WYDARZENIA:

 

W dniu 4.12.2018 w Oddziale Ceramiki i Betonów w Warszawie odbyło się spotkanie Sekcji Laboratoriów Budowlanych Klubu POLLAB.

 

więcej informacji...

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach przygotowań do uruchomienia Sieci Badawczej: Łukasiewicz (SBŁ) i prac nad rozporządzeniami do ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz zorganizowało spotkanie z udziałem przedstawicieli Instytutów Badawczych

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych zawarł umowę ramową o współpracy naukowo-badawczej z Instytutem Lotnictwa. Celem zawartego porozumienia są m.in.: uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych

 

więcej informacji...

Przed Gmach Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej wróci po niemal 80. latach odtworzony pomnik Prezydenta Ignacego Mościckiego. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych jest jednym z fundatorów pomnika.

 

więcej informacji...

Miło nam poinformować, że wniosek złożony przez Oddział Ceramiki i Betonów ICiMB w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG

 

więcej informacji...

13 listopada 2018 roku odbyło się spotkanie dr inż. Pawła Pichniarczyka, Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych z dr hab. inż. arch. Marcinem Furtakiem, Dyrektorem Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego

 

więcej informacji...

W dniach 18-20 października w Zagrzebiu odbywała się 16. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków  ARCA 2018. Podczas wystawy Oddział Ceramiki i Betonów ICiMB w Warszawie otrzymał Srebrny Medal za wynalazek

 

więcej informacji...

Zapraszamy do udziału w XXXIII Konferencji Technicznej organizowanej przez Redakcję miesięcznika Świat Szkła, która odbędzie się w dniach 10-11 grudnia 2018 w Warszawie.

 

więcej informacji...

Grupa Azoty otworzyła w Tarnowie nowe Centrum Badawczo-Rozwojowe. W wydarzeniu inaugurującym działanie Centrum wziął udział m.in. Premier Mateusz Morawiecki oraz Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz.

 

więcej informacji...

W dniu 26 października  2018 roku z inicjatywy Dyrektora ICiMB Pawła Pichniarczyka odbyło o się spotkanie Instytutu z Cersanit S.A. w Opocznie.

 

więcej informacji...

23 października 2018 roku odbyło się spotkanie na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej w celu nawiązania ścisłej współpracy naukowo-badawczej, w tym realizacji wspólnych projektów B+R.

 

więcej informacji...

W dniu 23 października Dyrektor Instytutu Pan Paweł Pichniarczyk oraz Dyrektor Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie Pan Artur Oziębło odwiedzili warszawski Instytut Lotnictwa iLot.

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych otrzymał dwa srebrne medale podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2018, która odbyła się w dniach 15-17 października 2018 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej

 

więcej informacji...

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że dr inż. Tomasz Baran, Kierownik Zakładu Cementu w krakowskim Oddziale Szkła i Materiałów Budowlanych został Laureatem Nagrody im. dr inż. Jana J. Hycnara „Feniks 2018”

 

więcej informacji...

W dniach 18-19 października 2018 roku w Bukowinie Tatrzańskiej odbyła się Konferencja Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych pt. „Teraźniejszość i przyszłość Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych”

 

więcej informacji...

15 października 2018 roku odbyło się spotkanie dr inż. Paweł Pichniarczyk, Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych z dr hab. inż. arch. Marcinem Furtakiem

 

więcej informacji...

8 października 2018 roku na podstawie Zarządzenia nr 2619/2018 Prezydenta Miasta Krakowa dr inż. Paweł Pichniarczyk został uhonorowany odznaką „Honoris Gratia” za osiągnięcia naukowe oraz zmianę przestrzeni publicznej przy ul. Lipowej w Krakowie.

 

więcej informacji...

W dniach 8-10 października 2018 r. w Hotelu Gołębiewski w Wiśle odbyła się X jubileuszową Konferencję DNI BETONU 2018

 

więcej informacji...

W dniu 9 października 2018 r. Dyrektor Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie dr inż. Artur Oziębło wziął udział w konferencji pt. „Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w polskim przemyśle?”, organizowanej przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej.

 

więcej informacji...

W dniach 9-11 października 2018 r. w Ustroniu odbędzie się Konferencja Naukowo-Techniczna „Przemysł Szklarski 2018”. Współorganizatorem Konferencji jest Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie.

 

więcej informacji...

Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych dr inż. Paweł Pichniarczyk wziął udział w uroczystych inauguracjach roku akademickiego 2018/2019 w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz w Politechnice Krakowskiej.

 

więcej informacji...

W dniach 26-27 września 2018 roku odbyło się Europejskie Forum Technologiczne w Katowicach, organizowanego w ramach wydarzenia Nowy Przemysł Expo.

 

więcej informacji...

W dniach 24-26 września 2018 delegacja z Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie w składzie: Dyrektor Oddziału dr inż. Artur Oziębło, Pani dr inż. Agnieszka Antosik, Pan dr Arkadiusz Gąsiński, pojechała do Włoch w celu odwiedzenia dwóch międzynarodowych imprez targowych

 

więcej informacji...

24 września 2018 roku odbyło się spotkanie Dyrektorów Instytutów Badawczych, które zgodnie z projektem ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz wejdą w skład Sieci.

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych jest Patronem Naukowym tegorocznej edycji  Targów Budownictwa i Infrastruktury Building Industry Solutions oraz organizatorem konferencji targowej

 

więcej informacji...

W dniach 9-12 września Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo – Hutniczej już po raz dziesiąty gościł wybitne osobistości na X Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Polska Ceramika 2018

 

więcej informacji...

W dniach 13-14 września 2018 r. odbędzie się w Warszawie Polsko-Brytyjskie Forum Naukowe - wspólna inicjatywa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ambasady Brytyjskiej w Warszawie.

 

więcej informacji...

W dniach 3-6 września 2018 r. na Uniwersytecie w Poczdamie odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Autoklawizowanego Betonu Komórkowego (6 ICAAC).

 

więcej informacji...

W Politechnice Opolskiej, przy udziale najwyższych władz kraju i Opolszczyzny oraz polsko-niemieckiego środowiska nauki, przemysłu i dyplomacji, otwarte zostało Centrum Projektowe Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich (FPC ALighT)

 

więcej informacji...

W dniach 27-30.08.2018 r. Pani dr inż. Milena Piątek oraz Pani dr inż. Magdalena Gizowska z Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie brały udział w konferencji naukowo-technicznej ESTAC12 – 12th European Symoposium on Thermal Analysis and Calorimetry zorganizowanej w Braszowie w Rumunii.


więcej informacji...

W dniach 10-12 sierpnia 2018 r. w Opocznie odbywał się „Festiwal Płytki Ceramicznej” - wydarzenie nawiązujące do bogatej tradycji przemysłu ceramicznego, z którego Opoczno i okolice słyną na całą Europę.

 

więcej informacji...

W dniach 24-25 lipca 2018 roku odbyło się Kolegium Dyrektorów Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych dotyczące aktualnej sytuacji Instytutu i obejmujące sprawozdanie finansowe za I półrocze br.

 

więcej informacji...

W dniu 18.07.2018 r. pani dr inż. Magdalena Gizowska z Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych wzięła udział w konferencji...

 

więcej informacji...

Dnia 17 lipca 2018 roku została podpisana umowa o długofalowej współpracy między Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych a firmą Track Tec S.A.

 

więcej informacji...

P.O. Dyrektora Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie dr inż. Artur Oziębło oraz pracownicy Zakładu Biomateriałów dr inż. Monika Biernat i mgr inż. Lidia Ciołek biorą udział w konferencji ISBPPB 2018 – 4th International Conference on Biomedical Polymers & Polymeric Biomaterials

 

więcej informacji...

W dniach 26-27.06.2018 r. Pani dr inż. Magdalena Gizowska pracująca w Zakładzie Ceramiki i Kompozytów w Warszawie oraz Pan dr Grzegorz Adamski z Centrum Transferu Wiedzy z Krakowa uczestniczyli w warsztatach organizowanych w ramach projektu

 

więcej informacji...

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że ukazała się nowa monografia Pana Profesora Wiesława Kurdowskiego, pt. „Podstawy chemiczne mineralnych materiałów budowlanych i ich właściwości”.

 

więcej informacji...

Dnia 11 sierpnia 2018 roku kończy się okres koegzystencji norm PN-EN 998-1:2012 i PN-EN 998-1:2016 „Wymagania dotyczące zaprawy do murów - Część 1: Zaprawa do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego” oraz PN-EN 998-2:2012 i PN-EN 998-1:2016 „Wymagania dotyczące zaprawy do murów - Część 2: Zaprawa murarska”.

 

więcej informacji...

Dnia 26 czerwca 2018 r. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyła się uroczystość zakończenia Drugiej Edycji 2018 Programu szkoleniowo-mentoringowego TopMinds, którego organizatorami są Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

 

więcej informacji...

W dniach 20-21 czerwca 2018 r. w Katowicach odbywały się Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG. Na stoisku ICiMB odwiedzający mogli zapoznać się z aktualną ofertą produktową i usługową.

 

więcej informacji...

W dniu 20 czerwca 2018 r. w siedzibie Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie gościła reprezentacja Wojskowej Akademii Technicznej. Spotkanie dotyczyło wzajemnej współpracy między jednostkami.

 

więcej informacji...

Dnia 13 czerwca 2018 roku została podpisana umowa ramowa o współpracy z Politechniką Opolską. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych reprezentował Dyrektor dr inż. Paweł Pichniarczyk oraz prof. dr hab. inż. Wiesław Kurdowski.

 

więcej informacji...

W dniach 13 i 14 czerwca 2018 roku w Krakowie odbędzie się konferencja pn. „Impact'18” poświęcona przyszłości cyfrowej gospodarki dla biznesu, startupów, nauki i administracji


więcej informacji...

LOKALIZACJA:

 

PUBLIKACJE 2010

 

.:: Wykaz monografii na rok 2010:

Autor: Wiesław Kurdowski

Wydawnictwo: Stowarzyszenie Producentów Cementu, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

 

 

.:: Wykaz publikacji pracowników na rok 2010

 

Czasopisma polskie

Czasopismo: Budownictwo, Technologie, Architektura    2010, 2, 67-69

Tytuł: Wpływ różnej zawartości części palnych w popiele lotnym krzemionkowym na właściwości cementów popiołowych

Autor: Baran T.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Budownictwo, Technologie, Architektura    2010, 4, 62-63

Tytuł: Cementy z dodatkiem wapienia

Autor: Pichniarczyk P.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Cement, Wapno, Beton  2010, 3, 157-163

Tytuł: Wpływ zmiennej jakości popiołów lotnych na właściwości kompozytów cementowo-popiołowych

Autor: Giergiczny E., Giergiczny Z.

Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu

Czasopismo: Cement Wapno Beton    2010, 3, 141-148

Tytuł: Wpływ związków hydrofobowych na właściwości zapraw cementowych i gipsowych

Autor: Najduchowska M., Pichniarczyk P.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Cement Wapno Beton    2010, 5, 296-305

Tytuł: Inne spojrzenie na problem zgodności cementu z superplastyfikatorem

Autor: Kurdowski W.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Cement Wapno Beton    2010, 6, 327-332

Tytuł: Syntetyczne gipsy włókniste - metody otrzymywania

Autor: Pichniarczyk P., Malata G.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Cement Wapno Beton    2010, 6, 359-365

Tytuł: Wpływ metacelulozy na właściwości klejowych zapraw cementowych

Autor: Sobala M., Nosal K., Pichniarczyk P.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: ECOMANAGER-Przemysł-Biznes-Środowisko    2010, 5, 26-28

Tytuł: Agrospieki – proekologiczne nawozy

Autor: Lipowska B., Puff Z., Sałaciński R., Witek J.

Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Czasopismo: Gospodarka Surowcami Mineralnymi    2010, 1, 5-22

Tytuł: Kompleksowe zagospodarowanie odpadowych surowców chalcedonitowych z osadników kopalni Inowłódź w ochronie środowiska oraz w przemyśle materiałów budowlanych

Autor: Kosk I.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Gospodarka Surowcami Mineralnymi    2010, Tom 26 - Zeszyt 1.

Tytuł: Badania energochłonności procesu mielenia oraz podatności na rozdrabnianie składników litologicznych polskich rud miedzi

Autor: T. Tumidajski, E. Kasińska-Pilut, T. Gawenda, Z. Naziemiec, R. Pilut

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Gospodarka Surowcami Mineralnymi 2010, Tom 26 - Zeszyt 4

Tytuł: Aspekty projektowania układów rozdrabniania w przeróbce surowców mineralnych

Autor: D. Saramak, T. Tumidajski, M. Brożek , T. Gawenda, Z. Naziemiec

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Izolacje    2010, 4, 30-31

Tytuł: Wady i awarie szyb zespolonych

Autor: Balon-Wróbel A., Zduniewicz T., Pichniarczyk P.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Izolacje    2010, 5, 22-25

Tytuł: Ograniczanie emisji gazów i pyłów związane z wykorzystaniem odpadów w przemyśle cementowym

Autor: Baran T, Pichniarczyk P., Kalarus D.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Izolacje    2010, 5, 34-36

Tytuł: Masy szpachlowe do spoinowania ścian z suchej zabudowy

Autor: Sobala M., Nosal K., Pichniarczyk P.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Izolacje    2010, 7/8, 21-23

Tytuł: Wykorzystanie w budownictwie metody termowizji w podczerwieni

Autor: Pichniarczyk P., Zduniewicz T.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Izolacje    2010, nr 10, 58-59

Tytuł: Gładź czy masa szpachlowa?

Autor: Sobala M., Nosal K.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Izolacje    2010, 11/12, 41-42

Tytuł: Dlaczego płytki się odspajają?

Autor: Urban J.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Materiały Budowlane    2010, 5, 21-23

Tytuł: Zastosowanie w budownictwie odpadów ze spalania paliw

Autor: Zapotoczna-Sytek G., Łaskawiec K., Gębarowski P.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Materiały Budowlane    2010, 4, 102-104

Tytuł: Elementy ścienne z betonu komórkowego a promieniotwórczość naturalna

Autor: Zapotoczna-Sytek G., Mamont-Cieśla K., Rybarczyk T.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Materiały Budowlane    2010, 12, 37-42

Tytuł: Rola zaplecza badawczego, w tym COBRPB CEBET, w rozwoju betonu komórkowego

Autor: Zapotoczna-Sytek G.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Materiały Budowlane    2010, 9, 78-79

Tytuł: Prace na rzecz przemysłu betonów i budownictwa

Autor: Zapotoczna-Sytek G.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Materiały Budowlane    2010, 10, 27-30,59

Tytuł: Współdziałanie dodatków mineralnych w składzie cementów wieloskładnikowych

Autor: Giergiczny Z., Garbacik A.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Materiały Budowlane    2010, 10, 42-45

Tytuł: Kompozyty gipsowo-włóknowe z dodatkiem odpadów celulozowych

Autor: Sobala M.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Materiały Budowlane    2010, 10, 48-49

Tytuł: Niepalność materiałów gipsowych

Autor: Wieczorek M., Sobala M., Nosal K.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Materiały Budowlane    2010, 12, 2-4

Tytuł: Przygotowanie do wykorzystania odpadów z dużych złóż antropogenicznych

Autor: Kosk I.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Materiały Budowlane Technologie Rynek    2010, 12, 1-3

Tytuł: Możliwości wykorzystania osadów ściekowych w przemyśle ceramicznym

Autor: Bożym M.

Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Ochrony Środowiska w Opolu

Czasopismo: Materiały Budowlane Technologie Rynek    2010, 5, 26-29

Tytuł: Waloryzacja popiołów lotnych w celu szerszego ich wykorzystania do cementu i betonu

Autor: Krystyna Rajczyk, Marek Szota

Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu

Czasopismo: Materiały Ceramiczne    2010, 4, 618-621

Tytuł: Rekonstrukcja składu i technologii wytwarzania materiałów budowlanych dla potrzeb konserwacji zabytków

Autor: Szamałek K., Bylina P.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Materiały Ceramiczne    2010, 1, 81-86

Tytuł: Kategoryzacja popiołów lotnych a właściwości kompozytów cementowo-popiołowych

Autor: Giergiczny E., Giergiczny Z.

Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 5, 7-19

Tytuł: Koncepcje oszczędzania energii dla europejskiego przemysłu ceramicznego. Cz.I. Omówienie podręcznika oszczędzania energii

Autor: Jaegermann Z., Łukasik W.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 6, 9-21

Tytuł: Koncepcje oszczędzania energii dla europejskiego przemysłu ceramicznego. Cz. II Podsumowanie projektu

Autor: Jaegermann Z., Łukasik W.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 5, 33-50

Tytuł: Zastosowanie TiO2 jako materiału na elektrody do wysokotemperaturowych ogniw paliwowych

Autor: Osuchowski M., Witosławska I.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 5, 51-68

Tytuł: Stałotlenkowy elektrolit cyrkonowy do wysokotemperaturowych ogniw paliwowych

Autor: Witosławska I., Osuchowski M.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 6, 44 - 55

Tytuł: Badanie elektroreologicznej zawiesiny Al2O3 w oleju silikonowym przy użyciu reometru statycznego

Autor: Osuchowski M., Witosławska I., Perkowski K., Witek A.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 6, 56 - 66

Tytuł: Wpływ procesu Hot Isostatic Pressing (HIP) na wybrane właściwości ceramiki z tlenku glinu

Autor: Perkowski K., Osuchowski M., Witosławska I., Witek A.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych    2010, 6, 123-140

Tytuł: Badania nad zastosowaniem popiołów lotnych ze spalania węgli w kotłach fluidalnych do wytwarzania autoklawizowanego betonu komórkowego

Autor: Łaskawiec K., Michalik A., Małolepszy J., Zapotoczna-Sytek G.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 5, 113-131

Tytuł: Rozwój energetyki odnawialnej w świetle dyrektywy 2009/28/WE

Autor: Kalinowski W., Głodek E.

Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 5, 133-145

Tytuł: Oznaczanie halogenowych pochodnych węglowodorów (THM) w próbkach wody metodą chromatografii gazowej z detektorem wychwytu elektronów (GC-ECD)

Autor: Poluszyńska J., Bożym M., Narolska J., Sławińska I.

Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 6, 114-122

Tytuł: Perspektywy wykorzystania układów ORC przy niskotemperaturowej energii odpadowej

Autor: Weisser P., Skotnicki P.

Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 6, 104-113

Tytuł: Wykorzystanie cyfrowej anemometrii obrazowej do analizy segregacji cząstek monodyspersyjnych pod kątem zastosowań w gospodarce odpadam

Autor: Ligus G., Ignasiak G.

Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 5, 147-162

Tytuł: Możliwości wprowadzenia techniki spalania oxyfuel w piecach obrotowych do wypalania klinkieru

Autor: Sładeczek F., Trembacz J.

Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 5, 103-112

Tytuł: Wykorzystanie pyłów dymnicowych ze spalania węgla brunatnego w gospodarce osadowej

Autor: Bożym M.

Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 5, 163-176

Tytuł: Efektywność płukania kruszyw w różnych urządzeniach płuczących

Autor: Naziemiec Z.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 5, 177-187

Tytuł: Ocena możliwości otrzymywania spoiw gipsowo-ettringitowych

Autor: Wieczorek M., Sobala M.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 6, 141-154

Tytuł: Zmiany w procesie klinkieryzacji wywołane podwyższoną zawartością metali śladowych - cynku, ołowiu i miedzi

Autor: Matusiewicz A.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 5, 21-32

Tytuł: Szkła zawierające tal. Część 1

Autor: Marczewska A.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 6, 155-168

Tytuł: Młyny młotkowe w procesach produkcji mączek mineralnych gruboziarnistych

Autor: Naziemiec Z.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 6, 169-178

Tytuł: Zachowanie wobec pożaru, czyli reakcja na ogień gipsowych wyrobów budowlanych

Autor: Wieczorek M., Nosal K., Sobala M.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 6, 34-43

Tytuł: Szkła zawierające tal. Część 2

Autor: Marczewska A.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 6, 22-33

Tytuł: Recykling szkła

Autor: Kuśnierz A.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 5, 69-79

Tytuł: Bezchromowe, niewypalane materiały ogniotrwałe

Autor: Jedynak L., Wojsa J

Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 5, 93-101

Tytuł: Materiały ogniotrwałe dla przetwórstwa aluminium

Autor: Pawełek A., Czechowski J.

Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 5, 81-92

Tytuł: Bezfluorkowy koagulant krzemionkowego kitu kwasoodpornego

Autor: Lipowska B., Jedynak L.

Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 6, 67-72

Tytuł: Wyroby wysokoglinowe modyfikowane SiC dla urządzeń metalurgicznych

Autor: Barański J., Witek J., Majchrowicz I.

Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 6, 73-89

Tytuł: Wpływ temperatury obróbki cieplnej na mikrostrukturę i własności betonów ogniotrwałych zawierających grafit

Autor: Pawełek A., Wala T., Lipowska B., Podwórny J.

Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 6, 90-103

Tytuł: Zastosowanie trójpunktowego zginania do badania przebiegu odkształcenia betonu ogniotrwałego w wysokiej temperaturze

Autor: Suwak R., Rawluk M.

Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Czasopismo: Rudy i Metale Nieżelazne    2010, 3, 130-136

Tytuł: Wyłożenie ogniotrwałe pieca obrotowo-wahadłowego w Hucie Miedzi Głogów

Autor: Wojsa J., Śliwa A., Trochimowicz T., Zelik W., Darłak M., Biały R., Łaganowski  M., Figiel J.

Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Czasopismo: Studia i Raporty IUNG-PIB    2010, 25, 59-69

Tytuł: Ocena przydatności ceramizowanych agrospieków nawozowych do zasilania gleb

Autor: Puff Z., Sałaciński R., Lipowska B., Witek J., Kocoń A.

Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Czasopismo: Szkło i Ceramika    2010, 6, 8-13

Tytuł: Tworzywo korundowe na wyroby odporne na szok cieplny

Autor: Dziubak C.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Szkło i Ceramika    2010, 2, 2-7

Tytuł: Wpływ warunków wypalania na wybrane właściwości ekologicznego pigmentu cyrkonowo-żelazowego

Autor: Dziubak C.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Szkło i Ceramika    2010, 3, 8-11

Tytuł: Tworzywa ceramiczne dla protetyki stomatologicznej - badanie wpływu spiekania pod ciśnieniem izostatycznym na wybrane właściwości tworzyw korundowych. Część I

Autor: Jaegermann Z.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Szkło i Ceramika    2010, 4, 12-19

Tytuł: Tworzywa ceramiczne dla protetyki stomatologicznej - badanie wpływu spiekania pod ciśnieniem izostatycznym na wybrane właściwości tworzyw korundowych. Część II

Autor: Jaegermann Z.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Szkło i Ceramika    2010, 6, 32-38

Tytuł: Materiały ceramiczne dla protetyki stomatologicznej - badanie właściwości fizycznych i mikrostruktury tworzyw cyrkonowych

Autor: Jaegermann Z., Michalik R.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Szkło i Ceramika    2010, 1, 2-6

Tytuł: Badania właściwości fizykochemicznych i biologicznych in vitro bioszkieł ze srebrem wytworzonych metodą zol-żel

Autor: Ciołek L., Karaś J., Olszyna E., Zaczyńska E., Czarny A., Żywicka B.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Szkło i Ceramika    2010, 5, 34-38

Tytuł: Badania działania bakteriobójczego in vitro w funkcji czasu bioszkieł z układu SiO2-Al2O3 dotowanych srebrem

Autor: Ciołek L., Karaś J., Olszyna E., Zaczyńska E., Czarny A., Żywicka B.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Szkło i Ceramika    2010, 1, 22-26

Tytuł: Dyspersyjne spoiwa poliuretanowe w jednostronnym prasowaniu tlenku glinu

Autor: Wiśniewski P., Szafran M., Biernat M, Rokicki G., Kobus I.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Szkło i Ceramika    2010, 5, 44-46

Tytuł: Rozkład Weibulla w badaniach wymywalności farb naszkliwnych

Autor: Karaś A., Chmielewska D., Rećko W.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Szkło i Ceramika    2010, 5, 6-12

Tytuł: Strategia rozwoju badań i technologii szkła

Autor: Stoch L.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Szkło i Ceramika    2010, 3, 2-7

Tytuł: Możliwości recyklingu pyłów odpadowych powstających w procesie produkcji szkła

Autor: Pichniarczyk P., Zawiła J.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Szkło i Ceramika    2010, 3, 18-20

Tytuł: Termografia w podczerwieni w budownictwie

Autor: Zduniewicz T., Pichniarczyk P.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Szkło i Ceramika    2010, 5, 39-43

Tytuł: Ograniczenie zanieczyszczeń środowiska naturalnego zwiazane z wykorzystaniem odpadów w przemyśle cementowym

Autor: Baran T., Pichniarczyk P., Kalarus D.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Szkło i Ceramika    2010, 2, 27-32

Tytuł: Szkła talowe cz. I. Szkła krzemianowe i boranowe

Autor: Marczewska A.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Szkło i Ceramika    2010, 2, str. 8-13

Tytuł: Doskonalenie Procesów Produkcyjnych FMEA – analiza rodzajów i skutków możliwych błędów w maszynach

Autor: Sacha S.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Szkło i Ceramika    2010, 4, 28-35

Tytuł: Szkła zawierające tal cz. II

Autor: Marczewska A.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Szkło i Ceramika    2010, 1, 7-11

Tytuł: Aktywność przemysłu ceramicznego na szczeblu europejskim

Autor: Czechowski  J.

Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Czasopismo: Szkło i Ceramika    2010, 4, 7-11

Tytuł: Ekologiczny aktywator mielenia stosowany przy produkcji wypełniaczy dolomitowych w Zakładzie „Piotrowice”

Autor: Klecan R., Muras W., Wołoszyn R.

Oddział Materiałów Ogniotrwałych w GliwicachCzasopisma zagraniczne

Czasopismo: Applied Clay Science    2010, 3, 156-162

Tytuł: Acid-activated vermiculites and phlogophites as catalysts for the DeNOx process

Autor: Chmielarz L., Kowalczyk A., Michalik M., Dudek B., Piwowarska Z., Matusiewicz A.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Archive of Foundry Engeenering    2010, 4, 100-104

Tytuł: Nowe tworzywa ogniotrwałe dla procesów przetwórczych aluminium

Autor: Czechowski J., Pawełek A.

Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Czasopismo: Archive of Foundry Engeenering    2010, 4, 115-118

Tytuł: Aluminium dross-based insulating and exothermic materials for metallurgical industry

Autor: Lipowska B., Witek J., Stec K.

Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Czasopismo: Cement i ego primenenie    2010, 5, 36-39

Tytuł: Nowye naprawlenia razwitia cementnoj otrasli w Polsze

Autor: Kurdowski W., Deja J., Konieczny D.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Dental and Medical Problems    2010, 4, 430-434

Tytuł: Ocena wytrzymałości wiązania materiału złożonego z zębiną z wykorzystaniem dwóch systemów łączących

Autor: Jodkowska E., Małkiewicz K., Karaś J.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów    2010, 100-101, 21-23

Tytuł: Aktywność przeciwbakteryjna  in vitro wytworzonych bioszkieł zawierających srebro

Autor: Ciołek L., Karaś J., Olszyna E., Zaczyńska E., Czarny A., Żywicka B.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów    2010, 100-101, 72-75

Tytuł: Badania mikrotwardości i mikromorfologii powierzchni eksperymentalnych materiałów stomatologii odtwórczej

Autor: Karaś J., Szamałek K.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów    2010, 99-101, 29-31

Tytuł: Bioceramika oparta na TiO2 – właściwości fizyczne tworzyw kompozytowych TiO2/Hap; Titania based bioceramics – physical properties of  TiO2/HAp composite

Autor: Michałowski S., Jaegermann Z.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Industrial Ceramics 2010, vol. 30, 2, 105-112

Tytuł: The microstructure and some properties of magnesia - alumina spinel materials with sialon matrix

Autor: Czechowski J., Czechowska K., Wala T., Podwórny J.

Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Czasopismo: Journal of Cultural Heritage    2010, 11, 404-410

Tytuł: Pore structure of historical repair Roman cement mortars to establish their compatibility

Autor: Klisińska -Kopacz A., Tišlova R., Adamski G., Kozłowski R.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Optica Applicata    2010, 2, 383-396

Tytuł: Hybrid materials doped with lithium ions

Autor: Żelazowska E., Rysiakiewicz-Pasek E.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Solid State Phenomena    2010,  vol. 163, 187-190

Tytuł: The structure of low-temperature tridymite in silica refractories

Autor: Podwórny J., Zawada J.

Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

 

 

 

CZASOPISMA:

 

sic logo1 logo cwb

 

GALERIA SZKŁA:

logo lipowa3

ZOBACZ NAS:

 

Youtube

 

NAJBLIŻSZE SEMINARIUM:

"Wpływ procesów odazotowania spalin w energetyce zawodowej na jakość popiołów lotnych i cementów z ich udziałem"

 OPOLE 13.12.18

 "Stabilne układy koloidalne – teoria i praktyka"

 GLIWICE 13.12.18

 "Określenie trwałości zapraw cementowych z udziałem wybranych odpadów
przemysłowych w środowisku siarczano-węglanowym"KRAKÓW 19.12.18

"Aktualne uwarunkowania prawne, normowe i technologiczne dla producentów chemii budowlanej"


KRAKÓW 09-11.01.19

 "Oferta badawcza Pracowni Badań Betonów i Pracowni Badań Ceramiki"

 

"Autoklawizowany beton komórkowy - Trwałość"

WARSZAWA 10.01.19

"Właściwości kruszyw z gruzu betonowego i możliwości ich ponownego wykorzystania w przemyśle budowlanym"

OPOLE 10.01.19

 

PROJEKTY UNIJNE:

 Projekt Aether

Projekt Rocare

Projekt Grundtvig

Projekt Leonardo

cervive logo min

logo-plytka-CRT-small

 

 

logo cerare

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013