WYDARZENIA:

 

Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych dr inż. Paweł Pichniarczyk i Pełnomocnik Dyrektora dr inż. Artur Oziębło uczestniczyli w spotkaniu inauguracyjnym, pn. „Zwiększenie uczestnictwa Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz (SBŁ) w programach B+R finansowanych przez UE”

 

więcej informacji...

Instytut podjął współprace z Krajowym Klastrem Kluczowym Zrównoważona Infrastruktura i przystąpił do realizacji założeń Programu Sektorowego „Dobra Energia w Budownictwie”.

 

więcej informacji...

Redakcja miesięcznika Świat Szkła zaprasza na XXXII Konferencję Techniczną Digitalizacja, globalizacja i harmonizacja przepisów - to wyzwania czy szanse dla branży, która odbędzie się 12 kwietnia 2018

 

więcej informacji...

Profesor Wiesław Kurdowski został powołany do Rady Programowej X jubileuszowej Konferencji DNI BETONU, która odbędzie się 8-10 października 2018 r. w Wiśle.

 

więcej informacji...

Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych dr inż. Paweł Pichniarczyk został powołany do Kolegium Redakcyjnego czasopisma naukowego Cement Wapno Beton.

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych uczestniczył w XIII spotkaniu IATI Monday Business Meeting (IATI MBM), pt. "Droga do gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez symbiozę przemysłową"

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych weźmie udział w konferencji Nauka - Przemysł organizowanej w Krakowie w dniu 22 marca 2018 r. przez Związek Pracodawców "Polskie Szkło"

 

więcej informacji...

Tradycyjnie już jak co roku miło nam jest poinformować, że Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych jest współorganizatorem  X Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowo Technicznej Polska Ceramika 2018...

więcej informacji...

Innowator Mazowsza to Konkurs promujący nowatorskie rozwiązania w biznesie i nauce na Mazowszu. W dotychczasowych edycjach wzięło udział łącznie 108 firm i 256 naukowców.

 

więcej informacji...

Miło nam poinformować, że Centrum Szkła i Ceramiki Lipowa 3 uhonorowane zostało nagrodą Odys 2017 za najlepszą jakość usług turystycznych w województwie małopolskim.

więcej informacji...

Miło nam jest poinformować, że Pan dr hab. inż. Adam Witek, prof. ICiMB został przewodniczącym Rady Programowej Międzynarodowych Targów BUILDING INDUSTRY SOLUTIONS 2018.

więcej informacji...

Z początkiem stycznia przy Oddziale Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie rozpoczyna działalność Centrum Transferu Wiedzy - oferujące bezpłatne formy wsparcia dla firm

 

więcej informacji...

Z dniem 1 stycznia 2018 roku Prezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki powołał na stanowisko Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

 

więcej informacji...

Na zaproszenie prezesa targów Sandipa Patela przedstawiciele Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowalnych uczestniczyli w drugiej edycji 4 - dniowego wydarzenia tj. Vibrant Ceramics Expo and Summit 2017  skupionego na rozmowach B2B oraz pokazie wyrobów gotowych

więcej informacji...

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Dardziński  w  dniu 13 listopada 2017 roku, odwiedził krakowski Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

 

więcej informacji...

W dniu 25 października 2017 roku dr inż. Paweł Pichniarczyk, Dyrektor Oddziału Szkła i Materiałów Budowlanych, został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.

 

więcej informacji...

Z przyjemnością informujemy, że Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2017 został uhonorowany srebrnym medalem za opracowanie technologii

więcej informacji...

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowych Targach Izolacji Przemysłowych 4INSULATION, podczas których Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie zaprezentuje m.in. ofertę badań  systemów ociepleń oraz badań ogniowych

więcej informacji...

Mamy zaszczyt poinformować, że zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 roku o nadaniu odznaczeń, za zasługi w działalności naukowo-badawczej Złotym Krzyżem Zasługi odznaczony został dr inż. Paweł Pichniarczyk


więcej informacji...

Szanowni Państwo, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w VIII Konferencji Naukowej: „Energia i Środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych”

 

więcej informacji...

Komisja Wyborcza powołana Zarządzeniem Nr 6 Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych  z dnia 09 czerwca 2017 roku i Aneksem Nr 1 z dnia 12 czerwca 2017 r.  oraz  Aneksem Nr 2 z dnia 28 czerwca 2017 r. w składzie

więcej informacji...

68 wynalazków (zgłoszonych wcześniej do Urzędu Patentowego) w tegorocznej edycji konkursu oceniała kapituła konkursu

więcej informacji..

LOKALIZACJA:

 

PUBLIKACJE 2013

 

.:: Wykaz monografii na rok 2013:

Autor: Zapotoczna-Sytek G., Łaskawiec K., Gębarowski P., Małolepszy J., Szymczak J.
Wydawnictwo: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Centrala

Autor: Zapotoczna-Sytek G., Balkovic S.
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Oddział Centrala

Autor: Weisser P., Głodek E., Kalinowski W., Kucharski Ł.
Wydawnictwo: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu.:: Wykaz publikacji pracowników na rok 2013

 

Czasopisma polskie

 

Biuletyn Pollab  2013
Tytuł: Dokładność i niepewność wyników a ocena zgodności ze specyfikacją
Autor: Niziurska M
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w krakowie

Builder  2013, 54
Tytuł: Odporność betonu na mróz
Autor: Kurdowski W., Szeląg H., Bochenek A.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Bulletin of the Veterinary Instytute In Puławy  2013,57, 119-122
Tytuł: Use of calcium sulfate as a biomaterial in the treatment of bone fractures in rabbits-preliminary studies
Autor: Jaegermann Z. Szponder T., Mytnik E.
Oddział Centrala

Cement, Wapno, Beton  2013,XVIII/LXXX, 52-58
Tytuł: Wpływ dodatku fazy cynkowej na właściwości cementu portlandzkiego
Autor: Bochenek A., Kurdowski W.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Cement, Wapno, Beton  2013,XVIII/LXXX, 65-73
Tytuł: Wpływ metylocelulozy na proces hydratacji glinianu trójwapniowego
Autor: Pichniarczyk P.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Cement, Wapno, Beton  2013,XVIII/LXXX,207-215
Tytuł: Wpływ absorpcji popiołów ze spalania paliw wtórnych na proces klinkieryzacji i aktywność hydrauliczną cementowego klinkieru portlandzkiego
Autor: Wzorek M., Baran T., Ostrowski M.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Cement, Wapno, Beton  2013,XVIII/LXXX,238-244
Tytuł: Właściwości kruszywa z różnych wapieni rozdrabnianych w kruszarce szczękowej
Autor: Lech R., Szostak P.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Cement, Wapno, Beton  2013,XVIII/LXXX,245-252
Tytuł: Wpływ metylocelulozy na proces hydratacji alitu
Autor: Pichniarczyk P.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Cement, Wapno, Beton  2013,XVIII/LXXX,370-377
Tytuł: Właściwości fazy cynkowej oraz jej wpływ na twardnienie cementu glinowego
Autor: Bochenek A.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Ceramika/Ceramics, Polski Biuletyn Ceramiczny  2013,115,251
Tytuł: Zinc as an example of the problem of minor components in cement
Autor: Kurdowski W., Bochenek A.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Drogi i Mosty  2013,1,17-29
Tytuł: Zastosowanie popiołu lotnego wapiennego jako aktywnego składnika spoiw drogowych
Autor: Baran T., Garbacik A., Synowiec K., Żak A.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Drogi i Mosty  2013,1,57-69
Tytuł: Popiół lotny wapienny jako składnik główny cementów powszechnego użytku
Autor: Dziuk D., Giergiczny Z., Garbacik A.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Drogi i Mosty  2013,1,71-81
Tytuł: Aktywność pucolanowa i hydrauliczna wapiennych popiołów lotnych
Autor: Giergiczny Z., Garbacik A., Ostrowski W.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Drogi i Mosty  2013,2,147-158
Tytuł: Odporność zapraw i betonu z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego na korozję alkaliczną
Autor: Drożdż W., Giergiczny Z.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Gospodarka Surowcami Mineralnymi  2013,29,4,59-76
Tytuł: New potential source of rare earth elements
Autor: Szamałek K., Konopka G., Marciniak-Maliszewska B., Zglinicki  K.
Oddział Centrala

Inżynieria Biomateriałów  2013,119,21-26
Tytuł: Badania bioaktywności i cytotoksyczności in vitro bioszkieł z układu SiO2-CaO wytwarzanych metodą zol-żel z zastosowaniem silanów
Autor: Ciołek L., Karaś J., Olszyna A., Zaczyńska E., Czarny A., Żywiecka B.
Oddział Centrala

Izolacje  2013,XVIII,1,22-25
Tytuł: Metody oceny bezpieczeństwa pożarowego ścian zewnętrznych budynków
Autor: Niziurska M., Wieczorek M.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Izolacje  2013,XVIII,3,30-32
Tytuł: Przyczepność klejów cementowych do styropianu w systemach ETICS – niepewność metody i korelacja wyników
Autor: Niziurska M., Nosal K., Chruściel B., Charyasz W., Szafran K.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Magazyn Stomatologiczny  2013,23,3,135-138
Tytuł: Ocena dwuletnia cementu szkłojonomerowego SJZ/W z płynem dwufunkcyjnym do stosowania w stomatologii odtwórczej
Autor: Karaś J. Chałas R., Bachanek T., Wójcik-Chęcińska I., Kamińska-Pikiewicz K., Strycharz-Dudziak M.
Oddział Centrala

Materiały Budowlane  2013,1, 42-43
Tytuł: Ocena możliwości wykorzystania popiołów wapiennych do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego
Autor: Łaskawiec K. Różycka A., Perti M.
Oddział Centrala
Materiały Budowlane  2013,7, 64-67
Tytuł: Deklaracje właściwości użytkowych i oznakowanie CE elementów murowych zgodnie z rozporządzeniem CPR
Autor: Łaskawiec K., Dynarowski R., Królikowski M., Misiewicz L.
Oddział Centrala
Materiały Budowlane  2013,10,5
Tytuł: Badania reakcji na ogień – klasyfikacja wyrobów gipsowych i innych materiałów budowlanych
Autor: Niziurska M., Wieczorek M.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Materiały Ceramiczne  2013,65,2,204-208
Tytuł: Wpływ spiekania izostatycznego na wybrane właściwości mikrostrukturalne i mechaniczne ceramiki Al2O3 i SiC
Autor: Witek A., Osuchowski M., Oziębło A., Perkowski K., Witosławska I., Chabera P., Boczkowska A.
Oddział Centrala
Materiały Ceramiczne  2013,65,3,386-390
Tytuł: Preparing bulk transparent magnesium alumimnium spinel - a few tricks of the trade
Autor: Witek A.
Oddział Centrala
Materiały Ceramiczne  2013,65,3,290-294
Tytuł: Kryteria jakościowe pigmentów ceramicznych
Autor: Dziubak C.
Oddział Centrala
Materiały Ceramiczne  2013,65,2,174-179
Tytuł: Mikrostruktura korundowych wyrobów ogniotrwałych po pracy w reaktorach chemicznych
Autor: Lipowska B., Czechowska K., Wala T.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Materiały Ceramiczne  2013,65,2,145-150
Tytuł: Korozja wyłożeń w kotłach fluidalnych ze współspalaniem
Autor: Czechowski J., Wala T., Podwórny J., Stec K.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Materiały Ceramiczne  2013,65,2,151-155
Tytuł: Moduł Younga materiałów ogniotrwałych magnezjowo-chromitowych
Autor: Wojsa J.,Podwórny J.,Suwak R.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Materiały Ceramiczne  2013,65,2,220-226
Tytuł: Wpływ dodatku modyfikowanej nanokrzemionki na poprawę własności mechanicznych kompozytów ceramika-polimer
Autor: Przybyła M.,Michta A. (UŚ)
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Materiały Ceramiczne  2013,65,4,491-495
Tytuł: Kierunki badań i rozwoju przemysłu materiałów ogniotrwałych wobec bieżących wyzwań i strategii do 2050 r
Autor: Czechowski J.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Materiały Ceramiczne  2013,65,4,412-417
Tytuł: Filtry ceramiczno-węglowe do filtracji stopów metali
Autor: Lipowska B., Witek J., Karwiński A. (IO), Wieliczko P. (IO), Asłanowicz M. (FerroTerm), Ościłowski A. (FerroTerm), Robak R. (IChPW), Muzyka R. (IChPW)
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Materiały Ceramiczne  2013,65,4,408-411
Tytuł: Określenie kryteriów doboru nośnika węglowego w zawiesinach ceramiczno-węglowych do otrzymywania filtrów ciekłego metalu
Autor: Lipowska B., Robak Z. (IChPW), Muzyka R. (IChPW)
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Materiały Ceramiczne  2013,65,4,451-455
Tytuł: Określenie wpływu przygotowania próbki na wynik badania wytrzymałości na podstawie wartości modułu Weibulla
Autor:  Gerle A.,Psiuk B.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Materiały Ceramiczne  2013,65,4,443-450
Tytuł: Materiały monolityczne do zastosowań w metalurgii cynku i ołowiu
Autor: Majchrowicz I.,Barański J.,Śliwa A.,Pochwała T.,Wala T.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Materiały Ceramiczne  2013,65,4,433-442
Tytuł: Porozymetria rtęciowa w ocenie parametrów mikrostrukturalnych ceramiki ogniotrwałej
Autor: Śliwa A., Wojsa. J.Majchrowicz I.,Barański J.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Materiały Ceramiczne  2013,65,4,418-423
Tytuł: Materiały ogniotrwałe korundowo-chromowe, struktura i własności
Autor: Wojsa J., Podwórny J.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Opakowanie  2013,3,16-18
Tytuł: Technologia nanoszenia nanostrukturalnych powłok na szkło opakowaniowe
Autor: Żelazowska E., Pichniarczyk P., Zawiła J., Sacha S.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Photonics Letters of Poland  2013, 5, 134-136
Tytuł: Activation of colours chan ges in ceramic Glazer by means of the ND:YAG picoseconds laser
Autor: Chmielewska D., Szamałek K., Olszyna A., Strzelec M., Marczak J., Sarzyński A., Zasada D.
Oddział Centrala

Prace ICiMB  2013,12, 88-106
Tytuł: Domieszki chemiczne a procesy fizykochemiczne
Autor: Abramowicz M., Zapotoczna-Sytek G., Skorniewska M.
Oddział Centrala
Prace ICiMB  2013,7, 112-124
Tytuł: Autoklawizowany beton komórkowy a zrównoważony rozwój
Autor: Zapotoczna-Sytek G., Skorniewska M.
Oddział Centrala
Prace ICiMB  2013,11,39-53
Tytuł: Badania przemysłowego mieszalnika do wytwarzania zawiesin wysokorozdrobnionych materiałów mineralnych w wodzie
Autor: Włodarczyk M., Latuszek T.
Oddział Centrala
Prace ICiMB  2013,14,27-41
Tytuł: Klasy pielęgnacji betonu według PN-EN 13670:2011-kryteria wyboru i wpływ na kształtowanie właściwości betonu
Autor: Piotrowicz M., Romanowski P. Woyciechowski P.
Oddział Centrala
Prace ICiMB  2013,12,7-17
Tytuł: Uwarunkowania formalne i technologiczne produkcji cementów z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego
Autor: Garbacik A., Baran T.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Prace ICiMB  2013,13,7-21
Tytuł: Wpływ temperatur na właściwości mechaniczne mas uszczelniających stosowanych w oszkleniach ze szczeliwem konstrukcyjnym. Część 1 – Badanie rozciągania i ścinania
Autor: Balon-Wróbel A., Marczewska A.
Oddział Szkła i materiałów Budowlanych w Krakowie
Prace ICiMB  2013,14,7-16
Tytuł: Prasy walcowe w przeróbce surowców mineralnych
Autor: Naziemiec Z.
Oddział Szkła i materiałów Budowlanych w Krakowie
Prace ICiMB  2013,14,17-26
Tytuł: Znaczenie właściwości płytek ceramicznych w zapewnieniu trwałości okładzin mocowanych zaprawami cementowymi
Autor: Niziurska M.
Oddział Szkła i materiałów Budowlanych w Krakowie
Prace ICiMB  2013,12,38-50
Tytuł: Badania betonów niskocementowych korundowych i wyrobów korundowych po pracy w urządzeniach przemysłu chemicznego i petrochemicznego
Autor: Lipowska B., Czechowska K., Majchrowicz I., Wala T.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Prace ICiMB  2013,12,51-59
Tytuł: Związek pomiędzy właściwościami niskocementowego wysokoglinowego betonu ogniotrwałego a zawartości mikrokrzemionki w jego osnowie
Autor: Majchrowicz I.,Barański J.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Prace ICiMB  2013,12,28-37
Tytuł: Porównawcze oznaczanie modułu Younga wyrobów szamotowych metodami dynamicznymi i metodą statyczną
Autor: Gerle A., Podwórny J.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Prace ICiMB  2013,13,37-48
Tytuł: Optymalizacja udziału spoiw w suchej masie ogniotrwałej
Autor: Pochwała T.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Prace ICiMB  2013,14,53-59
Tytuł: Metoda badań rozkładu molekuł CO2 w kontakcie ze stałym podłożem
Autor: Psiuk B., Podwórny J.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Prace ICiMB  2013,13,22-36
Tytuł: Dwuwymiarowa chromatografia gazowa – rozwój techniki na przestrzeni lat
Autor: Gąsior D.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Prace ICiMB  2013,13,49-59
Tytuł: Możliwości zastosowania popiołów ze spalania biomasy w gospodarowaniu osadami ściekowymi
Autor: Poluszyńska J.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Prace ICiMB  2013,12,60-71
Tytuł: Ocena możliwości zanieczyszczenia środowiska glebowo-gruntowego wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) zawartymi w popiołach lotnych pochodzących kotłów energetycznych
Autor: Poluszyńska J.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Prace ICiMB  2013,14,41-52
Tytuł: Suszenie solarne osadów ściekowych i ich wpływ na zawartość wybranych trwałych zanieczyszczeń organicznych
Autor: Poluszyńska J.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Prace ICiMB  2013,12,72-87
Tytuł: Ocena możliwości wykorzystania w drogownictwie popiołów nowej generacji powstających ze spalania biomasy
Autor: Rajczyk K., Giergiczny E., Szota M.,
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Prace ICiMB  2013,15,81-90
Tytuł: Emisja antropogenicznych gazów cieplarnianych i ich wpływ na efekt cieplarniany
Autor: Siemiątkowski G.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Prace ICiMB  2013,15,7-17
Tytuł: Instrumentalna metoda oznaczania całkowitej zawartości fosforu w popiele lotnym
Autor: Jarocka A., Ślęzak E.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Prace ICiMB  2013,15,18-29
Tytuł: Suszenie paliw alternatywnych w warstwie fluidalnej
Autor: Kalinowski W.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Prace ICiMB  2013,13,30-44
Tytuł: Zakłócenia procesu wypalania klinkieru przy zwiększonym udziale paliw alternatywnych
Autor: Kalinowski W., Janecka L.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Prace ICiMB  2013,15,45-56
Tytuł: Nowe obowiązki dla instalacji objętych pozwoleniem zintegrowanym (IPPC) wynikające z Dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (IED) – pobór próbek gleb
Autor: Kiprian K., Łach P.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Prace ICiMB  2013,15,57-69
Tytuł: Ocena zawartości alkaliów w surowcach i cementach stosowanych w przemyśle materiałów budowlanych
Autor: Płachetka K.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Prace ICiMB  2013,14,60-72
Tytuł: Badania obiegu metali lotnych (Hg, Tl, Cd) w procesie wypalania klinkieru  Część 1-charakterystyka metali lotnych i ich obieg w procesie wypalania klinkieru
Autor: Sładeczek F., Głodek E., Janecka L.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Prace ICiMB  2013,15,91-105
Tytuł: Badania obiegu metali lotnych (Hg, Tl, Cd) w procesie wypalania klinkieru . Część 2- Badania obiegu metali w przemysłowych instalacjach  pieca obrotowego
Autor: Sładeczek F., Głodek E., Janecka L.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Prace ICiMB  2013,13,68-69
Tytuł: Zastosowanie chromatografii jonowej do oceny jakości wód wodociągowych ujmowanych w wybranych punktach województw opolskiego i śląskiego
Autor: Szewczyk A.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu

Prace Instytutu Metalurgii Żelaza  2013,2,27-32
Tytuł: Regulacja przepływu strumienia ciekłej stali w kadzi pośredniej urządzenia COS za pomocą inhibitorów turbulencji
Autor: Majchrowicz I.,Kania H.(IMŻ),Pieprzyca  J. (Polit. Śl.)
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza  2013,3,2-6
Tytuł: Optymalizacja metod korekcji wpływów międzypierwiastkowych we fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej w zastosowaniu do analizy superstopów wieloskładnikowych. Część 2
Autor: Stec K.,Stankiewicz G. (IMŻ)
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Prace Komisji Nauk Technicznych PAU  2013,6,6-11
Tytuł: Rola i odcienie nauki
Autor: Stoch L.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Prace naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej  2013,XIX, 157-167
Tytuł: Problemy przy pobieraniu i pomniejszaniu próbek kruszyw mineralnych
Autor: Naziemiec Z. Saramak D.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Proceedings of EC Opole  2013,7(2), 727-733
Tytuł: Wpływ procesu eutrofizacji na zmiany składu chemicznego wód powierzchniowych
Autor: Szewczyk A., Kłos A., Rajfur M., Ejsmont K.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu

Rocznik Ochrona Środowiska  2013,15,1580-1593
Tytuł: Ekologiczne aspekty związane z efektami wysokociśnieniowego rozdrabniania w prasach walcowych
Autor: Saramak D., Tumidajski T., Gawenda T., Naziemiec Z.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Rocznik Ochrona Środowiska  2013,15,2003-2021
Tytuł: Badania wybranych właściwości kruszyw z odpadów ceramicznych oraz betonu wytworzonego z ich udziałem
Autor: Gawenda T., Naziemiec Z., Walerak A.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Surowce i Maszyny Budowlane  2013,1,72-77
Tytuł: Odzysk i zastosowanie piasków drobnych
Autor: Naziemiec Z.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Surowce i Maszyny Budowlane  2013,4,6368
Tytuł: Stalowe, poliuretanowe, gumowe...
Autor: Naziemiec Z.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Szkło i Ceramika  2013,3,14-16
Tytuł: Ceramiki przezroczyste. Nowe materiały optyczne i optoelektroniczne
Autor: Witek A.
Oddział Centrala
Szkło i Ceramika  2013,1,1-7
Tytuł: Cement i implanty szkło-jonomerowe do stosowania w otochirurgii
Autor: Karaś J. Skarżyński H., Floriańczyk T.
Oddział Centrala
Szkło i Ceramika  2013,1,8-12
Tytuł: Hydrotermalna synteza spinelu cynkowo-glinowego
Autor: Stachowski T.
Oddział Centrala
Szkło i Ceramika  2013,2,4-13
Tytuł: Materiały ceramiczne dla protetyki stomatologicznej-właściwości optyczne i mikrostrukturalne wybranych materiałów cyrkonowych
Autor: Jaegermann Z.
Oddział Centrala
Szkło i Ceramika  2013,2,28-33
Tytuł: Hydrotermalna synteza nano tlenku cynku z zastosowaniem wybranych substancji strącających
Autor: Stachowski T.
Oddział Centrala
Szkło i Ceramika  2013,4,26-27
Tytuł: Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu wgCPR
Autor: Papier A.
Oddział Centrala
Szkło i Ceramika  2013,1,36-42
Tytuł: Szkła z powłokami energooszczędnymi niskoemisyjnymi i niskoemisyjnymi-przeciwsłonecznymi.
Autor: Żelazowska E., Pichniarczyk P.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Szkło i Ceramika  2013,2,22-78
Tytuł: Pęcherze gazowe w szkle.
Autor: Kuśnierz A.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Szkło i Ceramika  2013,5,25-26
Tytuł: Przyszłość szkła w świetle 23. Międzynarodowego Kongresu Szkła w Pradze, cz.I
Autor: Stoch L.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Szkło i Ceramika  2013,6,24-25
Tytuł: Przyszłość szkła w świetle 23. Międzynarodowego Kongresu Szkła w Pradze, cz.II
Autor: Stoch L.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Szkło i Ceramika  2013,1,20-23
Tytuł: Stan, możliwości i ograniczenia przemysłu ceramicznego w Europie w perspektywie 2050 roku
Autor: Czechowski J.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Świat Szkła  2013,6,48-50
Tytuł: Właściwości szczeliw konstrukcyjnych i/lub odpornych na UV – Część 2: Badanie ścinania
Autor: A. Balon-Wróbel, A. Marczewska
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Tworzywa Sztuczne w Przemyśle  2013,2,4-13
Tytuł: Poiluretany biodegradowalne na elementy endoprotez stawów
Autor: Jaegermann Z. Domańska A., Boczkowska A.
Oddział Centrala

Wokół płytek ceramicznych  2013,3,2-3
Tytuł: Zmiany w znowelizowanej normie PN-EN14411:2013-04E
Autor: Mikołajczyk I.
Oddział Centrala
Wokół płytek ceramicznych  2013,2,35-36
Tytuł: Jak dobrać klej do płytek ceramicznych
Autor: Niziurska M., Nosal K., Wieczorek M.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Wokół płytek ceramicznych  2013,3,3-5
Tytuł: Zalety okładzin z płytek na elewacjach
Autor: Niziurska M., Nosal K., Wieczorek M.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

 

Czasopisma zagraniczne

Archives of Mechanics  2013,65,2,131-142
Tytuł: Viscosity of Yttrium Oxide
Autor: Witek A.  Cholewa M., Żyła G., Plog P., Lehmann V., Oether T., Gross D.
Oddział Centrala

Archives of Foundry Eng.  2013,14,4, 67-72
Tytuł: Integration of computer tomography and simulation analysis in evaluation of quality of ceramic-carbon bonded foam filter
Autor: Lipowska B. Karwiński A. (IO), Małysza M. (IO), Tchórz A. (IO), Gil A. (IO)
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Ceramics International  2013,39,1-12
Tytuł: Thermal shock resistance of magnesia-chrome refractories – experimental and criterial evaluation
Autor: Wojsa J., Podwórny J., Suwak R.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Ceramics International  http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2013.12.019 on-line 04/12/2013
Tytuł: Zastosowanie popiołów ze spalania węgla kamiennego w kotłach fluidalnych do produkcji betonów komórkowych
Autor: Psiuk B., Wala T., Szade J. (UŚ), Wrzalik R. (US), Osadnik M. (IMN)
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Ceramics International  http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2013.10.036 on-line 9/11/2013
Tytuł: Mullitization process of andalusite concentrates – Role of natural inclusions
Autor: Wala T., Psiuk B., Stec K., Podwórny J., Kubacki J. (UŚ)
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Journal of Experimental Nanoscience  DOI: 10.1080/1745800.2013.841999
Tytuł: Viscosity of diethylene glycol-based Y2O3 nanofluids
Autor: Witek A. Cholewa M., Żyła G.
Oddział Centrala

Metalurgija  2013,3, 345-348
Tytuł: Porous ceramic-metal composites obtained by infiltration metods
Autor: Oziębło A. Boczkowska A., Chabera P., Dolata A.J.
Oddział Centrala

Ogneupory  2013,7-8,52-55
Tytuł: Wlijanie wiazkosti matricy na skorost osażdenija zapolnitielia w samouplotniajuscichsja ogneupornych betonach
Autor: Majchrowicz I.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Physicochemical Problems of Mineral Processing  2013,49(1), 243-253
Tytuł: Determination of the nip zone angle in high-pressure grinding rolls
Autor: Saramak D., Naziemiec Z.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Society of Photo-Optical Instrumention Proceedings of SPIE 2013, 8703,870301
Tytuł: Application of laser radiation in decoration and marking of ceramic products
Autor: Chmielewska D., Szamałek K., Gebel R., Olszyna A., Marczak J., Sarzyński A., Strzelec M.
Oddział Centrala

Solid State Phenomena  2013, 203-204, 129-132
Tytuł: XRD based method of investigation order-disorder transformation in spinel structure
Autor: Podwórny J.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Solid State Phenomena  2013, 203-204,286-389
Tytuł: The study of local structure of amorphous Fe-Co-B-Si-Nb alloy by atomic pair distribution function
Autor: Podwórny J.,Pilarczyk W. (Polit. Śl.)
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

The Royal Society of Chemistry RSC Advances  2013,3,6429-6434
Tytuł: Rheological properties of diethylene glycol-based MgAl2O4
Autor: Witek A. Cholewa M., Żyła G.
Oddział Centrala

 

innowacyjni logo min

 

PC 2018 mini

 

swiat szkl

 

Konferencja Techniczna
12.03.18 Warszawa

 

CZASOPISMA:

 

sic logo1 logo cwb

 

GALERIA SZKŁA:

logo lipowa3

ZOBACZ NAS:

 

Youtube

 

NAJBLIŻSZE SEMINARIUM:

"Badanie procesu spiekania węglanu wapnia"

 

 WARSZAWA 08.03.18

"Możliwości pozyskiwania pierwiastków ziem rzadkich z wybranych materiałów odpadowych"

 

 OPOLE 08.03.18

 "Ruch drgający - od podstaw do zastosowań w badaniach materiałowych"
(cykl 3 wykładów)

 

 GLIWICE 08,15,22.03.18

"Opracowanie autorskiej metody łączenia materiału ceramicznego ze szkłem formowanym"

 

"Wpływ włókien na właściwości mas i zapraw oraz mas stosowanych w budownictwie"

KRAKÓW 28.03.18

 

PROJEKTY UNIJNE:

 Projekt Aether

Projekt Rocare

Projekt Grundtvig

Projekt Leonardo

cervive logo min

logo-plytka-CRT-small

 

 

logo cerare

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013