WYDARZENIA:

 

Dnia 13 czerwca 2018 roku została podpisana umowa ramowa o współpracy z Politechniką Opolską. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych reprezentował Dyrektor dr inż. Paweł Pichniarczyk oraz prof. dr hab. inż. Wiesław Kurdowski.

 

więcej informacji...

W dniach 13 i 14 czerwca 2018 roku w Krakowie odbędzie się konferencja pn. „Impact'18” poświęcona przyszłości cyfrowej gospodarki dla biznesu, startupów, nauki i administracji


więcej informacji...

W dniu 6 czerwca 2018 r. reprezentacja Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych gościła w siedzibie Grupy Paradyż

 

więcej informacji...

W dniach 5-8 czerwca 2018 r. w Poznaniu odbędą się Targi Kooperacji Przemysłowej SUBCOBTRACTING. Tegoroczna edycja targów bogatsza jest o WARSZTATY MENEDŻERA, organizowane przez partnera targów - Klaster Obróbki Metali – Krajowy Klaster Kluczowy.

 

więcej informacji...

Dnia 18 maja 2018 r. w Łodzi odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polimery w Medycynie organizowana przez Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych. Celem konferencji było przybliżenie wiedzy oraz wymiana doświadczeń naukowych w zakresie szerokiego zastosowania polimerów naturalnych i syntetycznych w medycynie, farmacji i stomatologii.

 

więcej informacji...

W dniach 24-25 maja 2018 r. w Instytucie Lotnictwa w Warszawie odbędzie się 18. Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii.

 

więcej informacji...

9-11 maja 2018 roku w Łochowie odbyła się V Międzynarodowa Konferencja ETICS, najważniejsze spotkanie branżowe polskiego sektora ociepleń i chemii budowlanej.

 

więcej informacji...

Miło nam poinformować, że w konkursie TECHNICUS na najlepszą książkę techniczną oraz poradnik techniczny organizowanym przez Federację Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Naczelną Organizację Techniczną w kategorii „Najlepsza Książka”

 

więcej informacji...

Wojskowa Akademia Techniczna będzie kontynuować współpracę z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych (ICiMB). 9 maja podpisano porozumienie pomiędzy uczelnią a instytutem, sankcjonujące dotychczasową współpracę i uwzględniające nowe obszary wspólnego działania.

 

więcej informacji...

Informujemy o udostępnieniu przez Zakład Oceny Technicznej (JOT): Warunków Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego WO-KOT/04/01 dla złożonych zestawów izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW) oraz Warunków Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego WO-KOT/04/02

 

więcej informacji...

9-11 maja 2018 roku w Łochowie odbędzie się V Międzynarodowa Konferencja ETICS, najważniejsze spotkanie branżowe polskiego sektora ociepleń i chemii budowlanej. Jego gospodarzem będzie Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO), które w tym roku połączy naukową debatę ze swoim 15-leciem.

 

więcej informacji...

Opolski Oddział Inżynierii Materiałowej Procesowej i Środowiska ICiMB na zaproszenie Marszałka Województwa Andrzeja Buły jako jedyna jednostka naukowa z Opolszczyzny reprezentował sferę B+R województwa opolskiego na Hannover Messe 2018...

 

więcej informacji...

Podczas wizyty w Bolesławcu Monika Malinowska, Redaktor Naczelna Szkło i Ceramika udzieliła lokalnemu portalowi Bolec.info wywiadu dotyczącego rozwoju, promocji, nowych możliwości produkcyjnych i współpracy bolesławieckich zakładów ceramicznych

więcej informacji...

Modernizujemy pomieszczenia laboratoryjne do badań betonów, zapraw i kruszyw celem rozszerzenia innowacyjnych prac badawczo-rozwojowych wykonywanych w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

 

więcej informacji...

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 6848/IA/SN/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych otrzymał dotację na finansowanie w roku 2018 kosztów zakupu aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą infrastrukturę badawczą,

więcej informacji...

Miło nam jest poinformować, że Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 6892/II-LAN/SN/2018  z dnia 18 kwietnia 2018 r. otrzymał dotację celową na zwiększenie bezpieczeństwa IT.

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w seminarium szkoleniowym pod tytułem „Podstawy metod badań materiałów...

 

więcej informacji...

Dnia 16 kwietnia 2018 r. w siedzibie Oddziału Ceramiki i Betonów ICiMB w Warszawie została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddziałem Ceramiki i Betonów a Zakładami Porcelany Stołowej LUBIANA S.A.

 

więcej informacji...

Dnia 13 kwietnia 2018 r. w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie została podpisana umowa o długofalowej współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych a Instytutem Odlewnictwa.

 

więcej informacji...

Targi Cramitec to największa i najbardziej znana międzynarodowa impreza dla specjalistów branży ceramicznej i metalurgicznej oraz ważne miejsce spotkań wiodących producentów, odbiorców i naukowców

 

więcej informacji...

12 kwietnia 2018 r. w Warszawie odbędzie się konferencja oraz warsztaty, pn. „Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) – nowa szansa dla polskiego przemysłu w Horyzoncie 2020”.

 

więcej informacji...

Konsorcjum Progres 3 zrzesza przedstawicieli piętnastu uczelni z Polski, Czech i Słowacji. Główną misją konsorcjum jest nawiązanie współpracy naukowej oraz wspieranie rozwoju innowacji pomiędzy uczelniami regionu śląsko-morawskiego

 

więcej informacji...

Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach odbyło się spotkanie Dyrekcji Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych z prof. dr hab. n. med. Henrykiem Skarżyńskim

 

więcej informacji...

26 marca 2018 roku odbyły się obrady Rady Naukowej ICiMB pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Jerzego Lisa. Najważniejszym punktem obrad było przedstawienie przez Dyrektora Instytutu Pawła Pichniarczyka projektu Regulaminu Organizacyjnego ICiMB oraz omówienie założeń projektu ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz.


 
więcej informacji...

Na podstawie najnowszego rozszerzenia zakresu akredytacji i notyfikacji prowadzimy certyfikację stałości właściwości użytkowych w systemie 1: samonośnych izolacyjno-konstrukcyjnych płyt warstwowych z dwustronną okładziną metalową wg PN-EN 14509:2013-1

więcej infromacji...

Wdrażamy pierwsze w Polsce badania ogniowe w dużej skali dla ścian zewnętrzny budynków (large scale test). Po wystąpieniu w ostatnim czasie kilku tragicznych w skutkach pożarów elewacji bezpieczeństwo

więcej informacji...

Informujemy, że Polskie Centrum Akredytacji rozszerzyło zakres akredytacji Laboratorium Badawcze Ceramiki i Materiałów Budowlanych AB 115

więcej informacji...

W porozumieniu z Polską Izbą Gospodarczą Zaawansowanych Technologii przygotowany został zeszyt monograficzny prezentujący wkład Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych został współorganizatorem X Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Polska Ceramika 2018, która odbędzie się 9-12 września 2018 roku.

więcej informacji...

Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych dr inż. Paweł Pichniarczyk i Pełnomocnik Dyrektora dr inż. Artur Oziębło uczestniczyli w spotkaniu inauguracyjnym, pn. „Zwiększenie uczestnictwa Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz (SBŁ) w programach B+R finansowanych przez UE”

 

więcej informacji...

Instytut podjął współprace z Krajowym Klastrem Kluczowym Zrównoważona Infrastruktura i przystąpił do realizacji założeń Programu Sektorowego „Dobra Energia w Budownictwie”.

 

więcej informacji...

Profesor Wiesław Kurdowski został powołany do Rady Programowej X jubileuszowej Konferencji DNI BETONU, która odbędzie się 8-10 października 2018 r. w Wiśle.

 

więcej informacji...

LOKALIZACJA:

 

PUBLIKACJE 2012

 

.:: Wykaz monografii na rok 2012:

Autor: Rajczyk K.
Wydawnictwo: Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o.
Oddział Inżynierii procesowej Materiałów budowlanych w Opolu.:: Wykaz publikacji pracowników na rok 2012

 

Czasopisma polskie

Czasopismo: AGH Journal of Mining and Geoengineering,2012,4(36),101-108
Tytuł: The tensile strength properties of lithological variety of Polish copper ores
Autor: Nad A., Brożek M., Naziemiec Z.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Budownictwo Technologie Architektura 2012,2,66-68
Tytuł: Norma PN-EN 197-1:2012 "Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku" po nowelizacji.
Autor: Płocica S., Giergiczny Z.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Budownictwo Technologie Architektura 2012,3,68-71
Tytuł: Rola różnych wypełniaczy w kształtowaniu odporności na ścieranie podkładów podłogowych.
Autor: Balacha J., Łagosz A.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Budownictwo Technologie Architektura 2012,4,70-73
Tytuł: Właściwości cementów portlandzkich wieloskładnikowych CEM II/B-M z udziałem popiołu lotnego wapiennego.
Autor: Drożdż W., Garbacik A., Dziuk D., Giergiczny Z.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Cement. Wapno. Beton 2012,1, 14-22
Tytuł: Zastosowanie popiołów ze spalania węgla kamiennego w kotłach fluidalnych do produkcji betonów komórkowych.
Autor: Łaskawiec K., Gębarowski P., Zapotoczna-Sytek G., Małolepszy J.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Cement. Wapno. Beton 2012,4, 200-206
Tytuł: Wpływ rodzaju cementu na właściwości betonu komórkowego.
Autor: Zapotoczna-Sytek G., Skorniewska M.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Cement. Wapno. Beton 2012,5, 295-300
Tytuł: Inorganic pigments for coloration of calciferous-sandy products.
Autor: Dziubak C.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Cement. Wapno. Beton 2012,17/79,434-442
Tytuł: Trzy zasady zapobiegania korozji betonu.
Autor: Kurdowski W., Bochenek A.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Cement. Wapno. Beton 2012,17/79,217-224
Tytuł: Właściwości cementów z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego.
Autor: Garbacik A.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Cement. Wapno. Beton 2012,17/79,243-249
Tytuł: Włóknisty kompozyt gipsowy w osnowie polimerowej jako alternatywa dla tradycyjnych materiałów termoizolacyjnych.
Autor: Szeląg H., Pichniarczyk P., Malata G.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Cement. Wapno. Beton2012,17/79,50-56
Tytuł: Zastosowanie popiołów lotnych wapiennych do produkcji cementu i betonu.
Autor: Baran T., Drożdż W., Pichniarczyk P.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Cement. Wapno. Beton 2012,4,250-257
Tytuł: Ocena oddziaływania autoklawizowanego betonu komórkowego na środowisko naturalne – uwalnianie substancji szkodliwych.
Autor: Kuterasińska J.
Oddział Inżynierii Procesowej i Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Cement. Wapno. Beton 2012,6,423-433
Tytuł: Metody pomiarów zanieczyszczeń organicznych emitowanych do atmosfery przez przemysł cementowy i wapienniczy.
Autor: Głowek E., Sładeczek F.
Oddział Inżynierii Procesowej i Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Cement. Wapno. Beton 2012,6,415-422
Tytuł: Kierunki poprawy właściwości popiołów lotnych wapiennych.
Autor: Rajczyk K., Szota M.
Oddział Inżynierii Procesowej i Materiałów Budowlanych w Opolu

Czasopismo: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe/Materiały Ceramiczne 2012,2,229-233
Tytuł: Dobór środka klarującego do zestawów o zwiększonej zawartości szkła z recyklingu.
Autor: Kuśnierz A.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe/Materiały Ceramiczne 2012,1,84-88
Tytuł: Możliwości zwiększenia odporności naścieranie wyłożeń ogniotrwałych metodą spawania ceramicznego.
Autor: Czechowski J.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Czasopismo: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe/Materiały Ceramiczne 2012,6,411-416
Tytuł: Otrzymywanie tworzyw szklano-krystalicznych na bazie rudy perlitu i odpadów perlitu ekspandowanego.
Autor: Marczewska M., Pichniarczyk P., Rybicka-Łada J., Sacha S., Zawiła J., Żelazowska E.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe/Materiały Ceramiczne 2012,6,417-422
Tytuł: Nanostrukturalne powłoki na szkle otrzymywane metodą pirolizy.
Autor: Marczewska M., Pichniarczyk P., Rybicka-Łada J., Sacha S., Zawiła J., Żelazowska E.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Ceramika/ Materiały Ogniotrwałe/ Materiały Ceramiczne,2012,3,393-399
Tytuł: Charakterystyka proszków hydroksysodalitowych otrzymywanych metodą hydrotermalną z udziałem mikrofal
Autor: Czechowska K., Mozgawa W., Psiuk B., Król M.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Czasopismo: Chemik, 2012,66,4,315-320
Tytuł: Wpływ czynników zewnętrznych na degradację renowacyjnych powłok lakierniczych
Autor: Kurcok M., Lachowski A., Śliwa A.
Oddział Materiałów Ogniotwałych w Gliwicach

Czasopismo: Inżynier Budownictwa 2012,4(94), 83-84
Tytuł: Naturalna promieniotwórczość wyrobów budowlanych, w tym autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK).
Autor: Zapotoczna-Sytek G., Mamont-Cieśla K., Rybarczyk T.
Oddział: Centrala

Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo 2012,1, 3-6
Tytuł: Profesor Lech Czarnecki w czołówce badaczy polimerów stosowanych w betonie i konstrukcjach budowlanych.
Autor: Abramowicz M.
Oddział: Centrala

Czasopismo: Izolacje 2012,11/12,26-29
Tytuł: Wymagania stawiane producentom systemów ETICS dotyczące zakładowej kontroli produkcji.
Autor: Pabis J., Zapolski P.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Gospodarka Surowcami Mineralnymi 2012,28,139-153
Tytuł: Analiza mechaniki procesu rozdrabniania surowców mineralnych w kruszarkach i wysokociśnieniowych prasach walcowych.
Autor: Naziemiec Z., Brożek M.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Górnictwo i Geologia 2012,17,209-220
Tytuł: Analiza energochłonność procesów rozdrabniania kruszyw mineralnych.
Autor: Naziemiec Z., Saramak D.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Hutnik – Wiadomości Hutnicze 2012,11,822-825
Tytuł: Badania w dziedzinie ceramiki ogniotrwałej dla hutnictwa żelaza – świetna przeszłość i co dalej?.
Autor: Czechowski J., Suwak R., Wojsa J.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Czasopismo: Materiały Budowlane 2012,10, 8-10
Tytuł: Prefabrykowane studnie kanalizacyjne i rury WIPRO z betonu modyfikowanego polimerami.
Autor: Zapotoczna-Sytek G., Piotrowicz M., Jelska K.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Materiały Budowlane 2012,5,37-39
Tytuł: Cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II/B-M (V-W) 32,5R - skład, właściwości i możliwości zastosowania w budownictwie
Autor: Adamski G., Garbacik A., Dziuk D., Giergiczny Z.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Materiały Budowlane 2012,9,16-17
Tytuł: Trwałość warstw wykończeniowych na systemach ociepleń.
Autor: Niziurska M., Wieczorek M.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Materiały Budowlane 2012,12,13-18
Tytuł: Ocena możliwości zagospodarowana odpadu dennego z kotłów fluidalnych w przemyśle cementowym.
Autor: Janecka L., Siemiątkowski G.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu

Materiały Ceramiczne  2012,64,3, 367-370
Tytuł: Mechanizm pękania ceramicznych materiałów balistycznych
Autor: Witek A., Osuchowski M., Oziębło A., Perkowski K., Witosławska I. Konopka G.
Oddział Centrala

Czasopismo: Materials Science-Poland 2012,(30) 4, 398-405
Tytuł: Colour modifiers of zirconium-vanadium pigments on a ZrO2 basis.
Autor: Dziubak C.
Oddział Centrala
Czasopismo: Materials Science-Poland 2012,30,105-120
Tytuł: Sol-gel derived hybrid materials multi-doped with rare earth metal ions.
Autor: Żelazowska E., Rysiakiewicz-Pasek E., Borczuch-Laczka M., Cholewa-Kowalska K.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies 2012,21 6A, 5-12
Tytuł: In vitro and in vivo determination of the biocompatibility of calcium carbonate (CaCO3) based synthetic material for skeletal tissue regeneration.
Autor: Cieślik M., Mertas A., Jaegermann Z., Michałowski S., Owczarek A., Król W., Cieślik T.
Oddział: Centrala

Czasopismo: Poradnik dla projektujących i budujących z bet. komórkowego 2012,13, 10-17
Tytuł: Właściwości autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) w świetle aktualnych wyników badań ICiMB – Centrum Badań Betonów  CEBET i Instytutu Techniki Budowlanej.
Autor: Zapotoczna-Sytek G., Górska B.
Oddział: Centrala

Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2012,9, 136-147
Tytuł: Magazynowanie energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł ekologicznych.
Autor: Witek A., Osuchowski M., Perkowski K., Witosławska I.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2012,9, 78-88
Tytuł: Wykorzystanie odpadów komunalnych do wytwarzania katalizatorów ceramicznych.
Autor: Jakubiuk T., Łosiewicz A., Taźbierski P.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2012,11,146-158
Tytuł: Utylizacja odpadów zawierających azbest metodą topienia w piecu łukowo-oporowym.
Autor: Mróz H., Witek J., Barański J., Brach J.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2012,11,54-65
Tytuł: Program FactSage — nowe narzędzie w pracach nad doborem wyłożeń ogniotrwałych urządzeń cieplnych.
Autor: Czechowski J., Majchrowicz I., Malinowska T.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2012,11,145-148
Tytuł: Utylizacja odpadów zawierających azbest metodą topienia w piecu łukowo-oporowym.
Autor: Barański J., Witek J.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2012,9,55-64
Tytuł: Składnik drugorzędny w składzie cementu a wskaźnik aktywności popiołu lotnego.
Autor: Giergiczny E., Rajczyk K.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2012,11,125-135
Tytuł: Wymagania najlepszych dostępnych technik (BAT) dla współspalania odpadów w przemyśle cementowym.
Autor: Sładeczek F.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2012,11,30-38
Tytuł: Rtęć w układzie pieca cementowego.
Autor: Głodek E., Sładeczek F.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2012,9,89-101
Tytuł: Odpady denne z kotłów fluidalnych – charakterystyka fizykochemiczna, ocena zagrożenia dla środowiska i możliwości zagospodarowania w produkcji klinkieru.
Autor: Janecka L., Siemiątkowski G.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2012,9,102-112
Tytuł: Identyfikacja źródeł uwolnień zanieczyszczeń raportowanych w rejestrze PRTR dla instalacji do wytwarzania produktów ceramicznych i materiałów budowlanych.
Autor: Kiprian K.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2012,9,113-124
Tytuł: Wybrane zagadnienia mielenia materiałów w pionowych młynach rolkowo-misowych.
Autor: Mateuszuk S.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2012,9,125-135
Tytuł: Techniki przetwarzania odpadów ze szczególnym uwzględnieniem osadów ściekowych.
Autor: Bożym M., Nolepa A.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2012,11,76-87
Tytuł: Przystosowanie Laserowego Analizatora Uziarnienia LAU-11 do pomiarów wielkości PM10 i PM2,5.
Autor: Adamczyk Z., Paprotny W.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2012,11,88-100
Tytuł: Wpływ zwiększonej ilości biomasy w paliwie na jakość powstających popiołów lotnych.
Autor: Giergiczny E., Jarocka A., Płachetka K., Rajczyk K.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2012,9,148-155
Tytuł: Popioły lotne dla drogownictwa w świetle aktualnych wymagań normowych.
Autor: Rolka G., Ślęzak E.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2012,9,156-170
Tytuł: Wykorzystanie spektroskopii FTIR do pomiaru uwolnień do powietrza wybranych zanieczyszczeń z rekomendowanej listy PRTR dla przemysłu mineralnego.
Autor: Kościanowski T., Skotnicki P.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2012,11,66-75
Tytuł: Aktywność wapiennych popiołów lotnych z Elektrowni "Bełchatów" jako składnika cementów powszechnego użytku.
Autor: Ostrowski M., Gawlicki M.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Prace Instytutu Elektrotechniki 2012,256, 237-249
Tytuł: Aktywacja pigmentów ceramicznych za pomocą promieniowania laserowego.
Autor: Chmielewska D., Szamałek K., Sarzyński A., Gebel R., Marczak J., Olszyna A., Strzelec M.,
Oddział: Centrala
Czasopismo: Prace Instytutu Elektrotechniki 2012,256, 319-338
Tytuł: Laserowe nanoszenie mineralnych warstw barwnych na podłoża ceramiczne.
Autor: Chmielewska D., Szamałek K., Sarzyński A., Marczak J., Olszyna A., Strzelec M.
Oddział: Centrala

Czasopismo: Przegląd Budowlany 2012,7-8, 39-42
Tytuł: Naturalna promieniotwórczość wyrobów budowlanych, w tym autoklawizowanego betonu komórkowego.
Autor: Zapotoczna-Sytek G., Mamont-Cieśla K., Rybarczyk T.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Przegląd Budowlany 2012,6,30-32
Tytuł: Przyczyny powstawania odprysków na elewacjach.
Autor: Drożdż W., Garbacik A., Ostrowski M.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Przegląd Budowlany, 2012,6,30-32
Tytuł: Przyczyny powstawania odprysku na elewacjach
Autor: Ostrowski M., Garbacik A., Drożdż K.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN CXLII, 39-45
Tytuł: Ochrona niezagospodarowanych złóż kopalin.
Autor: Szamałek K.
Oddział: Centrala

Czasopismo: Szkło i Ceramika 2012,1, 10-18
Tytuł: 60 lat autoklawizowanego betonu komórkowego w Polsce.
Autor: Zapotoczna-Sytek G.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2012,3, 18-20
Tytuł: Reakcja na ogień autoklawizowanego betonu komórkowego – metodyka badań i ocena.
Autor: Górska B.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2012,1, 34-41
Tytuł: Materiały ceramiczne dla protetyki stomatologicznej - wstępne próby barwienia ceramiki cyrkonowej.
Autor: Jaegermann Z., Strachowski T., Michałowski S., Michalik R.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2012,4, 28-33
Tytuł: Otrzymywanie i właściwości nanoproszków tlenku cynku. Część I: Przegląd metody syntezy.
Autor: Strachowski T.
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2012,5, 18-24
Tytuł: Otrzymywanie i właściwości nanoproszków tlenku cynku. Część II: Otrzymywanie i zastosowanie nano tlenku cynku domieszkowanego jonami Mn+2 oraz Co+2.
Autor: Strachowski T.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2012,6, 24-29
Tytuł: Otrzymywanie i właściwości nanoproszków tlenku cynku. Część III: Hydrotermalna synteza nano tlenku cynku domieszkowanego jonami Al+3.
Autor: Strachowski T.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2012,4, 17-22
Tytuł: Określenie niepewności pomiaru składu chemicznego metodą fluorescencji rentgenowskiej XRF dla aplikacji WROXi.
Autor: Witek A., Osuchowski M., Perkowski K., Witosławska I.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2012,5, 2-6
Tytuł: Ocena możliwości wytwarzania propantu ceramicznego metodą "granulowanie-spiekanie".
Autor: Szamałek k., Bylina P., Dziubak C.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2012,5, 7-9
Tytuł: Oczekiwania przemysłu- możliwości nauki.
Autor: Szamałek K.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2012,6,20-23
Tytuł: Płytki ceramiczne stosowane w badaniach zapraw klejowych a miarodajność wyników.
Autor: Gnoiński M., Niziurska M., Wieczorek M.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2012,6,10-14
Tytuł: Rozwiązania uzdatniania popiołów lotnych wapiennych pod kątem wykorzystania jako składnika cementu.
Autor: Garbacik A., Pałka E., Pichniarczyk P.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2012,3,21-25
Tytuł: Uwarunkowania formalne i technologiczne produkcji cementów z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego.
Autor: Baran T., Garbacik A., Pichniarczyk P.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2012,3,12-17
Tytuł: Wpływ metylocelulozy na mikrostrukturę zapraw gipsowych i cementowych.
Autor: Niziurska M., Nosal K., Pichniarczyk P., Wieczorek M.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2012,6,15-19
Tytuł: Wpływ zwiększonej zawartości surowców zastępczych na fazę gazową w procesie topienia masy szklanej.
Autor: Kuśnierz A.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2012,1,27-33
Tytuł: Przemysł ceramiczny w Europie — przygotowania do nowych wyzwań do 2050 roku.
Autor: Czechowski J., Pawełek A.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2012,6,30-34
Tytuł: Wpływ lepkości osnowy na rozpływ i zjawisko sedymentacji w samolejnych betonach ogniotrwałych.
Autor: Majchrowicz I.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2012,6,36
Tytuł: Badanie rezystancji materiałów ceramicznych zawierających grafit.
Autor: Przybyła M.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Czasopismo: Zielony Sztandar 2012,18-19, 12-13
Tytuł: Realizacja energooszczędnych domów z nowoczesnego betonu komórkowego.
Autor: Zapotoczna-Sytek G., Rybarczyk T., Gajownik R.
Oddział: Centrala

 

Czasopisma zagraniczne

Czasopismo: Archives of Metallurgy and Materials, 2012,1,311-317
Tytuł: Methods of Eliminating the Phenomenon of Ladle Nozzle Clogging
Autor: Czechowski J., Pawełek A.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Czasopismo: Bioceramics Key Engineering Materials 2012, (493-494) 23, 108-113
Tytuł: In vitro Studies of Antibacterial Activity of Bioglasses Releasing Ag+.
Autor: Ciołek L., Karaś J., Olszyna A., Zaczyńska E., Czarny A., Żywiecka B., Szamałek K.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Bioceramics Key Engineering Materials 2012, (493-494) 23, 375-380
Tytuł: Antibacterial Activity in vitro of the Developed Glass Ionomer Cements
Autor: Karaś J., Olszyna A., Zaczyńska E., Czarny A., Szamałek K.
Oddział: Centrala

Czasopismo: Clay Minerals 2012,47, 401-417
Tytuł: The effect of hydrochemical conditions and pH of the environment on phyllosilicate transformations inj the weathering zone of pyrite-bearing schists in Wieściszowice (SW Poland).
Autor: Uzarewicz Ł., Śegvić B., Michalik M., Bylina P.
Oddział: Centrala

Czasopismo: Journal of Nanoscience and Nanotechnology 2012,12, 8920-8928
Tytuł: Viscosity of suspensions of Yttrium Oxide (Y2O3) nanopowder in ethyl alcohol.
Autor: Żyła G., Cholewa M., Witek A., Plog J., Lehmann V., Oether T., Gross D.
Oddział: Centrala

Czasopismo: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2012,109,763-766
Tytuł: Significance of crystalochemical factors in Chemical reactions into structure of solids.
Autor: Stoch L.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2012,109,529-535
Tytuł: Calorimetry and other methods in the studies of expansive cement hydrating mixtures
Autor: Nocuń-Wczelik W., Bochenek A., Migdał M.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Nanoscale Research Letters 2012,7,412
Tytuł: Dependence of viscosity of suspensions of ceramic nanopowders in ethyl alcohol on concentration and temperature.
Autor: Żyła G., Cholewa M., Witek A.
Oddział: Centrala

Czasopismo: Physica Status Solidi A-Applications and Materials Science, 2012,1-16/ DOI 110.1002/pssa.201228217
Tytuł: Structural stratification of Sr 1-xCaxRuo3 thin films: Influence of aging process
Autor: Młynarczyk M., Szot K., Poppe U., Breuer U., Mi S.,Psiuk B., Gorlich E., Tomala K.,Waser R.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Czasopismo: Solid State Phenomena 2012,191, 57-66
Tytuł: Fabrication of ceramic-metal composites with percolation of phases using GPI.
Autor: Boczkowska A., Chabera p., Dolata A., Dyzia M., Kozera R., Oziębło A.
Oddział: Centrala

 

innowacyjni logo min

 

PC 2018 mini

 

CZASOPISMA:

 

sic logo1 logo cwb

 

GALERIA SZKŁA:

logo lipowa3

ZOBACZ NAS:

 

Youtube

 

NAJBLIŻSZE SEMINARIUM:

"Problematyka stosowania piasku chromitowego do wytwarzania form odlewniczych"

 

 GLIWICE 17.05.18

"Wpływ oddziaływania czynników środowiskowych na odporność szkieł niskoemisyjnych"

 

"Analiza właściwości szkieł energooszczędnymi nanopowłokami wielowarstwowymi"

 

 KRAKÓW 30.05.18

 "Karbonatyzacja ABK - metodyki badań i ich wpływ na właściwości materiału"

 

 WARSZAWA 07.06.18

"Adsorpcyjne oczyszczanie wód z jonów fluorkowych z zastosowaniem węgli aktywnych o rozwiniętej powierzchni właściwej"

 OPOLE 14.06.18

"Topienie szkieł gospodarczych o zwiększonej zawartości żużla wielkopiecowego"

 

"Pyły odpadowe powstające w procesie produkcji szkieł"

 
KRAKÓW 28.06.18

 

PROJEKTY UNIJNE:

 Projekt Aether

Projekt Rocare

Projekt Grundtvig

Projekt Leonardo

cervive logo min

logo-plytka-CRT-small

 

 

logo cerare

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013