Aktualności

Kompleksowa technologia zagospodarowania części węglanowej odpadów flotacyjnych z bieżącej produkcji KGHM i wytwarzania innowacyjnych materiałów dla budownictwa

 

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz KHGM Polska Miedź S.A. w ramach IV konkursu Wspólnego Przedsięwzięcia Wsparcia Badań Naukowych i Prac Rozwojowych dla Przemysłu Metali Nieżelaznych CuBR.

 

 

Przeniesienie akredytacji laboratorium badawczego
Laboratorium Innowacyjnych Materiałów i Monitorowania Środowiska


Uprzejmie informujemy, że dniem 21.05.2020 r. Polskie Centrum Akredytacji dokonało przeniesienia naszej dotychczasowej akredytacji laboratorium badawczego nr AB 799 do akredytacji laboratorium badawczego nr AB 054.

 

Powyższa zmiana jest wynikiem wprowadzenia Zintegrowane Systemu Zarządzania w Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, którym objęte zostały wszystkie Oddziały Ł-ICiMB. Działania wyżej wymienione nie wpłynęły na dotychczasowy obszar badań objętych zakresem akredytacji.

 

 

IWIS_2018

Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków 2018 (IWIS)

Milo nam poinformować, że opolski oddział Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych otrzymał srebrny medal podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2018, która odbyła się w dniach 15-17 października 2018, w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.

 

ICIMB

BADANIA WODY ZAROBOWEJ DO BETONU wg PN-EN 1008

Laboratorium Innowacyjnych Materiałów i Monitorowania Środowiska oferuje Państwu badania wody na zgodność z normą PN-EN 1008.

 

Hannover-2018

Hannover Messe 2018 - Międzynarodowe Targi Technologii, Innowacji i Automatyki w Przemyśle


Opolski Oddział Inżynierii Materiałowej Procesowej i Środowiska ICiMB na zaproszenie Marszałka Województwa Andrzeja Buły jako jedyna jednostka naukowa z Opolszczyzny reprezentował sferę B+R województwa opolskiego na Hannover Messe 2018

 

 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014