WYDARZENIA:

 

W dniu 18 lutego 2019 roku w krakowskim Oddziale Szkła i Materiałów Budowlanych odbyło się spotkanie z przedstawicielami Grupy IKEA.

 

więcej informacji...

Zachęcamy do lektury najnowszego numeru czasopisma Cement - Wapno - Beton. Dwumiesięcznik naukowy o zasięgu międzynarodowym, poświęcony zagadnieniom mineralnych materiałów wiążących i betonu.

 

więcej informacji...

Pracownia Skaningowej Mikroskopii Elektronowej wzbogaciła się o nowoczesny, wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy z działem z emisją polową (FEG) o bardzo szerokim zastosowaniu poprzez dodatkowy tryb środowiskowy ESEMTM.

więcej informacji...

Informujemy, że z dniem 5 lutego 2019 roku Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych otrzymał nowy wspólny zakres akredytacji pod numerem AC 008 wraz z certyfikatem akredytacji dla jednostki certyfikującej wyroby

 

więcej informacji...

W dniach 9-11 stycznia 2019 roku w Bukowinie Tatrzańskiej odbyła się kolejna edycja Konferencji ICiMB, pt. „Aktualne uwarunkowania prawne, normowe i technologiczne dla producentów chemii budowlanej”.

więcej informacji...

Na zaproszenie Oddziału Warszawskiego SIMP wraz z Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego oraz Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych objął patronatem honorowym III Konferencję Naukowo-Techniczną

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych oraz Instytut Odlewnictwa w Krakowie serdecznie zapraszają przedsiębiorców branży budowlanej i odlewniczej oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w Konferencji „Projekty B+R w krajowym sektorze inżynierii materiałowej. Trendy i wyzwania”.

 

więcej informacji...

W dniu 7 stycznia b.r. Urząd Patentowy RP udzielił patentu na wynalazek: „Sposób wytwarzania płytek szklanych okładzinowych lub elewacyjnych z odpadowego szkła kineskopowego (CRT) oraz płytka szklana z CRT”

 

więcej informacji...

Koncepcja pracowników Oddziału Ceramiki i Betonów z Warszawy już po raz kolejny została dostrzeżona przez ekspertów i wytypowana do udziału w walce o  Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2019.

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych został członkiem Polish Circular Hotspot.

 

więcej informacji...

W grudniu 2018 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy między Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych a Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju – Koordynatorem Klastra Obróbki Metali

 

więcej informacji...

W dniach 22-24.05.2019 odbędzie się XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Materiały ogniotrwałe: wytwarzanie, metody badań, stosowanie."

 

więcej informacji...

Krakowskie Centrum Szkła i Ceramiki przy Lipowej 3 w piątkowy wieczór, 14 grudnia 2018 r. zapełniło się wspaniałymi artystami i znamienitymi gośćmi, którzy zjechali na wernisaż wystawy CERARE – Sztuka Przemawia.

 

więcej informacji...

W piątek 14 grudnia 2018 roku, przed Wydziałem Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej, odsłonięto pomnik Prezydenta Ignacego Mościckiego.

 

więcej informacji...

W dniu 4.12.2018 w Oddziale Ceramiki i Betonów w Warszawie odbyło się spotkanie Sekcji Laboratoriów Budowlanych Klubu POLLAB.

 

więcej informacji...

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach przygotowań do uruchomienia Sieci Badawczej: Łukasiewicz (SBŁ) i prac nad rozporządzeniami do ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz zorganizowało spotkanie z udziałem przedstawicieli Instytutów Badawczych

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych zawarł umowę ramową o współpracy naukowo-badawczej z Instytutem Lotnictwa. Celem zawartego porozumienia są m.in.: uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych

 

więcej informacji...

Przed Gmach Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej wróci po niemal 80. latach odtworzony pomnik Prezydenta Ignacego Mościckiego. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych jest jednym z fundatorów pomnika.

 

więcej informacji...

Miło nam poinformować, że wniosek złożony przez Oddział Ceramiki i Betonów ICiMB w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG

 

więcej informacji...

13 listopada 2018 roku odbyło się spotkanie dr inż. Pawła Pichniarczyka, Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych z dr hab. inż. arch. Marcinem Furtakiem, Dyrektorem Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego

 

więcej informacji...

W dniach 18-20 października w Zagrzebiu odbywała się 16. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków  ARCA 2018. Podczas wystawy Oddział Ceramiki i Betonów ICiMB w Warszawie otrzymał Srebrny Medal za wynalazek

 

więcej informacji...

Zapraszamy do udziału w XXXIII Konferencji Technicznej organizowanej przez Redakcję miesięcznika Świat Szkła, która odbędzie się w dniach 10-11 grudnia 2018 w Warszawie.

 

więcej informacji...

Grupa Azoty otworzyła w Tarnowie nowe Centrum Badawczo-Rozwojowe. W wydarzeniu inaugurującym działanie Centrum wziął udział m.in. Premier Mateusz Morawiecki oraz Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz.

 

więcej informacji...

W dniu 26 października  2018 roku z inicjatywy Dyrektora ICiMB Pawła Pichniarczyka odbyło o się spotkanie Instytutu z Cersanit S.A. w Opocznie.

 

więcej informacji...

23 października 2018 roku odbyło się spotkanie na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej w celu nawiązania ścisłej współpracy naukowo-badawczej, w tym realizacji wspólnych projektów B+R.

 

więcej informacji...

W dniu 23 października Dyrektor Instytutu Pan Paweł Pichniarczyk oraz Dyrektor Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie Pan Artur Oziębło odwiedzili warszawski Instytut Lotnictwa iLot.

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych otrzymał dwa srebrne medale podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2018, która odbyła się w dniach 15-17 października 2018 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej

 

więcej informacji...

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że dr inż. Tomasz Baran, Kierownik Zakładu Cementu w krakowskim Oddziale Szkła i Materiałów Budowlanych został Laureatem Nagrody im. dr inż. Jana J. Hycnara „Feniks 2018”

 

więcej informacji...

W dniach 18-19 października 2018 roku w Bukowinie Tatrzańskiej odbyła się Konferencja Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych pt. „Teraźniejszość i przyszłość Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych”

 

więcej informacji...

15 października 2018 roku odbyło się spotkanie dr inż. Paweł Pichniarczyk, Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych z dr hab. inż. arch. Marcinem Furtakiem

 

więcej informacji...

8 października 2018 roku na podstawie Zarządzenia nr 2619/2018 Prezydenta Miasta Krakowa dr inż. Paweł Pichniarczyk został uhonorowany odznaką „Honoris Gratia” za osiągnięcia naukowe oraz zmianę przestrzeni publicznej przy ul. Lipowej w Krakowie.

 

więcej informacji...

W dniach 8-10 października 2018 r. w Hotelu Gołębiewski w Wiśle odbyła się X jubileuszową Konferencję DNI BETONU 2018

 

więcej informacji...

W dniu 9 października 2018 r. Dyrektor Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie dr inż. Artur Oziębło wziął udział w konferencji pt. „Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w polskim przemyśle?”, organizowanej przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej.

 

więcej informacji...

W dniach 9-11 października 2018 r. w Ustroniu odbędzie się Konferencja Naukowo-Techniczna „Przemysł Szklarski 2018”. Współorganizatorem Konferencji jest Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie.

 

więcej informacji...

Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych dr inż. Paweł Pichniarczyk wziął udział w uroczystych inauguracjach roku akademickiego 2018/2019 w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz w Politechnice Krakowskiej.

 

więcej informacji...

W dniach 26-27 września 2018 roku odbyło się Europejskie Forum Technologiczne w Katowicach, organizowanego w ramach wydarzenia Nowy Przemysł Expo.

 

więcej informacji...

W dniach 24-26 września 2018 delegacja z Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie w składzie: Dyrektor Oddziału dr inż. Artur Oziębło, Pani dr inż. Agnieszka Antosik, Pan dr Arkadiusz Gąsiński, pojechała do Włoch w celu odwiedzenia dwóch międzynarodowych imprez targowych

 

więcej informacji...

24 września 2018 roku odbyło się spotkanie Dyrektorów Instytutów Badawczych, które zgodnie z projektem ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz wejdą w skład Sieci.

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych jest Patronem Naukowym tegorocznej edycji  Targów Budownictwa i Infrastruktury Building Industry Solutions oraz organizatorem konferencji targowej

 

więcej informacji...

W dniach 9-12 września Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo – Hutniczej już po raz dziesiąty gościł wybitne osobistości na X Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Polska Ceramika 2018

 

więcej informacji...

W dniach 13-14 września 2018 r. odbędzie się w Warszawie Polsko-Brytyjskie Forum Naukowe - wspólna inicjatywa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ambasady Brytyjskiej w Warszawie.

 

więcej informacji...

W dniach 3-6 września 2018 r. na Uniwersytecie w Poczdamie odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Autoklawizowanego Betonu Komórkowego (6 ICAAC).

 

więcej informacji...

W Politechnice Opolskiej, przy udziale najwyższych władz kraju i Opolszczyzny oraz polsko-niemieckiego środowiska nauki, przemysłu i dyplomacji, otwarte zostało Centrum Projektowe Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich (FPC ALighT)

 

więcej informacji...

W dniach 27-30.08.2018 r. Pani dr inż. Milena Piątek oraz Pani dr inż. Magdalena Gizowska z Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie brały udział w konferencji naukowo-technicznej ESTAC12 – 12th European Symoposium on Thermal Analysis and Calorimetry zorganizowanej w Braszowie w Rumunii.


więcej informacji...

W dniach 10-12 sierpnia 2018 r. w Opocznie odbywał się „Festiwal Płytki Ceramicznej” - wydarzenie nawiązujące do bogatej tradycji przemysłu ceramicznego, z którego Opoczno i okolice słyną na całą Europę.

 

więcej informacji...

W dniach 24-25 lipca 2018 roku odbyło się Kolegium Dyrektorów Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych dotyczące aktualnej sytuacji Instytutu i obejmujące sprawozdanie finansowe za I półrocze br.

 

więcej informacji...

W dniu 18.07.2018 r. pani dr inż. Magdalena Gizowska z Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych wzięła udział w konferencji...

 

więcej informacji...

Dnia 17 lipca 2018 roku została podpisana umowa o długofalowej współpracy między Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych a firmą Track Tec S.A.

 

więcej informacji...

P.O. Dyrektora Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie dr inż. Artur Oziębło oraz pracownicy Zakładu Biomateriałów dr inż. Monika Biernat i mgr inż. Lidia Ciołek biorą udział w konferencji ISBPPB 2018 – 4th International Conference on Biomedical Polymers & Polymeric Biomaterials

 

więcej informacji...

W dniach 26-27.06.2018 r. Pani dr inż. Magdalena Gizowska pracująca w Zakładzie Ceramiki i Kompozytów w Warszawie oraz Pan dr Grzegorz Adamski z Centrum Transferu Wiedzy z Krakowa uczestniczyli w warsztatach organizowanych w ramach projektu

 

więcej informacji...

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że ukazała się nowa monografia Pana Profesora Wiesława Kurdowskiego, pt. „Podstawy chemiczne mineralnych materiałów budowlanych i ich właściwości”.

 

więcej informacji...

Dnia 11 sierpnia 2018 roku kończy się okres koegzystencji norm PN-EN 998-1:2012 i PN-EN 998-1:2016 „Wymagania dotyczące zaprawy do murów - Część 1: Zaprawa do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego” oraz PN-EN 998-2:2012 i PN-EN 998-1:2016 „Wymagania dotyczące zaprawy do murów - Część 2: Zaprawa murarska”.

 

więcej informacji...

Dnia 26 czerwca 2018 r. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyła się uroczystość zakończenia Drugiej Edycji 2018 Programu szkoleniowo-mentoringowego TopMinds, którego organizatorami są Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

 

więcej informacji...

W dniach 20-21 czerwca 2018 r. w Katowicach odbywały się Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG. Na stoisku ICiMB odwiedzający mogli zapoznać się z aktualną ofertą produktową i usługową.

 

więcej informacji...

W dniu 20 czerwca 2018 r. w siedzibie Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie gościła reprezentacja Wojskowej Akademii Technicznej. Spotkanie dotyczyło wzajemnej współpracy między jednostkami.

 

więcej informacji...

Dnia 13 czerwca 2018 roku została podpisana umowa ramowa o współpracy z Politechniką Opolską. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych reprezentował Dyrektor dr inż. Paweł Pichniarczyk oraz prof. dr hab. inż. Wiesław Kurdowski.

 

więcej informacji...

W dniach 13 i 14 czerwca 2018 roku w Krakowie odbędzie się konferencja pn. „Impact'18” poświęcona przyszłości cyfrowej gospodarki dla biznesu, startupów, nauki i administracji


więcej informacji...

LOKALIZACJA:

 

PUBLIKACJE 2011

 

.:: Wykaz monografii na rok 2011:

Autor: Głodek E., Kalinowski W
Wydawnictwo: Wydawnictwo Instutut Śląski
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu

Autor: monografia pod redakcją Grzegorza Siemiątkowskiego
Wydawnictwo: Wydawnictwo Instytut Śląski
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu

 

.:: Wykaz publikacji pracowników na rok 2011

 

Czasopisma polskie

Czasopismo: Materiały Ceramiczne 2011,3, 499-505
Tytuł: Analiza zjawisk zachodzących w procesie laserowego zdobienia wyrobów porcelanowych
Autor: Chmielewska D., Gebel R., Marczak J., Olszyna A., Sarzyński A., Strzelec M., Synowiec B.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Materiały Ceramiczne 2011,3, 519-523
Tytuł: Jednoetapowy proces syntezy i spiekania spinelu MgAl2O4z zastosowaniem Hot Isostatic Pressing
Autor: Witek  A., Perkowski K.,  Osuchowski M., Witosławska I., Konopka G., Oziębło A., Tymowicz-Grzyb P.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Materiały Ceramiczne 2011,4, 731-735
Tytuł: Cyrkonowy pigment prazeodymowy do barwienia szkliw ceramicznych
Autor: Dziubak C.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Materiały Ceramiczne 2011,3, 631-641
Tytuł: Wymagania materiałowe i konstrukcyjne dla urządzenia do próżniowego odgazowania stali
Autor: Czapka Z., Śliwa A.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych Gliwice
Czasopismo: Materiały Ceramiczne 2011,2, 332-336
Tytuł: Kompozyt ceramiczno—metaliczny Zr02—A120 3—Si02—Mo
Autor: Czechowska K., Wrona A., Jedynak L., Wala T.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych Gliwice
Czasopismo: Materiały Ceramiczne 2011,2, 327-331
Tytuł: Wpływ kryzysu gospodarczego, regulacji UE i konkurencji z Chin na europejski przemysł ceramiczny i główne kierunki badań i rozwoju
Autor: Czechowski J.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych Gliwice
Czasopismo: Materiały Ceramiczne 2011,1, 34-39
Tytuł: Refractories from the MgO—A1203—Sn02 system for metallurgical applications / Materiały ogniotrwałe z układu MgO—A1203—Sn02 do zastosowań metalurgicznych
Autor: Jedynak L, Wojsa J., Podwórny J., Wala T.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych Gliwice
Czasopismo: Materiały Ceramiczne 2011,3, 626-630
Tytuł: Betony ogniotrwałe o dużel odporności na wstrząsy cieplne
Autor: Majchrowicz I., Barański J., Witek J, Śliwa T., Orlik E.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych Gliwice
Czasopismo: Materiały Ceramiczne 2011,2, 355-360
Tytuł: Betony ogniotrwałe zawierające grafit. Cz. II Wpływ zawartości grafitu na własności wytrzymałościowe i odpornościowe
Autor: Pawełek A., Wala T., Lipowska B., Podwórny J
Oddział Materiałów Ogniotrwałych Gliwice
Czasopismo: Materiały Ceramiczne 2011,3, 595-602
Tytuł: Spawanie stali specjalnych nierdzewnych w osłonie gazu obojętnego z zastosowaniem specjalnych podkładek ceramicznych
Autor: Pawełek A., Czechowski J., Warsz K
Oddział Materiałów Ogniotrwałych Gliwice
Czasopismo: Materiały Ceramiczne 2011,3, 590-594
Tytuł: Badanie zjawiska niesprężystości zasadowych materiałów ogniotrwałych
Autor: Podwórny J., Wojsa J.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych Gliwice
Czasopismo: Materiały Ceramiczne 2011,3, 574-580
Tytuł: Wykorzystanie metody elementów skończonych w rozwiązywaniu problemów związanych z zagadnieniami przewodnictwa cieplnego
Autor: Psiuk B., Witek J., Podwórny J.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych Gliwice
Czasopismo: Materiały Ceramiczne 2011,3, 653-659
Tytuł: Materiały ogniotrwałe o zredukowanych rozmiarach porów
Autor: Wala T., Podwórny J., Czechowski J., Suwak R., Wojsa J.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych Gliwice
Czasopismo: Materiały Ceramiczne 2011,3, 570-573
Tytuł: Materiały ogniotrwałe o zredukowanych rozmiarach porów
Autor: Wojsa J., Śliwa A., Serkowski S.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych Gliwice
Czasopismo: Materiały Ceramiczne 2011,3, 660-662
Tytuł: Analiza składu chemicznego węglika krzemu — spójność uzyskiwanych wyników w zależności od stosowanej metodyki pomiarowej
Autor: Stec K.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych Gliwice
Czasopismo: Materiały Ceramiczne 2011,4, 752-757
Tytuł: Gipsowa wełna mineralna i wpływ impregnacji polimerowej na jej właściwości
Autor: Pichniarczyk P., Malata G, Szeląg H.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Szkło i Ceramika 2011,2, 13-16
Tytuł: Laserowa dekoracja wyrobów ceramicznych
Autor: Chmielewska D., Gebel R., Marczak J., Olszyna A., Sarzyński A., Strzelec M., Synowiec B.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2011,4, 4-11
Tytuł: Wpływ jakości surowców na właściwości barwiące cyrkonowego pigmentu prazeodymowego
Autor: Dziubak C.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2011,3, 3-6
Tytuł: Mozaika szklana i ceramiczna certyfikacja dobrowolna
Autor: Mikołajczyk I., Papier A.
Odział: Centrala
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2011,5, 3-5
Tytuł: Integracja i rozwój naukowy Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział: Centrala
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2011,4, 11-14
Tytuł: Przebieg charakterystycznych funkcji rozkładu Weibulla w zależności od parametrów
Autor: Rećko W.M.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2011,6, 15-18
Tytuł: O wytrzymałości materiałów
Autor: Rećko W.M.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2011,2, 2-7
Tytuł: Przemysł ceramiczny w Unii Europejskiej
Autor: Czechowski J.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych Gliwice
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2011,3, 14-16
Tytuł: Efekty stosowania aktywatora mielenia IMOFLOW w Cementowni Dyckerhoff Polska
Autor: Klecan R., Jedynak R.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych Gliwice
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2011,3, 35-40
Tytuł: Lepkość hydroksypropylometylocelulozy a właściwości cementowych zapraw klejowych
Autor: Niziurska M., Nosal K., Pichniarczyk P.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2011,4, 33-38
Tytuł: Jak tworzyliśmy naukę w powojennej Polsce
Autor: Stoch L.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2011,6, 3-6
Tytuł: .: Redukcja zużycia energii i szkodliwych emisji w przemyśle szklarskim
Autor: Stoch L.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2011,6, 20-26
Tytuł: Technologia nanoszenia nanostrukturalnych powłok na opakowania szklane
Autor: Żelazowska E., Pichniarczyk P., Sacha S., Zawiła J.,Marczewska A.,Brzezicki J.,Rybicka-Łada J.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2011,6, 35-38
Tytuł: Rola H2O w procesie topienia i klarowania szkieł
Autor: Zawiła J., Rybicka-Łada J.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2011,7, 10-20
Tytuł: Migracja pierwiastków na przykładzie chromu w warstwach barwnych osadzanych na podłożu ceramicznym pod wpływem obróbki laserowej
Autor: Chmielewska D., Marczak J., Olszyna A., Sarzyński A., Strzelec M., Synowiec B.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2011,7, 146-162
Tytuł: Badania nad zastosowaniem popiółów lotnych  ze współspalania  biomasy drzewnej i węgla kamiennego do wytwarzania betonu komórkowego
Autor: Łaskawiec K., Michalik A., Zapotoczna-Sytek G.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2011,7, 163-182
Tytuł: Zastosowanie cementów CEM II  i CEM V do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego
Autor: Skorniewska  M., Zapotoczna-Sytek G.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2011,7, 22-36
Tytuł: Wpływ technologii na wybrane właściwości ceramiki z węglika krzemu (SiC)
Autor: Perkowski K., Osuchowski M.,  Witosławska I., Konopka G., Marciniak - Maliszewska B., Witek A.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2011,8, 7-20
Tytuł: Badania eksperymentalnych giomerów fotoutwardzalnych do stosowania w stomatologii odtwórczej ( Study of experimental photocured giomers for use in restorative dentistry)
Autor: Karaś J., Ciołek L
Oddział: Centrala
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2011,7, 67-78
Tytuł: Zastosowanie mikroskopu wysokotemperaturowego do badania zachowania się pyłów i osadów kotłowych pochodzących z gazów procesowych (Application of high—temperature microscope to tests the behayior of dust and sludge from the process gases)
Autor: Suwak R.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych Gliwice
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2011,8, 32-45
Tytuł: Wymagania materiałowe dla urządzenia do próżniowego odgazowania stali metodą RH
Autor: Śliwa A., Czapka Z.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych Gliwice
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2011,8, 46-58
Tytuł: Korozja wyrobów wysokoglinowych pracujących w piecu szklarskim
Autor: Wala T., Psiuk B., Podwórny J., Burdyl M.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych Gliwice
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2011,7, 54-66
Tytuł: Ceramizowane agrospieki nawozowe do proekologicznego zasilania gleb (Agrosinters the ceramic composite fertilesers for pro—ecological soil feeding)
Autor: Puff Z., Sałaciński R., Lipowska B.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych Gliwice
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2011,8, 21-31
Tytuł: Wpływ dodatku sepiolitu na własności andaluzytowych betonów ogniotrwałych,
Autor: Majchrowicz I., Wala T., Śliwa A.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych Gliwice
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2011,7, 37-53
Tytuł: Badania porównawcze odporności na wstrząsy cieplne materiału magnezytowego (Comparatiye tests of thermal shock  resistance of magnesite material )
Autor: Gerle A., Wałęga—Chwastek H., Karalus A.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych Gliwice
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2011,7, 132-145
Tytuł: Badania reakcji alkalicznej ASR w betonie z cementów z popiołem lotnym wapiennym
Autor: Drożdż W.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2011,7, 183-193
Tytuł: Termoizolacyjne zaprawy gipsowe
Autor: Wons T., Niziurska M., Wieczorek M., Nosal K.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2011,8, 106-113
Tytuł: Występowanie wad w szybach zespolonych i przyczyny ich powstawania
Autor: Balon-Wróbel A., Pichniarczyk P.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2011,8, 114-125
Tytuł: Badania cementów portlandzkich produkowanych w różnych systemach mielenia
Autor: Baran T., Pichniarczyk P.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2011,8, 126-135
Tytuł: Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych
Autor: Najduchowska M
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2011,8, 136-150
Tytuł: Charakterystyka morfologii popiołów lotnych ze spalania węgli brunatnych
Autor: Ostrowski M.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2011,8, 151-164
Tytuł: Mechanizmy destrukcji tynków gipsowych
Autor: Wieczorek M., Pichniarczyk P.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2011,7, 79-88
Tytuł: Wykorzystanie testów do oceny stopnia stabilizacji odpadów
Autor: Bożym M.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2011,8, 59-68
Tytuł: Alternatywne metody wykorzystania pyłów z pieców wapienniczych oraz CKD, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki osadowej
Autor: Bożym M.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu

Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2011,8, 79-87
Tytuł: Określenie wskaźników uwolnień z pieców wapienniczych dla zanieczyszczeń rekomendowanych w rejestrze PRTR
Autor: Głodek E., Sładeczek F.

Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu

Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2011,7, 89-96
Tytuł: Porównanie wielkości emisji zanieczyszczeń dla różnych opcji spalania odpadów
Autor: Głodek E.

Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu

Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2011,7, 97-107
Tytuł: Efekty wykorzystania gazu uzyskanego ze zgazowania biomasy i odpadów do wypalania klinkieru
Autor: Głodek E., Trembacz J.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2011,8, 88-94
Tytuł: Parametr AT4 jako wskaźnik stopnia stabilizacji odpadów po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu
Autor: Kilian E., Macedowska-Capiga A.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2011,8, 95-105
Tytuł: Geneza i metody ograniczania hałasu drogowego- ekrany akustyczne,
Autor: Kiprian K., Ligus G.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2011,7, 118-131
Tytuł: Problemy oceny i prognozowania emisji akustycznej znaczących źródeł hałasu w obiektach przemysłowych
Autor: Kiprian K., Ligus G.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2011,7, 108-117
Tytuł: Ocena wpływu kształtu dyszy ssącej na wydajność i opory przepływu w podciśnieniowym transporcie pneumatycznym
Autor: Skotnicki P., Jośko E.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu

Czasopismo: Gospodarka Surowcami Mineralnymi 2011,4, 5-15
Tytuł: Rational mineral deposit  management  in the light of mineral resources theory
Autor: Szamałek k.
Oddział: Centrala

Czasopismo: Cement, Wapno, Beton 2011,6, 332-341
Tytuł: Pewne zagadnienia związane z podwyższoną zawartością cynku w klinkierze i produkowanym z niego cemencie
Autor: Matusiewicz A., Bochenek A., Szeląg H., Kurdowski W.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Cement, Wapno, Beton 2011,6, 355-360
Tytuł: Wpływ fosforu na skład fazowy bogatych w korund betonów ogniotrwałych
Autor: Mandecka-Kamień L., Kurdowski W.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Inżynieria Materiałowa 2011,4, 368-371
Tytuł: Laserowe nanoszenie znaków barwnych na podłoża ceramiczne
Autor: Chmielewska D.,Marczak J., Sarzyński A., Strzelec M.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Inżynieria Materiałowa 2011,5, 826-834
Tytuł: Metodyka badań w inżynierii procesowej laserowej dekoracji porcelany
Autor: Chmielewska D.,Gebel R., Marczak J., Olszyna A., Sarzyński A., Strzelec M., Synowiec B.
Oddział: Centrala

Czasopismo: Izolacje 2011,5, 61-64
Tytuł: Odporność betonu komórkowego na zawilgocenia
Autor: Zapotoczna-Sytek G., Rybarczyk T.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Izolacje 2011,6, 34
Tytuł: Rewitalizacja budynków z betonu komórkowego  zalanych podczas powodzi
Autor: Zapotoczna-Sytek G., Rybarczyk T.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Izolacje 2011,2, 32
Tytuł: Gładź, czyli tynk cienkowarstwowy -właściwości, rodzaje, zastosowanie
Autor: Nosal K., Niziurska M., Wieczorek M.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Izolacje 2011,2, 52
Tytuł: Wpływ wybranych tlenków metali ciężkich na proces klinkieryzacji
Autor: Matusiewicz A., Pichniarczyk P.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Izolacje 2011,6, 18-21
Tytuł: Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504 (cz.I). Zadania producenta materiałów i systemów do napraw konstrukcji betonowych przed wprowadzeniem wyrobu na rynek budowlany,
Autor: Najduchowska M.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Izolacje 2011,7-8, 35
Tytuł: Surowce odpadowe do produkcji materiałów budowlanych
Autor: Baran T., Drożdż W., Pichniarczyk P.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Izolacje 2011,7-8, 46
Tytuł: Właściwości i rodzaje nowoczesnych okien oraz ich wpływ na wentylację pomieszczeń
Autor: Balon-Wróbel A., Sacha S.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Izolacje 2011,9, 38-42
Tytuł: Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504 (cz. II). Ochrona powierzchniowa betonu
Autor: Najduchowska M.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Izolacje 2011,9, 49-51
Tytuł: Wpływ jakości szyb zespolonych stosowanych w budownictwie na eksploatację pomieszczeń
Autor: Balon-Wróbel A., Sacha S.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Materiały Budowlane 2011,11, 18-20
Tytuł: Kratownicowe belki stropowe po wycofaniu PN-B-19503:2004. Część 2. Badania
Autor: Zapotoczna-Sytek G., Gajownik R.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Materiały Budowlane 2011,12, 27-30
Tytuł: Autoklawizowany beton komórkowy – ekologiczny materiał budowlany
Autor: Górska B., Gębarowski P.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Materiały Budowlane 2011,10, 22-23 i 42
Tytuł: Gips w budownictwie
Autor: Nosal K., Wieczorek M., Pichniarczyk P.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Materiały Budowlane 2011,12, 25-26
Tytuł: Określanie stopnia stabilizacji odpadów po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu
Autor: Bożym M., Kilian E., Macedowska-Capiga A.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów budowlanych w Opolu

Czasopismo: Górnictwo i Geoinżynieria 2011, 4/1, 353-370
Tytuł: Surowce mineralne z dna mórz i oceanów – stan rozpoznania i perspektywy
Autor: Szamałek K., Mizerski W.
Oddział: Centrala

Czasopismo: Kompozyty 2011,3, 202-207
Tytuł: Effect of specific surface fraction of interphase boundaries on mechanical properties of ceramic-metal composites, obtained by pressure infiltration
Autor: Chabera P., Boczkowska A., Zych J., Oziębło A., Kurzydłowski K.
Oddział: Centrala

Czasopismo: Magazyn Stomatologiczny 2011,6, 54-58
Tytuł: Cechy użytkowe eksperymentalnego cementu szkło-jonomerowego z płynem dwufunkcyjnym SJZ/W do stosowania w stomatologii odtwórczej
Autor: Wójcik-Chęcińska I., Chałas R., Bachanek T., Karaś J., Kamińska-Pikiewicz K., Strycharz-Dudziak M.
Oddział: Centrala

Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne 2011,3-4, 161-174
Tytuł: Kliniczna jakość wypełnień i podkładów wykonanych z eksperymentalnego cementu szkło-jonomerowego z płynem dwufunkcyjnym bezpośrednio po założeniu i po 12 miesiącach
Autor: Strycharz-Dudziak M., Kamińska-Pikiewicz K., Bachanek T., Chałas R., Wójcik-Chęcińska I., Karaś J.
Oddział: Centrala

Czasopismo: Inżynier budownictwa 2011,12, 66-67
Tytuł: Autoklawizowany beton komórkowy. Nowoczesny materiał o bogatej tradycji
Autor: Zapotoczna-Sytek G.
Oddział: Centrala

Czasopismo: Wokół płytek ceramicznych 2011,1, 48-49
Tytuł: Certyfikacja dobrowolna mozaiki szklanej i ceramicznej
Autor: Mikołajczyk I., Papier A.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Wokół płytek ceramicznych 2011,2, 44-45
Tytuł: Metody badań poślizgu posadzek ceramicznych, Wokół płytek Ceramicznych
Autor: Mikołajczyk I.
Oddział: Centrala

Czasopismo: Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN Kraków 2011,81, 31-35
Tytuł: Potencjalne pułapki definicyjne ustawy prawo geologiczne i górnicze powstałe w wyniku rozwoju technik geologicznych i górniczych
Autor: Szamałek K
Oddział; Centrala
Czasopismo: Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN Kraków 2011,81, 37-58
Tytuł: Ocena bezpieczeństwa surowcowego Polski w zakresie surowców nieenergetycznych
Autor: Szamałek K.
Oddział; Centrala

Czasopismo: Surowce i Maszyny Budowlane 2011,6, 36-40
Tytuł: Odpady w przemyśle wydobywczym – nowe wyzwania
Autor: Kosacka R
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Surowce i Maszyny Budowlane 2011,1, 38-42
Tytuł: Młotem w skałę,
Autor: Naziemiec Z.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Surowce i Maszyny Budowlane 2011,5, 68-72
Tytuł: Turbopłukanie
Autor: Naziemiec Z.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Energetyka Cieplna i Zawodowa 2011,2, 27-29
Tytuł: Zagospodarować niskotemperaturową energię odpadową
Autor: Skotnicki P., Weisser P.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu

Czasopismo: Świat Szkła 2011,1, 40-43
Tytuł: Stłuczka szklana - kłopotliwy odpad czy cenny surowiec
Autor: Kuśnierz A.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Świat Szkła 2011,3, 33-35
Tytuł: Spektrofotometryczne badania właściwości szkieł samochodowych
Autor: Marczewska A.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Świat Szkła 2011,3, 33-35
Tytuł: Szkło w konstrukcjach budowlanych-rodzaje, wymagania, badania. Cz.1
Autor: Pollak Z.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Świat Szkła 2011,6, 48-49 i 52
Tytuł: Szkło w konstrukcjach budowlanych-rodzaje, wymagania, badania. Cz.2
Autor: Pollak Z.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Świat Szkła 2011,7-8, 40-43
Tytuł: Zawartość gazów szlachetnych w szybach zespolonych
Autor: Kuśnierz A.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Świat Szkła 2011,7-8, 30-35
Tytuł: Masy uszczelniająco-klejące do szyb zespolonych – rodzaje, wymagania i badania
Autor: Marczewska A.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Świat Szkła 2011,11, 57-61
Tytuł: Badania szczeliw konstrukcyjnych i odpornych na UV do oszkleń strukturalnych. Część 1
Autor: Marczewska A., Balon-Wróbel A.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Budownictwo Monolityczne 2011,4, 1-3
Tytuł: Mieszanki M-38
Autor: Mróz H.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Budownictwo, Technologie, Architektura 2011,4, 12-14
Tytuł: Oszustwo klimatyczne
Autor: Kurdowski W.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Magazyn Kruszywa, Produkcja, transport, Zastosowanie 2011,4.
Tytuł: Kruszarki stosowane w procesach produkcji kruszyw łamanych
Autor: Naziemiec Z.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie



Czasopisma zagraniczne

Czasopismo: Geological Quarterly 2011,55 (3), 187-202
Tytuł: Sea-floor massive sulphides from the Galapagos Rift Zone – mineralogy, geochemistry and economic importance
Autor: Szamałek K., Marcinkowska A., Nejbert K., Speczik S.
Oddział: Centrala

Czasopismo: Ceramics International 2011,7, 2221-2227
Tytuł: Variation of Poissons ratio of refractory materials with thermal shocks
Autor: Podwórny J., Wojsa J., Wala T.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych Gliwice

Czasopismo: Materiales de Construcción 2011,302, 227-237
Tytuł: : Influencia de la naturaleza del cemento en la compatibilidad con aditivos superplastificantes basados en carboxilatos. Effect of the cement type on compatibility with carboxylate superplasticisers
Autor: Bundyra-Oracz G., Kurdowski W.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Optical Materials 2011,33, 1931-1937
Tytuł: Sol–gel derived hybrid materials doped with rare earth metal ions
Autor: Żelazowska E., Rysiakiewicz-Pasek E., Borczuch-Laczka M., Cholewa-Kowalska K.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Chemical Engineering Journal 2011,168, 159-169
Tytuł: Ultra-fine coal flocculation using dual-polymer systems of ultrasonically conditioned and unmodified flocculant
Autor: Kilian E., Gierczycki A., Lemanowicz M., Jach Z.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu

 

 

 

CZASOPISMA:

 

sic logo1 logo cwb

 

GALERIA SZKŁA:

logo lipowa3

ZOBACZ NAS:

 

Youtube

 

NAJBLIŻSZE SEMINARIUM:

"Wpływ prekursora grafitowego na skład, morfologię i strukturę termicznie zredukowanego tlenku grafenu"

 GLIWICE 24.01.19

 "Badanie możliwości otrzymania bezołowiowego topnika do farb ceramicznych na szkło oświetleniowe i gospodarcze"

"Przegląd najnowszych osiągnięć branży ceramicznej"

 WARSZAWA 07.02.19

 "Problemy z wdrożeniem wymagań dokumentów normatywnych wprowadzonych w 2017 roku w obszarze badań gazów odlotowych na przykładzie oznaczenia stężenia objętościowego tlenu metodą paramagnetyczną"



OPOLE 14.02.19

"Impregnacja wyrobów glinokrzemianowych układu syfonowego odlewania stal"


GLIWICE 28.02.19

 "Możliwości badawcze skaningowego mikroskopu elektronowego w analizie mikrostruktury materiałów budowlanych, szkła i ceramiki"

 

"Działania laboratorium jednostki notyfikowanej do Rozporządzenia PEiR (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu  wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG, z późniejszymi zmianami"

"Wpływ odczynu kwasowo-zasadowego środowiska (pH) na stopień uwalniania metali ciężkich z materiałów budowlanych"

 

KRAKÓW 28.02.19

 

PROJEKTY UNIJNE:

 Projekt Aether

Projekt Rocare

Projekt Grundtvig

Projekt Leonardo

cervive logo min

logo-plytka-CRT-small

 

 

logo cerare

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013