakowie odbędzie się konferencja pn. „Impact'18” poświęcona przyszłości cyfrowej gospodarki dla biznesu, startupów, nauki i administracji


więcej informacji...

W dniu 6 czerwca 2018 r. reprezentacja Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych gościła w siedzibie Grupy Paradyż

 

więcej informacji...

W dniach 5-8 czerwca 2018 r. w Poznaniu odbędą się Targi Kooperacji Przemysłowej SUBCOBTRACTING. Tegoroczna edycja targów bogatsza jest o WARSZTATY MENEDŻERA, organizowane przez partnera targów - Klaster Obróbki Metali – Krajowy Klaster Kluczowy.

 

więcej informacji...

Dnia 18 maja 2018 r. w Łodzi odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polimery w Medycynie organizowana przez Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych. Celem konferencji było przybliżenie wiedzy oraz wymiana doświadczeń naukowych w zakresie szerokiego zastosowania polimerów naturalnych i syntetycznych w medycynie, farmacji i stomatologii.

 

więcej informacji...

W dniach 24-25 maja 2018 r. w Instytucie Lotnictwa w Warszawie odbędzie się 18. Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii.

 

więcej informacji...

9-11 maja 2018 roku w Łochowie odbyła się V Międzynarodowa Konferencja ETICS, najważniejsze spotkanie branżowe polskiego sektora ociepleń i chemii budowlanej.

 

więcej informacji...

Miło nam poinformować, że w konkursie TECHNICUS na najlepszą książkę techniczną oraz poradnik techniczny organizowanym przez Federację Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Naczelną Organizację Techniczną w kategorii „Najlepsza Książka”

 

więcej informacji...

Wojskowa Akademia Techniczna będzie kontynuować współpracę z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych (ICiMB). 9 maja podpisano porozumienie pomiędzy uczelnią a instytutem, sankcjonujące dotychczasową współpracę i uwzględniające nowe obszary wspólnego działania.

 

więcej informacji...

Informujemy o udostępnieniu przez Zakład Oceny Technicznej (JOT): Warunków Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego WO-KOT/04/01 dla złożonych zestawów izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW) oraz Warunków Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego WO-KOT/04/02

 

więcej informacji...

9-11 maja 2018 roku w Łochowie odbędzie się V Międzynarodowa Konferencja ETICS, najważniejsze spotkanie branżowe polskiego sektora ociepleń i chemii budowlanej. Jego gospodarzem będzie Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO), które w tym roku połączy naukową debatę ze swoim 15-leciem.

 

więcej informacji...

Opolski Oddział Inżynierii Materiałowej Procesowej i Środowiska ICiMB na zaproszenie Marszałka Województwa Andrzeja Buły jako jedyna jednostka naukowa z Opolszczyzny reprezentował sferę B+R województwa opolskiego na Hannover Messe 2018...

 

więcej informacji...

Podczas wizyty w Bolesławcu Monika Malinowska, Redaktor Naczelna Szkło i Ceramika udzieliła lokalnemu portalowi Bolec.info wywiadu dotyczącego rozwoju, promocji, nowych możliwości produkcyjnych i współpracy bolesławieckich zakładów ceramicznych

więcej informacji...

Modernizujemy pomieszczenia laboratoryjne do badań betonów, zapraw i kruszyw celem rozszerzenia innowacyjnych prac badawczo-rozwojowych wykonywanych w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

 

więcej informacji...

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 6848/IA/SN/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych otrzymał dotację na finansowanie w roku 2018 kosztów zakupu aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą infrastrukturę badawczą,

więcej informacji...

Miło nam jest poinformować, że Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 6892/II-LAN/SN/2018  z dnia 18 kwietnia 2018 r. otrzymał dotację celową na zwiększenie bezpieczeństwa IT.

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w seminarium szkoleniowym pod tytułem „Podstawy metod badań materiałów...

 

więcej informacji...

Dnia 16 kwietnia 2018 r. w siedzibie Oddziału Ceramiki i Betonów ICiMB w Warszawie została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddziałem Ceramiki i Betonów a Zakładami Porcelany Stołowej LUBIANA S.A.

 

więcej informacji...

Dnia 13 kwietnia 2018 r. w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie została podpisana umowa o długofalowej współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych a Instytutem Odlewnictwa.

 

więcej informacji...

Targi Cramitec to największa i najbardziej znana międzynarodowa impreza dla specjalistów branży ceramicznej i metalurgicznej oraz ważne miejsce spotkań wiodących producentów, odbiorców i naukowców

 

więcej informacji...

12 kwietnia 2018 r. w Warszawie odbędzie się konferencja oraz warsztaty, pn. „Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) – nowa szansa dla polskiego przemysłu w Horyzoncie 2020”.

 

więcej informacji...

Konsorcjum Progres 3 zrzesza przedstawicieli piętnastu uczelni z Polski, Czech i Słowacji. Główną misją konsorcjum jest nawiązanie współpracy naukowej oraz wspieranie rozwoju innowacji pomiędzy uczelniami regionu śląsko-morawskiego

 

więcej informacji...

Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach odbyło się spotkanie Dyrekcji Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych z prof. dr hab. n. med. Henrykiem Skarżyńskim

 

więcej informacji...

26 marca 2018 roku odbyły się obrady Rady Naukowej ICiMB pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Jerzego Lisa. Najważniejszym punktem obrad było przedstawienie przez Dyrektora Instytutu Pawła Pichniarczyka projektu Regulaminu Organizacyjnego ICiMB oraz omówienie założeń projektu ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz.


 
więcej informacji...

Na podstawie najnowszego rozszerzenia zakresu akredytacji i notyfikacji prowadzimy certyfikację stałości właściwości użytkowych w systemie 1: samonośnych izolacyjno-konstrukcyjnych płyt warstwowych z dwustronną okładziną metalową wg PN-EN 14509:2013-1

więcej infromacji...

Wdrażamy pierwsze w Polsce badania ogniowe w dużej skali dla ścian zewnętrzny budynków (large scale test). Po wystąpieniu w ostatnim czasie kilku tragicznych w skutkach pożarów elewacji bezpieczeństwo

więcej informacji...

Informujemy, że Polskie Centrum Akredytacji rozszerzyło zakres akredytacji Laboratorium Badawcze Ceramiki i Materiałów Budowlanych AB 115

więcej informacji...

W porozumieniu z Polską Izbą Gospodarczą Zaawansowanych Technologii przygotowany został zeszyt monograficzny prezentujący wkład Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych został współorganizatorem X Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Polska Ceramika 2018, która odbędzie się 9-12 września 2018 roku.

więcej informacji...

Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych dr inż. Paweł Pichniarczyk i Pełnomocnik Dyrektora dr inż. Artur Oziębło uczestniczyli w spotkaniu inauguracyjnym, pn. „Zwiększenie uczestnictwa Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz (SBŁ) w programach B+R finansowanych przez UE”

 

więcej informacji...

Instytut podjął współprace z Krajowym Klastrem Kluczowym Zrównoważona Infrastruktura i przystąpił do realizacji założeń Programu Sektorowego „Dobra Energia w Budownictwie”.

 

więcej informacji...

Profesor Wiesław Kurdowski został powołany do Rady Programowej X jubileuszowej Konferencji DNI BETONU, która odbędzie się 8-10 października 2018 r. w Wiśle.

 

więcej informacji...

LOKALIZACJA:

 

PUBLIKACJE 2010

 

.:: Wykaz monografii na rok 2010:

Autor: Wiesław Kurdowski

Wydawnictwo: Stowarzyszenie Producentów Cementu, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

 

 

.:: Wykaz publikacji pracowników na rok 2010

 

Czasopisma polskie

Czasopismo: Budownictwo, Technologie, Architektura    2010, 2, 67-69

Tytuł: Wpływ różnej zawartości części palnych w popiele lotnym krzemionkowym na właściwości cementów popiołowych

Autor: Baran T.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Budownictwo, Technologie, Architektura    2010, 4, 62-63

Tytuł: Cementy z dodatkiem wapienia

Autor: Pichniarczyk P.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Cement, Wapno, Beton  2010, 3, 157-163

Tytuł: Wpływ zmiennej jakości popiołów lotnych na właściwości kompozytów cementowo-popiołowych

Autor: Giergiczny E., Giergiczny Z.

Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu

Czasopismo: Cement Wapno Beton    2010, 3, 141-148

Tytuł: Wpływ związków hydrofobowych na właściwości zapraw cementowych i gipsowych

Autor: Najduchowska M., Pichniarczyk P.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Cement Wapno Beton    2010, 5, 296-305

Tytuł: Inne spojrzenie na problem zgodności cementu z superplastyfikatorem

Autor: Kurdowski W.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Cement Wapno Beton    2010, 6, 327-332

Tytuł: Syntetyczne gipsy włókniste - metody otrzymywania

Autor: Pichniarczyk P., Malata G.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Cement Wapno Beton    2010, 6, 359-365

Tytuł: Wpływ metacelulozy na właściwości klejowych zapraw cementowych

Autor: Sobala M., Nosal K., Pichniarczyk P.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: ECOMANAGER-Przemysł-Biznes-Środowisko    2010, 5, 26-28

Tytuł: Agrospieki – proekologiczne nawozy

Autor: Lipowska B., Puff Z., Sałaciński R., Witek J.

Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Czasopismo: Gospodarka Surowcami Mineralnymi    2010, 1, 5-22

Tytuł: Kompleksowe zagospodarowanie odpadowych surowców chalcedonitowych z osadników kopalni Inowłódź w ochronie środowiska oraz w przemyśle materiałów budowlanych

Autor: Kosk I.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Gospodarka Surowcami Mineralnymi    2010, Tom 26 - Zeszyt 1.

Tytuł: Badania energochłonności procesu mielenia oraz podatności na rozdrabnianie składników litologicznych polskich rud miedzi

Autor: T. Tumidajski, E. Kasińska-Pilut, T. Gawenda, Z. Naziemiec, R. Pilut

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Gospodarka Surowcami Mineralnymi 2010, Tom 26 - Zeszyt 4

Tytuł: Aspekty projektowania układów rozdrabniania w przeróbce surowców mineralnych

Autor: D. Saramak, T. Tumidajski, M. Brożek , T. Gawenda, Z. Naziemiec

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Izolacje    2010, 4, 30-31

Tytuł: Wady i awarie szyb zespolonych

Autor: Balon-Wróbel A., Zduniewicz T., Pichniarczyk P.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Izolacje    2010, 5, 22-25

Tytuł: Ograniczanie emisji gazów i pyłów związane z wykorzystaniem odpadów w przemyśle cementowym

Autor: Baran T, Pichniarczyk P., Kalarus D.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Izolacje    2010, 5, 34-36

Tytuł: Masy szpachlowe do spoinowania ścian z suchej zabudowy

Autor: Sobala M., Nosal K., Pichniarczyk P.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Izolacje    2010, 7/8, 21-23

Tytuł: Wykorzystanie w budownictwie metody termowizji w podczerwieni

Autor: Pichniarczyk P., Zduniewicz T.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Izolacje    2010, nr 10, 58-59

Tytuł: Gładź czy masa szpachlowa?

Autor: Sobala M., Nosal K.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Izolacje    2010, 11/12, 41-42

Tytuł: Dlaczego płytki się odspajają?

Autor: Urban J.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Materiały Budowlane    2010, 5, 21-23

Tytuł: Zastosowanie w budownictwie odpadów ze spalania paliw

Autor: Zapotoczna-Sytek G., Łaskawiec K., Gębarowski P.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Materiały Budowlane    2010, 4, 102-104

Tytuł: Elementy ścienne z betonu komórkowego a promieniotwórczość naturalna

Autor: Zapotoczna-Sytek G., Mamont-Cieśla K., Rybarczyk T.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Materiały Budowlane    2010, 12, 37-42

Tytuł: Rola zaplecza badawczego, w tym COBRPB CEBET, w rozwoju betonu komórkowego

Autor: Zapotoczna-Sytek G.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Materiały Budowlane    2010, 9, 78-79

Tytuł: Prace na rzecz przemysłu betonów i budownictwa

Autor: Zapotoczna-Sytek G.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Materiały Budowlane    2010, 10, 27-30,59

Tytuł: Współdziałanie dodatków mineralnych w składzie cementów wieloskładnikowych

Autor: Giergiczny Z., Garbacik A.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Materiały Budowlane    2010, 10, 42-45

Tytuł: Kompozyty gipsowo-włóknowe z dodatkiem odpadów celulozowych

Autor: Sobala M.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Materiały Budowlane    2010, 10, 48-49

Tytuł: Niepalność materiałów gipsowych

Autor: Wieczorek M., Sobala M., Nosal K.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Materiały Budowlane    2010, 12, 2-4

Tytuł: Przygotowanie do wykorzystania odpadów z dużych złóż antropogenicznych

Autor: Kosk I.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Materiały Budowlane Technologie Rynek    2010, 12, 1-3

Tytuł: Możliwości wykorzystania osadów ściekowych w przemyśle ceramicznym

Autor: Bożym M.

Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Ochrony Środowiska w Opolu

Czasopismo: Materiały Budowlane Technologie Rynek    2010, 5, 26-29

Tytuł: Waloryzacja popiołów lotnych w celu szerszego ich wykorzystania do cementu i betonu

Autor: Krystyna Rajczyk, Marek Szota

Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu

Czasopismo: Materiały Ceramiczne    2010, 4, 618-621

Tytuł: Rekonstrukcja składu i technologii wytwarzania materiałów budowlanych dla potrzeb konserwacji zabytków

Autor: Szamałek K., Bylina P.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Materiały Ceramiczne    2010, 1, 81-86

Tytuł: Kategoryzacja popiołów lotnych a właściwości kompozytów cementowo-popiołowych

Autor: Giergiczny E., Giergiczny Z.

Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 5, 7-19

Tytuł: Koncepcje oszczędzania energii dla europejskiego przemysłu ceramicznego. Cz.I. Omówienie podręcznika oszczędzania energii

Autor: Jaegermann Z., Łukasik W.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 6, 9-21

Tytuł: Koncepcje oszczędzania energii dla europejskiego przemysłu ceramicznego. Cz. II Podsumowanie projektu

Autor: Jaegermann Z., Łukasik W.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 5, 33-50

Tytuł: Zastosowanie TiO2 jako materiału na elektrody do wysokotemperaturowych ogniw paliwowych

Autor: Osuchowski M., Witosławska I.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 5, 51-68

Tytuł: Stałotlenkowy elektrolit cyrkonowy do wysokotemperaturowych ogniw paliwowych

Autor: Witosławska I., Osuchowski M.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 6, 44 - 55

Tytuł: Badanie elektroreologicznej zawiesiny Al2O3 w oleju silikonowym przy użyciu reometru statycznego

Autor: Osuchowski M., Witosławska I., Perkowski K., Witek A.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 6, 56 - 66

Tytuł: Wpływ procesu Hot Isostatic Pressing (HIP) na wybrane właściwości ceramiki z tlenku glinu

Autor: Perkowski K., Osuchowski M., Witosławska I., Witek A.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych    2010, 6, 123-140

Tytuł: Badania nad zastosowaniem popiołów lotnych ze spalania węgli w kotłach fluidalnych do wytwarzania autoklawizowanego betonu komórkowego

Autor: Łaskawiec K., Michalik A., Małolepszy J., Zapotoczna-Sytek G.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 5, 113-131

Tytuł: Rozwój energetyki odnawialnej w świetle dyrektywy 2009/28/WE

Autor: Kalinowski W., Głodek E.

Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 5, 133-145

Tytuł: Oznaczanie halogenowych pochodnych węglowodorów (THM) w próbkach wody metodą chromatografii gazowej z detektorem wychwytu elektronów (GC-ECD)

Autor: Poluszyńska J., Bożym M., Narolska J., Sławińska I.

Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 6, 114-122

Tytuł: Perspektywy wykorzystania układów ORC przy niskotemperaturowej energii odpadowej

Autor: Weisser P., Skotnicki P.

Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 6, 104-113

Tytuł: Wykorzystanie cyfrowej anemometrii obrazowej do analizy segregacji cząstek monodyspersyjnych pod kątem zastosowań w gospodarce odpadam

Autor: Ligus G., Ignasiak G.

Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 5, 147-162

Tytuł: Możliwości wprowadzenia techniki spalania oxyfuel w piecach obrotowych do wypalania klinkieru

Autor: Sładeczek F., Trembacz J.

Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 5, 103-112

Tytuł: Wykorzystanie pyłów dymnicowych ze spalania węgla brunatnego w gospodarce osadowej

Autor: Bożym M.

Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 5, 163-176

Tytuł: Efektywność płukania kruszyw w różnych urządzeniach płuczących

Autor: Naziemiec Z.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 5, 177-187

Tytuł: Ocena możliwości otrzymywania spoiw gipsowo-ettringitowych

Autor: Wieczorek M., Sobala M.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 6, 141-154

Tytuł: Zmiany w procesie klinkieryzacji wywołane podwyższoną zawartością metali śladowych - cynku, ołowiu i miedzi

Autor: Matusiewicz A.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 5, 21-32

Tytuł: Szkła zawierające tal. Część 1

Autor: Marczewska A.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 6, 155-168

Tytuł: Młyny młotkowe w procesach produkcji mączek mineralnych gruboziarnistych

Autor: Naziemiec Z.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 6, 169-178

Tytuł: Zachowanie wobec pożaru, czyli reakcja na ogień gipsowych wyrobów budowlanych

Autor: Wieczorek M., Nosal K., Sobala M.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 6, 34-43

Tytuł: Szkła zawierające tal. Część 2

Autor: Marczewska A.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 6, 22-33

Tytuł: Recykling szkła

Autor: Kuśnierz A.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 5, 69-79

Tytuł: Bezchromowe, niewypalane materiały ogniotrwałe

Autor: Jedynak L., Wojsa J

Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 5, 93-101

Tytuł: Materiały ogniotrwałe dla przetwórstwa aluminium

Autor: Pawełek A., Czechowski J.

Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 5, 81-92

Tytuł: Bezfluorkowy koagulant krzemionkowego kitu kwasoodpornego

Autor: Lipowska B., Jedynak L.

Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 6, 67-72

Tytuł: Wyroby wysokoglinowe modyfikowane SiC dla urządzeń metalurgicznych

Autor: Barański J., Witek J., Majchrowicz I.

Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 6, 73-89

Tytuł: Wpływ temperatury obróbki cieplnej na mikrostrukturę i własności betonów ogniotrwałych zawierających grafit

Autor: Pawełek A., Wala T., Lipowska B., Podwórny J.

Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 6, 90-103

Tytuł: Zastosowanie trójpunktowego zginania do badania przebiegu odkształcenia betonu ogniotrwałego w wysokiej temperaturze

Autor: Suwak R., Rawluk M.

Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Czasopismo: Rudy i Metale Nieżelazne    2010, 3, 130-136

Tytuł: Wyłożenie ogniotrwałe pieca obrotowo-wahadłowego w Hucie Miedzi Głogów

Autor: Wojsa J., Śliwa A., Trochimowicz T., Zelik W., Darłak M., Biały R., Łaganowski  M., Figiel J.

Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Czasopismo: Studia i Raporty IUNG-PIB    2010, 25, 59-69

Tytuł: Ocena przydatności ceramizowanych agrospieków nawozowych do zasilania gleb

Autor: Puff Z., Sałaciński R., Lipowska B., Witek J., Kocoń A.

Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Czasopismo: Szkło i Ceramika    2010, 6, 8-13

Tytuł: Tworzywo korundowe na wyroby odporne na szok cieplny

Autor: Dziubak C.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Szkło i Ceramika    2010, 2, 2-7

Tytuł: Wpływ warunków wypalania na wybrane właściwości ekologicznego pigmentu cyrkonowo-żelazowego

Autor: Dziubak C.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Szkło i Ceramika    2010, 3, 8-11

Tytuł: Tworzywa ceramiczne dla protetyki stomatologicznej - badanie wpływu spiekania pod ciśnieniem izostatycznym na wybrane właściwości tworzyw korundowych. Część I

Autor: Jaegermann Z.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Szkło i Ceramika    2010, 4, 12-19

Tytuł: Tworzywa ceramiczne dla protetyki stomatologicznej - badanie wpływu spiekania pod ciśnieniem izostatycznym na wybrane właściwości tworzyw korundowych. Część II

Autor: Jaegermann Z.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Szkło i Ceramika    2010, 6, 32-38

Tytuł: Materiały ceramiczne dla protetyki stomatologicznej - badanie właściwości fizycznych i mikrostruktury tworzyw cyrkonowych

Autor: Jaegermann Z., Michalik R.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Szkło i Ceramika    2010, 1, 2-6

Tytuł: Badania właściwości fizykochemicznych i biologicznych in vitro bioszkieł ze srebrem wytworzonych metodą zol-żel

Autor: Ciołek L., Karaś J., Olszyna E., Zaczyńska E., Czarny A., Żywicka B.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Szkło i Ceramika    2010, 5, 34-38

Tytuł: Badania działania bakteriobójczego in vitro w funkcji czasu bioszkieł z układu SiO2-Al2O3 dotowanych srebrem

Autor: Ciołek L., Karaś J., Olszyna E., Zaczyńska E., Czarny A., Żywicka B.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Szkło i Ceramika    2010, 1, 22-26

Tytuł: Dyspersyjne spoiwa poliuretanowe w jednostronnym prasowaniu tlenku glinu

Autor: Wiśniewski P., Szafran M., Biernat M, Rokicki G., Kobus I.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Szkło i Ceramika    2010, 5, 44-46

Tytuł: Rozkład Weibulla w badaniach wymywalności farb naszkliwnych

Autor: Karaś A., Chmielewska D., Rećko W.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Szkło i Ceramika    2010, 5, 6-12

Tytuł: Strategia rozwoju badań i technologii szkła

Autor: Stoch L.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Szkło i Ceramika    2010, 3, 2-7

Tytuł: Możliwości recyklingu pyłów odpadowych powstających w procesie produkcji szkła

Autor: Pichniarczyk P., Zawiła J.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Szkło i Ceramika    2010, 3, 18-20

Tytuł: Termografia w podczerwieni w budownictwie

Autor: Zduniewicz T., Pichniarczyk P.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Szkło i Ceramika    2010, 5, 39-43

Tytuł: Ograniczenie zanieczyszczeń środowiska naturalnego zwiazane z wykorzystaniem odpadów w przemyśle cementowym

Autor: Baran T., Pichniarczyk P., Kalarus D.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Szkło i Ceramika    2010, 2, 27-32

Tytuł: Szkła talowe cz. I. Szkła krzemianowe i boranowe

Autor: Marczewska A.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Szkło i Ceramika    2010, 2, str. 8-13

Tytuł: Doskonalenie Procesów Produkcyjnych FMEA – analiza rodzajów i skutków możliwych błędów w maszynach

Autor: Sacha S.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Szkło i Ceramika    2010, 4, 28-35

Tytuł: Szkła zawierające tal cz. II

Autor: Marczewska A.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Szkło i Ceramika    2010, 1, 7-11

Tytuł: Aktywność przemysłu ceramicznego na szczeblu europejskim

Autor: Czechowski  J.

Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Czasopismo: Szkło i Ceramika    2010, 4, 7-11

Tytuł: Ekologiczny aktywator mielenia stosowany przy produkcji wypełniaczy dolomitowych w Zakładzie „Piotrowice”

Autor: Klecan R., Muras W., Wołoszyn R.

Oddział Materiałów Ogniotrwałych w GliwicachCzasopisma zagraniczne

Czasopismo: Applied Clay Science    2010, 3, 156-162

Tytuł: Acid-activated vermiculites and phlogophites as catalysts for the DeNOx process

Autor: Chmielarz L., Kowalczyk A., Michalik M., Dudek B., Piwowarska Z., Matusiewicz A.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Archive of Foundry Engeenering    2010, 4, 100-104

Tytuł: Nowe tworzywa ogniotrwałe dla procesów przetwórczych aluminium

Autor: Czechowski J., Pawełek A.

Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Czasopismo: Archive of Foundry Engeenering    2010, 4, 115-118

Tytuł: Aluminium dross-based insulating and exothermic materials for metallurgical industry

Autor: Lipowska B., Witek J., Stec K.

Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Czasopismo: Cement i ego primenenie    2010, 5, 36-39

Tytuł: Nowye naprawlenia razwitia cementnoj otrasli w Polsze

Autor: Kurdowski W., Deja J., Konieczny D.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Dental and Medical Problems    2010, 4, 430-434

Tytuł: Ocena wytrzymałości wiązania materiału złożonego z zębiną z wykorzystaniem dwóch systemów łączących

Autor: Jodkowska E., Małkiewicz K., Karaś J.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów    2010, 100-101, 21-23

Tytuł: Aktywność przeciwbakteryjna  in vitro wytworzonych bioszkieł zawierających srebro

Autor: Ciołek L., Karaś J., Olszyna E., Zaczyńska E., Czarny A., Żywicka B.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów    2010, 100-101, 72-75

Tytuł: Badania mikrotwardości i mikromorfologii powierzchni eksperymentalnych materiałów stomatologii odtwórczej

Autor: Karaś J., Szamałek K.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów    2010, 99-101, 29-31

Tytuł: Bioceramika oparta na TiO2 – właściwości fizyczne tworzyw kompozytowych TiO2/Hap; Titania based bioceramics – physical properties of  TiO2/HAp composite

Autor: Michałowski S., Jaegermann Z.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Industrial Ceramics 2010, vol. 30, 2, 105-112

Tytuł: The microstructure and some properties of magnesia - alumina spinel materials with sialon matrix

Autor: Czechowski J., Czechowska K., Wala T., Podwórny J.

Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Czasopismo: Journal of Cultural Heritage    2010, 11, 404-410

Tytuł: Pore structure of historical repair Roman cement mortars to establish their compatibility

Autor: Klisińska -Kopacz A., Tišlova R., Adamski G., Kozłowski R.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Optica Applicata    2010, 2, 383-396

Tytuł: Hybrid materials doped with lithium ions

Autor: Żelazowska E., Rysiakiewicz-Pasek E.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Solid State Phenomena    2010,  vol. 163, 187-190

Tytuł: The structure of low-temperature tridymite in silica refractories

Autor: Podwórny J., Zawada J.

Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

 

innowacyjni logo min

 

PC 2018 mini

 

CZASOPISMA:

 

sic logo1 logo cwb

 

GALERIA SZKŁA:

logo lipowa3

ZOBACZ NAS:

 

Youtube

 

NAJBLIŻSZE SEMINARIUM:

"Problematyka stosowania piasku chromitowego do wytwarzania form odlewniczych"

 

 GLIWICE 17.05.18

"Wpływ oddziaływania czynników środowiskowych na odporność szkieł niskoemisyjnych"

 

"Analiza właściwości szkieł energooszczędnymi nanopowłokami wielowarstwowymi"

 

 KRAKÓW 30.05.18

 "Karbonatyzacja ABK - metodyki badań i ich wpływ na właściwości materiału"

 

 WARSZAWA 07.06.18

"Adsorpcyjne oczyszczanie wód z jonów fluorkowych z zastosowaniem węgli aktywnych o rozwiniętej powierzchni właściwej"

 OPOLE 14.06.18

"Topienie szkieł gospodarczych o zwiększonej zawartości żużla wielkopiecowego"

 

"Pyły odpadowe powstające w procesie produkcji szkieł"

 
KRAKÓW 28.06.18

 

PROJEKTY UNIJNE:

 Projekt Aether

Projekt Rocare

Projekt Grundtvig

Projekt Leonardo

cervive logo min

logo-plytka-CRT-small

 

 

logo cerare

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013