WYDARZENIA:

 

W dniu 18 lutego 2019 roku w krakowskim Oddziale Szkła i Materiałów Budowlanych odbyło się spotkanie z przedstawicielami Grupy IKEA.

 

więcej informacji...

Zachęcamy do lektury najnowszego numeru czasopisma Cement - Wapno - Beton. Dwumiesięcznik naukowy o zasięgu międzynarodowym, poświęcony zagadnieniom mineralnych materiałów wiążących i betonu.

 

więcej informacji...

Pracownia Skaningowej Mikroskopii Elektronowej wzbogaciła się o nowoczesny, wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy z działem z emisją polową (FEG) o bardzo szerokim zastosowaniu poprzez dodatkowy tryb środowiskowy ESEMTM.

więcej informacji...

Informujemy, że z dniem 5 lutego 2019 roku Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych otrzymał nowy wspólny zakres akredytacji pod numerem AC 008 wraz z certyfikatem akredytacji dla jednostki certyfikującej wyroby

 

więcej informacji...

W dniach 9-11 stycznia 2019 roku w Bukowinie Tatrzańskiej odbyła się kolejna edycja Konferencji ICiMB, pt. „Aktualne uwarunkowania prawne, normowe i technologiczne dla producentów chemii budowlanej”.

więcej informacji...

Na zaproszenie Oddziału Warszawskiego SIMP wraz z Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego oraz Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych objął patronatem honorowym III Konferencję Naukowo-Techniczną

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych oraz Instytut Odlewnictwa w Krakowie serdecznie zapraszają przedsiębiorców branży budowlanej i odlewniczej oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w Konferencji „Projekty B+R w krajowym sektorze inżynierii materiałowej. Trendy i wyzwania”.

 

więcej informacji...

W dniu 7 stycznia b.r. Urząd Patentowy RP udzielił patentu na wynalazek: „Sposób wytwarzania płytek szklanych okładzinowych lub elewacyjnych z odpadowego szkła kineskopowego (CRT) oraz płytka szklana z CRT”

 

więcej informacji...

Koncepcja pracowników Oddziału Ceramiki i Betonów z Warszawy już po raz kolejny została dostrzeżona przez ekspertów i wytypowana do udziału w walce o  Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2019.

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych został członkiem Polish Circular Hotspot.

 

więcej informacji...

W grudniu 2018 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy między Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych a Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju – Koordynatorem Klastra Obróbki Metali

 

więcej informacji...

W dniach 22-24.05.2019 odbędzie się XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Materiały ogniotrwałe: wytwarzanie, metody badań, stosowanie."

 

więcej informacji...

Krakowskie Centrum Szkła i Ceramiki przy Lipowej 3 w piątkowy wieczór, 14 grudnia 2018 r. zapełniło się wspaniałymi artystami i znamienitymi gośćmi, którzy zjechali na wernisaż wystawy CERARE – Sztuka Przemawia.

 

więcej informacji...

W piątek 14 grudnia 2018 roku, przed Wydziałem Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej, odsłonięto pomnik Prezydenta Ignacego Mościckiego.

 

więcej informacji...

W dniu 4.12.2018 w Oddziale Ceramiki i Betonów w Warszawie odbyło się spotkanie Sekcji Laboratoriów Budowlanych Klubu POLLAB.

 

więcej informacji...

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach przygotowań do uruchomienia Sieci Badawczej: Łukasiewicz (SBŁ) i prac nad rozporządzeniami do ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz zorganizowało spotkanie z udziałem przedstawicieli Instytutów Badawczych

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych zawarł umowę ramową o współpracy naukowo-badawczej z Instytutem Lotnictwa. Celem zawartego porozumienia są m.in.: uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych

 

więcej informacji...

Przed Gmach Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej wróci po niemal 80. latach odtworzony pomnik Prezydenta Ignacego Mościckiego. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych jest jednym z fundatorów pomnika.

 

więcej informacji...

Miło nam poinformować, że wniosek złożony przez Oddział Ceramiki i Betonów ICiMB w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG

 

więcej informacji...

13 listopada 2018 roku odbyło się spotkanie dr inż. Pawła Pichniarczyka, Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych z dr hab. inż. arch. Marcinem Furtakiem, Dyrektorem Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego

 

więcej informacji...

W dniach 18-20 października w Zagrzebiu odbywała się 16. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków  ARCA 2018. Podczas wystawy Oddział Ceramiki i Betonów ICiMB w Warszawie otrzymał Srebrny Medal za wynalazek

 

więcej informacji...

Zapraszamy do udziału w XXXIII Konferencji Technicznej organizowanej przez Redakcję miesięcznika Świat Szkła, która odbędzie się w dniach 10-11 grudnia 2018 w Warszawie.

 

więcej informacji...

Grupa Azoty otworzyła w Tarnowie nowe Centrum Badawczo-Rozwojowe. W wydarzeniu inaugurującym działanie Centrum wziął udział m.in. Premier Mateusz Morawiecki oraz Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz.

 

więcej informacji...

W dniu 26 października  2018 roku z inicjatywy Dyrektora ICiMB Pawła Pichniarczyka odbyło o się spotkanie Instytutu z Cersanit S.A. w Opocznie.

 

więcej informacji...

23 października 2018 roku odbyło się spotkanie na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej w celu nawiązania ścisłej współpracy naukowo-badawczej, w tym realizacji wspólnych projektów B+R.

 

więcej informacji...

W dniu 23 października Dyrektor Instytutu Pan Paweł Pichniarczyk oraz Dyrektor Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie Pan Artur Oziębło odwiedzili warszawski Instytut Lotnictwa iLot.

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych otrzymał dwa srebrne medale podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2018, która odbyła się w dniach 15-17 października 2018 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej

 

więcej informacji...

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że dr inż. Tomasz Baran, Kierownik Zakładu Cementu w krakowskim Oddziale Szkła i Materiałów Budowlanych został Laureatem Nagrody im. dr inż. Jana J. Hycnara „Feniks 2018”

 

więcej informacji...

W dniach 18-19 października 2018 roku w Bukowinie Tatrzańskiej odbyła się Konferencja Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych pt. „Teraźniejszość i przyszłość Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych”

 

więcej informacji...

15 października 2018 roku odbyło się spotkanie dr inż. Paweł Pichniarczyk, Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych z dr hab. inż. arch. Marcinem Furtakiem

 

więcej informacji...

8 października 2018 roku na podstawie Zarządzenia nr 2619/2018 Prezydenta Miasta Krakowa dr inż. Paweł Pichniarczyk został uhonorowany odznaką „Honoris Gratia” za osiągnięcia naukowe oraz zmianę przestrzeni publicznej przy ul. Lipowej w Krakowie.

 

więcej informacji...

W dniach 8-10 października 2018 r. w Hotelu Gołębiewski w Wiśle odbyła się X jubileuszową Konferencję DNI BETONU 2018

 

więcej informacji...

W dniu 9 października 2018 r. Dyrektor Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie dr inż. Artur Oziębło wziął udział w konferencji pt. „Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w polskim przemyśle?”, organizowanej przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej.

 

więcej informacji...

W dniach 9-11 października 2018 r. w Ustroniu odbędzie się Konferencja Naukowo-Techniczna „Przemysł Szklarski 2018”. Współorganizatorem Konferencji jest Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie.

 

więcej informacji...

Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych dr inż. Paweł Pichniarczyk wziął udział w uroczystych inauguracjach roku akademickiego 2018/2019 w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz w Politechnice Krakowskiej.

 

więcej informacji...

W dniach 26-27 września 2018 roku odbyło się Europejskie Forum Technologiczne w Katowicach, organizowanego w ramach wydarzenia Nowy Przemysł Expo.

 

więcej informacji...

W dniach 24-26 września 2018 delegacja z Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie w składzie: Dyrektor Oddziału dr inż. Artur Oziębło, Pani dr inż. Agnieszka Antosik, Pan dr Arkadiusz Gąsiński, pojechała do Włoch w celu odwiedzenia dwóch międzynarodowych imprez targowych

 

więcej informacji...

24 września 2018 roku odbyło się spotkanie Dyrektorów Instytutów Badawczych, które zgodnie z projektem ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz wejdą w skład Sieci.

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych jest Patronem Naukowym tegorocznej edycji  Targów Budownictwa i Infrastruktury Building Industry Solutions oraz organizatorem konferencji targowej

 

więcej informacji...

W dniach 9-12 września Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo – Hutniczej już po raz dziesiąty gościł wybitne osobistości na X Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Polska Ceramika 2018

 

więcej informacji...

W dniach 13-14 września 2018 r. odbędzie się w Warszawie Polsko-Brytyjskie Forum Naukowe - wspólna inicjatywa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ambasady Brytyjskiej w Warszawie.

 

więcej informacji...

W dniach 3-6 września 2018 r. na Uniwersytecie w Poczdamie odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Autoklawizowanego Betonu Komórkowego (6 ICAAC).

 

więcej informacji...

W Politechnice Opolskiej, przy udziale najwyższych władz kraju i Opolszczyzny oraz polsko-niemieckiego środowiska nauki, przemysłu i dyplomacji, otwarte zostało Centrum Projektowe Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich (FPC ALighT)

 

więcej informacji...

W dniach 27-30.08.2018 r. Pani dr inż. Milena Piątek oraz Pani dr inż. Magdalena Gizowska z Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie brały udział w konferencji naukowo-technicznej ESTAC12 – 12th European Symoposium on Thermal Analysis and Calorimetry zorganizowanej w Braszowie w Rumunii.


więcej informacji...

W dniach 10-12 sierpnia 2018 r. w Opocznie odbywał się „Festiwal Płytki Ceramicznej” - wydarzenie nawiązujące do bogatej tradycji przemysłu ceramicznego, z którego Opoczno i okolice słyną na całą Europę.

 

więcej informacji...

W dniach 24-25 lipca 2018 roku odbyło się Kolegium Dyrektorów Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych dotyczące aktualnej sytuacji Instytutu i obejmujące sprawozdanie finansowe za I półrocze br.

 

więcej informacji...

W dniu 18.07.2018 r. pani dr inż. Magdalena Gizowska z Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych wzięła udział w konferencji...

 

więcej informacji...

Dnia 17 lipca 2018 roku została podpisana umowa o długofalowej współpracy między Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych a firmą Track Tec S.A.

 

więcej informacji...

P.O. Dyrektora Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie dr inż. Artur Oziębło oraz pracownicy Zakładu Biomateriałów dr inż. Monika Biernat i mgr inż. Lidia Ciołek biorą udział w konferencji ISBPPB 2018 – 4th International Conference on Biomedical Polymers & Polymeric Biomaterials

 

więcej informacji...

W dniach 26-27.06.2018 r. Pani dr inż. Magdalena Gizowska pracująca w Zakładzie Ceramiki i Kompozytów w Warszawie oraz Pan dr Grzegorz Adamski z Centrum Transferu Wiedzy z Krakowa uczestniczyli w warsztatach organizowanych w ramach projektu

 

więcej informacji...

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że ukazała się nowa monografia Pana Profesora Wiesława Kurdowskiego, pt. „Podstawy chemiczne mineralnych materiałów budowlanych i ich właściwości”.

 

więcej informacji...

Dnia 11 sierpnia 2018 roku kończy się okres koegzystencji norm PN-EN 998-1:2012 i PN-EN 998-1:2016 „Wymagania dotyczące zaprawy do murów - Część 1: Zaprawa do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego” oraz PN-EN 998-2:2012 i PN-EN 998-1:2016 „Wymagania dotyczące zaprawy do murów - Część 2: Zaprawa murarska”.

 

więcej informacji...

Dnia 26 czerwca 2018 r. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyła się uroczystość zakończenia Drugiej Edycji 2018 Programu szkoleniowo-mentoringowego TopMinds, którego organizatorami są Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

 

więcej informacji...

W dniach 20-21 czerwca 2018 r. w Katowicach odbywały się Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG. Na stoisku ICiMB odwiedzający mogli zapoznać się z aktualną ofertą produktową i usługową.

 

więcej informacji...

W dniu 20 czerwca 2018 r. w siedzibie Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie gościła reprezentacja Wojskowej Akademii Technicznej. Spotkanie dotyczyło wzajemnej współpracy między jednostkami.

 

więcej informacji...

Dnia 13 czerwca 2018 roku została podpisana umowa ramowa o współpracy z Politechniką Opolską. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych reprezentował Dyrektor dr inż. Paweł Pichniarczyk oraz prof. dr hab. inż. Wiesław Kurdowski.

 

więcej informacji...

W dniach 13 i 14 czerwca 2018 roku w Krakowie odbędzie się konferencja pn. „Impact'18” poświęcona przyszłości cyfrowej gospodarki dla biznesu, startupów, nauki i administracji


więcej informacji...

LOKALIZACJA:

 

PUBLIKACJE 2012

 

.:: Wykaz monografii na rok 2012:

Autor: Rajczyk K.
Wydawnictwo: Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o.
Oddział Inżynierii procesowej Materiałów budowlanych w Opolu.:: Wykaz publikacji pracowników na rok 2012

 

Czasopisma polskie

Czasopismo: AGH Journal of Mining and Geoengineering,2012,4(36),101-108
Tytuł: The tensile strength properties of lithological variety of Polish copper ores
Autor: Nad A., Brożek M., Naziemiec Z.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Budownictwo Technologie Architektura 2012,2,66-68
Tytuł: Norma PN-EN 197-1:2012 "Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku" po nowelizacji.
Autor: Płocica S., Giergiczny Z.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Budownictwo Technologie Architektura 2012,3,68-71
Tytuł: Rola różnych wypełniaczy w kształtowaniu odporności na ścieranie podkładów podłogowych.
Autor: Balacha J., Łagosz A.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Budownictwo Technologie Architektura 2012,4,70-73
Tytuł: Właściwości cementów portlandzkich wieloskładnikowych CEM II/B-M z udziałem popiołu lotnego wapiennego.
Autor: Drożdż W., Garbacik A., Dziuk D., Giergiczny Z.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Cement. Wapno. Beton 2012,1, 14-22
Tytuł: Zastosowanie popiołów ze spalania węgla kamiennego w kotłach fluidalnych do produkcji betonów komórkowych.
Autor: Łaskawiec K., Gębarowski P., Zapotoczna-Sytek G., Małolepszy J.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Cement. Wapno. Beton 2012,4, 200-206
Tytuł: Wpływ rodzaju cementu na właściwości betonu komórkowego.
Autor: Zapotoczna-Sytek G., Skorniewska M.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Cement. Wapno. Beton 2012,5, 295-300
Tytuł: Inorganic pigments for coloration of calciferous-sandy products.
Autor: Dziubak C.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Cement. Wapno. Beton 2012,17/79,434-442
Tytuł: Trzy zasady zapobiegania korozji betonu.
Autor: Kurdowski W., Bochenek A.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Cement. Wapno. Beton 2012,17/79,217-224
Tytuł: Właściwości cementów z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego.
Autor: Garbacik A.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Cement. Wapno. Beton 2012,17/79,243-249
Tytuł: Włóknisty kompozyt gipsowy w osnowie polimerowej jako alternatywa dla tradycyjnych materiałów termoizolacyjnych.
Autor: Szeląg H., Pichniarczyk P., Malata G.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Cement. Wapno. Beton2012,17/79,50-56
Tytuł: Zastosowanie popiołów lotnych wapiennych do produkcji cementu i betonu.
Autor: Baran T., Drożdż W., Pichniarczyk P.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Cement. Wapno. Beton 2012,4,250-257
Tytuł: Ocena oddziaływania autoklawizowanego betonu komórkowego na środowisko naturalne – uwalnianie substancji szkodliwych.
Autor: Kuterasińska J.
Oddział Inżynierii Procesowej i Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Cement. Wapno. Beton 2012,6,423-433
Tytuł: Metody pomiarów zanieczyszczeń organicznych emitowanych do atmosfery przez przemysł cementowy i wapienniczy.
Autor: Głowek E., Sładeczek F.
Oddział Inżynierii Procesowej i Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Cement. Wapno. Beton 2012,6,415-422
Tytuł: Kierunki poprawy właściwości popiołów lotnych wapiennych.
Autor: Rajczyk K., Szota M.
Oddział Inżynierii Procesowej i Materiałów Budowlanych w Opolu

Czasopismo: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe/Materiały Ceramiczne 2012,2,229-233
Tytuł: Dobór środka klarującego do zestawów o zwiększonej zawartości szkła z recyklingu.
Autor: Kuśnierz A.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe/Materiały Ceramiczne 2012,1,84-88
Tytuł: Możliwości zwiększenia odporności naścieranie wyłożeń ogniotrwałych metodą spawania ceramicznego.
Autor: Czechowski J.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Czasopismo: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe/Materiały Ceramiczne 2012,6,411-416
Tytuł: Otrzymywanie tworzyw szklano-krystalicznych na bazie rudy perlitu i odpadów perlitu ekspandowanego.
Autor: Marczewska M., Pichniarczyk P., Rybicka-Łada J., Sacha S., Zawiła J., Żelazowska E.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe/Materiały Ceramiczne 2012,6,417-422
Tytuł: Nanostrukturalne powłoki na szkle otrzymywane metodą pirolizy.
Autor: Marczewska M., Pichniarczyk P., Rybicka-Łada J., Sacha S., Zawiła J., Żelazowska E.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Ceramika/ Materiały Ogniotrwałe/ Materiały Ceramiczne,2012,3,393-399
Tytuł: Charakterystyka proszków hydroksysodalitowych otrzymywanych metodą hydrotermalną z udziałem mikrofal
Autor: Czechowska K., Mozgawa W., Psiuk B., Król M.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Czasopismo: Chemik, 2012,66,4,315-320
Tytuł: Wpływ czynników zewnętrznych na degradację renowacyjnych powłok lakierniczych
Autor: Kurcok M., Lachowski A., Śliwa A.
Oddział Materiałów Ogniotwałych w Gliwicach

Czasopismo: Inżynier Budownictwa 2012,4(94), 83-84
Tytuł: Naturalna promieniotwórczość wyrobów budowlanych, w tym autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK).
Autor: Zapotoczna-Sytek G., Mamont-Cieśla K., Rybarczyk T.
Oddział: Centrala

Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo 2012,1, 3-6
Tytuł: Profesor Lech Czarnecki w czołówce badaczy polimerów stosowanych w betonie i konstrukcjach budowlanych.
Autor: Abramowicz M.
Oddział: Centrala

Czasopismo: Izolacje 2012,11/12,26-29
Tytuł: Wymagania stawiane producentom systemów ETICS dotyczące zakładowej kontroli produkcji.
Autor: Pabis J., Zapolski P.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Gospodarka Surowcami Mineralnymi 2012,28,139-153
Tytuł: Analiza mechaniki procesu rozdrabniania surowców mineralnych w kruszarkach i wysokociśnieniowych prasach walcowych.
Autor: Naziemiec Z., Brożek M.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Górnictwo i Geologia 2012,17,209-220
Tytuł: Analiza energochłonność procesów rozdrabniania kruszyw mineralnych.
Autor: Naziemiec Z., Saramak D.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Hutnik – Wiadomości Hutnicze 2012,11,822-825
Tytuł: Badania w dziedzinie ceramiki ogniotrwałej dla hutnictwa żelaza – świetna przeszłość i co dalej?.
Autor: Czechowski J., Suwak R., Wojsa J.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Czasopismo: Materiały Budowlane 2012,10, 8-10
Tytuł: Prefabrykowane studnie kanalizacyjne i rury WIPRO z betonu modyfikowanego polimerami.
Autor: Zapotoczna-Sytek G., Piotrowicz M., Jelska K.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Materiały Budowlane 2012,5,37-39
Tytuł: Cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II/B-M (V-W) 32,5R - skład, właściwości i możliwości zastosowania w budownictwie
Autor: Adamski G., Garbacik A., Dziuk D., Giergiczny Z.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Materiały Budowlane 2012,9,16-17
Tytuł: Trwałość warstw wykończeniowych na systemach ociepleń.
Autor: Niziurska M., Wieczorek M.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Materiały Budowlane 2012,12,13-18
Tytuł: Ocena możliwości zagospodarowana odpadu dennego z kotłów fluidalnych w przemyśle cementowym.
Autor: Janecka L., Siemiątkowski G.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu

Materiały Ceramiczne  2012,64,3, 367-370
Tytuł: Mechanizm pękania ceramicznych materiałów balistycznych
Autor: Witek A., Osuchowski M., Oziębło A., Perkowski K., Witosławska I. Konopka G.
Oddział Centrala

Czasopismo: Materials Science-Poland 2012,(30) 4, 398-405
Tytuł: Colour modifiers of zirconium-vanadium pigments on a ZrO2 basis.
Autor: Dziubak C.
Oddział Centrala
Czasopismo: Materials Science-Poland 2012,30,105-120
Tytuł: Sol-gel derived hybrid materials multi-doped with rare earth metal ions.
Autor: Żelazowska E., Rysiakiewicz-Pasek E., Borczuch-Laczka M., Cholewa-Kowalska K.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies 2012,21 6A, 5-12
Tytuł: In vitro and in vivo determination of the biocompatibility of calcium carbonate (CaCO3) based synthetic material for skeletal tissue regeneration.
Autor: Cieślik M., Mertas A., Jaegermann Z., Michałowski S., Owczarek A., Król W., Cieślik T.
Oddział: Centrala

Czasopismo: Poradnik dla projektujących i budujących z bet. komórkowego 2012,13, 10-17
Tytuł: Właściwości autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) w świetle aktualnych wyników badań ICiMB – Centrum Badań Betonów  CEBET i Instytutu Techniki Budowlanej.
Autor: Zapotoczna-Sytek G., Górska B.
Oddział: Centrala

Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2012,9, 136-147
Tytuł: Magazynowanie energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł ekologicznych.
Autor: Witek A., Osuchowski M., Perkowski K., Witosławska I.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2012,9, 78-88
Tytuł: Wykorzystanie odpadów komunalnych do wytwarzania katalizatorów ceramicznych.
Autor: Jakubiuk T., Łosiewicz A., Taźbierski P.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2012,11,146-158
Tytuł: Utylizacja odpadów zawierających azbest metodą topienia w piecu łukowo-oporowym.
Autor: Mróz H., Witek J., Barański J., Brach J.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2012,11,54-65
Tytuł: Program FactSage — nowe narzędzie w pracach nad doborem wyłożeń ogniotrwałych urządzeń cieplnych.
Autor: Czechowski J., Majchrowicz I., Malinowska T.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2012,11,145-148
Tytuł: Utylizacja odpadów zawierających azbest metodą topienia w piecu łukowo-oporowym.
Autor: Barański J., Witek J.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2012,9,55-64
Tytuł: Składnik drugorzędny w składzie cementu a wskaźnik aktywności popiołu lotnego.
Autor: Giergiczny E., Rajczyk K.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2012,11,125-135
Tytuł: Wymagania najlepszych dostępnych technik (BAT) dla współspalania odpadów w przemyśle cementowym.
Autor: Sładeczek F.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2012,11,30-38
Tytuł: Rtęć w układzie pieca cementowego.
Autor: Głodek E., Sładeczek F.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2012,9,89-101
Tytuł: Odpady denne z kotłów fluidalnych – charakterystyka fizykochemiczna, ocena zagrożenia dla środowiska i możliwości zagospodarowania w produkcji klinkieru.
Autor: Janecka L., Siemiątkowski G.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2012,9,102-112
Tytuł: Identyfikacja źródeł uwolnień zanieczyszczeń raportowanych w rejestrze PRTR dla instalacji do wytwarzania produktów ceramicznych i materiałów budowlanych.
Autor: Kiprian K.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2012,9,113-124
Tytuł: Wybrane zagadnienia mielenia materiałów w pionowych młynach rolkowo-misowych.
Autor: Mateuszuk S.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2012,9,125-135
Tytuł: Techniki przetwarzania odpadów ze szczególnym uwzględnieniem osadów ściekowych.
Autor: Bożym M., Nolepa A.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2012,11,76-87
Tytuł: Przystosowanie Laserowego Analizatora Uziarnienia LAU-11 do pomiarów wielkości PM10 i PM2,5.
Autor: Adamczyk Z., Paprotny W.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2012,11,88-100
Tytuł: Wpływ zwiększonej ilości biomasy w paliwie na jakość powstających popiołów lotnych.
Autor: Giergiczny E., Jarocka A., Płachetka K., Rajczyk K.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2012,9,148-155
Tytuł: Popioły lotne dla drogownictwa w świetle aktualnych wymagań normowych.
Autor: Rolka G., Ślęzak E.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2012,9,156-170
Tytuł: Wykorzystanie spektroskopii FTIR do pomiaru uwolnień do powietrza wybranych zanieczyszczeń z rekomendowanej listy PRTR dla przemysłu mineralnego.
Autor: Kościanowski T., Skotnicki P.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2012,11,66-75
Tytuł: Aktywność wapiennych popiołów lotnych z Elektrowni "Bełchatów" jako składnika cementów powszechnego użytku.
Autor: Ostrowski M., Gawlicki M.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Prace Instytutu Elektrotechniki 2012,256, 237-249
Tytuł: Aktywacja pigmentów ceramicznych za pomocą promieniowania laserowego.
Autor: Chmielewska D., Szamałek K., Sarzyński A., Gebel R., Marczak J., Olszyna A., Strzelec M.,
Oddział: Centrala
Czasopismo: Prace Instytutu Elektrotechniki 2012,256, 319-338
Tytuł: Laserowe nanoszenie mineralnych warstw barwnych na podłoża ceramiczne.
Autor: Chmielewska D., Szamałek K., Sarzyński A., Marczak J., Olszyna A., Strzelec M.
Oddział: Centrala

Czasopismo: Przegląd Budowlany 2012,7-8, 39-42
Tytuł: Naturalna promieniotwórczość wyrobów budowlanych, w tym autoklawizowanego betonu komórkowego.
Autor: Zapotoczna-Sytek G., Mamont-Cieśla K., Rybarczyk T.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Przegląd Budowlany 2012,6,30-32
Tytuł: Przyczyny powstawania odprysków na elewacjach.
Autor: Drożdż W., Garbacik A., Ostrowski M.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Przegląd Budowlany, 2012,6,30-32
Tytuł: Przyczyny powstawania odprysku na elewacjach
Autor: Ostrowski M., Garbacik A., Drożdż K.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN CXLII, 39-45
Tytuł: Ochrona niezagospodarowanych złóż kopalin.
Autor: Szamałek K.
Oddział: Centrala

Czasopismo: Szkło i Ceramika 2012,1, 10-18
Tytuł: 60 lat autoklawizowanego betonu komórkowego w Polsce.
Autor: Zapotoczna-Sytek G.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2012,3, 18-20
Tytuł: Reakcja na ogień autoklawizowanego betonu komórkowego – metodyka badań i ocena.
Autor: Górska B.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2012,1, 34-41
Tytuł: Materiały ceramiczne dla protetyki stomatologicznej - wstępne próby barwienia ceramiki cyrkonowej.
Autor: Jaegermann Z., Strachowski T., Michałowski S., Michalik R.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2012,4, 28-33
Tytuł: Otrzymywanie i właściwości nanoproszków tlenku cynku. Część I: Przegląd metody syntezy.
Autor: Strachowski T.
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2012,5, 18-24
Tytuł: Otrzymywanie i właściwości nanoproszków tlenku cynku. Część II: Otrzymywanie i zastosowanie nano tlenku cynku domieszkowanego jonami Mn+2 oraz Co+2.
Autor: Strachowski T.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2012,6, 24-29
Tytuł: Otrzymywanie i właściwości nanoproszków tlenku cynku. Część III: Hydrotermalna synteza nano tlenku cynku domieszkowanego jonami Al+3.
Autor: Strachowski T.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2012,4, 17-22
Tytuł: Określenie niepewności pomiaru składu chemicznego metodą fluorescencji rentgenowskiej XRF dla aplikacji WROXi.
Autor: Witek A., Osuchowski M., Perkowski K., Witosławska I.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2012,5, 2-6
Tytuł: Ocena możliwości wytwarzania propantu ceramicznego metodą "granulowanie-spiekanie".
Autor: Szamałek k., Bylina P., Dziubak C.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2012,5, 7-9
Tytuł: Oczekiwania przemysłu- możliwości nauki.
Autor: Szamałek K.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2012,6,20-23
Tytuł: Płytki ceramiczne stosowane w badaniach zapraw klejowych a miarodajność wyników.
Autor: Gnoiński M., Niziurska M., Wieczorek M.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2012,6,10-14
Tytuł: Rozwiązania uzdatniania popiołów lotnych wapiennych pod kątem wykorzystania jako składnika cementu.
Autor: Garbacik A., Pałka E., Pichniarczyk P.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2012,3,21-25
Tytuł: Uwarunkowania formalne i technologiczne produkcji cementów z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego.
Autor: Baran T., Garbacik A., Pichniarczyk P.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2012,3,12-17
Tytuł: Wpływ metylocelulozy na mikrostrukturę zapraw gipsowych i cementowych.
Autor: Niziurska M., Nosal K., Pichniarczyk P., Wieczorek M.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2012,6,15-19
Tytuł: Wpływ zwiększonej zawartości surowców zastępczych na fazę gazową w procesie topienia masy szklanej.
Autor: Kuśnierz A.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2012,1,27-33
Tytuł: Przemysł ceramiczny w Europie — przygotowania do nowych wyzwań do 2050 roku.
Autor: Czechowski J., Pawełek A.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2012,6,30-34
Tytuł: Wpływ lepkości osnowy na rozpływ i zjawisko sedymentacji w samolejnych betonach ogniotrwałych.
Autor: Majchrowicz I.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2012,6,36
Tytuł: Badanie rezystancji materiałów ceramicznych zawierających grafit.
Autor: Przybyła M.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Czasopismo: Zielony Sztandar 2012,18-19, 12-13
Tytuł: Realizacja energooszczędnych domów z nowoczesnego betonu komórkowego.
Autor: Zapotoczna-Sytek G., Rybarczyk T., Gajownik R.
Oddział: Centrala

 

Czasopisma zagraniczne

Czasopismo: Archives of Metallurgy and Materials, 2012,1,311-317
Tytuł: Methods of Eliminating the Phenomenon of Ladle Nozzle Clogging
Autor: Czechowski J., Pawełek A.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Czasopismo: Bioceramics Key Engineering Materials 2012, (493-494) 23, 108-113
Tytuł: In vitro Studies of Antibacterial Activity of Bioglasses Releasing Ag+.
Autor: Ciołek L., Karaś J., Olszyna A., Zaczyńska E., Czarny A., Żywiecka B., Szamałek K.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Bioceramics Key Engineering Materials 2012, (493-494) 23, 375-380
Tytuł: Antibacterial Activity in vitro of the Developed Glass Ionomer Cements
Autor: Karaś J., Olszyna A., Zaczyńska E., Czarny A., Szamałek K.
Oddział: Centrala

Czasopismo: Clay Minerals 2012,47, 401-417
Tytuł: The effect of hydrochemical conditions and pH of the environment on phyllosilicate transformations inj the weathering zone of pyrite-bearing schists in Wieściszowice (SW Poland).
Autor: Uzarewicz Ł., Śegvić B., Michalik M., Bylina P.
Oddział: Centrala

Czasopismo: Journal of Nanoscience and Nanotechnology 2012,12, 8920-8928
Tytuł: Viscosity of suspensions of Yttrium Oxide (Y2O3) nanopowder in ethyl alcohol.
Autor: Żyła G., Cholewa M., Witek A., Plog J., Lehmann V., Oether T., Gross D.
Oddział: Centrala

Czasopismo: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2012,109,763-766
Tytuł: Significance of crystalochemical factors in Chemical reactions into structure of solids.
Autor: Stoch L.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2012,109,529-535
Tytuł: Calorimetry and other methods in the studies of expansive cement hydrating mixtures
Autor: Nocuń-Wczelik W., Bochenek A., Migdał M.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Nanoscale Research Letters 2012,7,412
Tytuł: Dependence of viscosity of suspensions of ceramic nanopowders in ethyl alcohol on concentration and temperature.
Autor: Żyła G., Cholewa M., Witek A.
Oddział: Centrala

Czasopismo: Physica Status Solidi A-Applications and Materials Science, 2012,1-16/ DOI 110.1002/pssa.201228217
Tytuł: Structural stratification of Sr 1-xCaxRuo3 thin films: Influence of aging process
Autor: Młynarczyk M., Szot K., Poppe U., Breuer U., Mi S.,Psiuk B., Gorlich E., Tomala K.,Waser R.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Czasopismo: Solid State Phenomena 2012,191, 57-66
Tytuł: Fabrication of ceramic-metal composites with percolation of phases using GPI.
Autor: Boczkowska A., Chabera p., Dolata A., Dyzia M., Kozera R., Oziębło A.
Oddział: Centrala

 

 

 

CZASOPISMA:

 

sic logo1 logo cwb

 

GALERIA SZKŁA:

logo lipowa3

ZOBACZ NAS:

 

Youtube

 

NAJBLIŻSZE SEMINARIUM:

"Wpływ prekursora grafitowego na skład, morfologię i strukturę termicznie zredukowanego tlenku grafenu"

 GLIWICE 24.01.19

 "Badanie możliwości otrzymania bezołowiowego topnika do farb ceramicznych na szkło oświetleniowe i gospodarcze"

"Przegląd najnowszych osiągnięć branży ceramicznej"

 WARSZAWA 07.02.19

 "Problemy z wdrożeniem wymagań dokumentów normatywnych wprowadzonych w 2017 roku w obszarze badań gazów odlotowych na przykładzie oznaczenia stężenia objętościowego tlenu metodą paramagnetyczną"OPOLE 14.02.19

"Impregnacja wyrobów glinokrzemianowych układu syfonowego odlewania stal"


GLIWICE 28.02.19

 "Możliwości badawcze skaningowego mikroskopu elektronowego w analizie mikrostruktury materiałów budowlanych, szkła i ceramiki"

 

"Działania laboratorium jednostki notyfikowanej do Rozporządzenia PEiR (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu  wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG, z późniejszymi zmianami"

"Wpływ odczynu kwasowo-zasadowego środowiska (pH) na stopień uwalniania metali ciężkich z materiałów budowlanych"

 

KRAKÓW 28.02.19

 

PROJEKTY UNIJNE:

 Projekt Aether

Projekt Rocare

Projekt Grundtvig

Projekt Leonardo

cervive logo min

logo-plytka-CRT-small

 

 

logo cerare

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013