Sczyrk-2014

VII Konferencja Naukowa „Energia i Środowisko …” – za nami !


Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział w Opolu zorganizował w Szczyrku w dniach 21–23 maja VII konferencję naukową „Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych”.

Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Wicepremiera, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej oraz Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły.

 

Organizowane w dwuletnim cyklu konferencje poświęcone innowacyjnym sposobom wytwarzania i gospodarki energią oraz różnorakim aspektom ochrony środowisku w procesach ceramicznych i przemyśle materiałów budowlanych stanowią wielopłaszczyznowe forum dyskusyjne, gromadzące zarówno przedstawicieli organizacji przemysłowych, świata nauki, jak i wytwórców aparatury oraz producentów sprzętu laboratoryjnego.

 

Tak było i tym razem. W obradach konferencji uczestniczyło ponad 100 osób. Wygłoszonych zostało 35 referatów, uzupełnionych prezentacjami firm. Odbyła się również bardzo ciekawa sesja posterowa. Poza wystąpieniami poświęconymi szczegółowym zagadnieniom specjalistycznym, których autorzy omawiali różne aspekty proekologicznych oraz niskoemisyjnych metod produkcji materiałów budowlanych i ceramicznych, a także sposoby zagospodarowania odpadów przemysłowych i komunalnych oraz wykorzystania paliw alternatywnych, zaprezentowane zostały referaty o charakterze bardziej ogólnym. Tematami tych wystąpień były między innymi: paliwa wodorowe i sposoby magazynowania energii (prof. Adam Witek), rola przemysłu ceramicznego wobec problemów współczesnej cywilizacji (prof. Leszek Stoch), ocena aktualnego stanu i wyzwania przed jakim stoi przemysł cementowy w Polsce (prezes zarządu Grupy Górażdże Andrzej Balcerek i prof. Jan Deja) oraz ocena roli w budownictwie autoklawizowanego betonu komórkowego (prof. Genowefa Zapotoczna-Sytek).

 

Organizatorzy konferencji zaprezentowali również ofertę współpracy i możliwości badawcze Laboratorium Innowacyjnych Materiałów i Monitorowania Środowiska działającego od stycznia br. w ICiMB w Opolu.

 

.:: Fotogaleria z konferencji...


Szczyrk-2014

 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014