Aktualności

Remondis

Innowacyjna technologia kompleksowego zagospodarowania poszczególnych frakcji ziarnowych gruzu budowlanego wydzielonego z odpadów rozbiórkowych


Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu wspólnie z firmą REMONDIS Sp. z o.o. rozpoczynają realizuję projektu pt. „Innowacyjna technologia kompleksowego zagospodarowania poszczególnych frakcji ziarnowych gruzu budowlanego wydzielonego z odpadów rozbiórkowych”

 

Interreg

Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludności w obszarze polsko-czeskiego pogranicza (HEALTHAIR)”


Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu (Lider) wspólnie z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB – Zakład w Katowicach oraz partnerami czeskimi: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava i Ostravská univerzita rozpoczynają realizacje ponadnarodowego projektu pt. „Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludności w obszarze polsko-czeskiego pogranicza (HEALTHAIR)”.

 

Sczyrk-2014

VIII Konferencja Naukowa „Energia i Środowisko …” – za nami !


Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział w Opolu zorganizował w Szczyrku w dniach 25–27 września VIII konferencję naukową „Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych”.

 

CBE-UPSIII edycja Seminarium pt.

„Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania", 6 czerwca 2017 roku."

 

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji specjalistycznego seminarium, które odbędzie się w Warszawie...

 

.:: Szczegóły ...

 

 

 

Certificate of Excellence 2016

Certificate of Excellence 2016

w obszarze badań stałych paliw wtórnych i biowęgli

 

Mamy przyjemność poinformować, iż 31 października 2016 roku Laboratorium Innowacyjnych Materiałów i Monitorowania Środowiska uzyskało dwa ważne certyfikaty...

 

 

 

Innowacje energetyczne efektem synergii nauki i przedsiębiorstw regionu

KOMPLEKSOWE BADANIA STAŁYCH PALIW WTÓRNYCH I BIOPALIW

Określenie zawartości biomasy metodą ciekłej scyntylacji

 

Określenie zawartości biomasy metodą ciekłej scyntylacji (C14) wg PN-EN 15440:2011, wyznaczenie współczynników biogennej emisji CO2...

 

 

 

Innowacje energetyczne efektem synergii nauki i przedsiębiorstw regionu

ZAPROSZENIE na konferencję podsumowującą projekt

"Innowacje energetyczne efektem synergii nauki i przedsiębiorstw regionu"


Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych- Oddział inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu – Lider projektu wraz z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki -w Opolu – Partner Projektu  zaprasza na konferencję zamykającą projekt pn.Innowacje energetyczne efektem synergii nauki i przedsiębiorstw regionu".

 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014