Innowacje energetyczne efektem synergii nauki i przedsiębiorstw regionu

ZAPROSZENIE na konferencję podsumowującą projekt

"Innowacje energetyczne efektem synergii nauki i przedsiębiorstw regionu"


Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych- Oddział inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu – Lider projektu wraz z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki -w Opolu – Partner Projektu  zaprasza na konferencję zamykającą projekt pn.Innowacje energetyczne efektem synergii nauki i przedsiębiorstw regionu".

 

 

 

KONFERENCJA ISO

 

 

Program realizowany w ramach Poddziałania 8.2. „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie opolskim.

 

Konferencja dedykowana jest  przedsiębiorcom, przedstawicielom instytucji otoczenia biznesu, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek naukowo-badawczych.

 

Konferencja odbędzie się

w dniu 23 czerwca  2015 r.

w budynku Miejskiej Bibliotece Publicznej

mieszczącej się przy ul. Minorytów  4 w Opolu

w godzinach od 10:00 – 14:00.


Zgłoszenia:


Potwierdzenia udziału w konferencji można dokonać drogą elektroniczną Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 22 czerwca   2015r.

 

 • Udział w konferencji jest bezpłatny.
 • Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

O PROJEKCIE:

 

Projekt jest próbą współpracy jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw w zakresie innowacji i transferu technologii obejmujących wypracowanie konkretnych efektów wdrożeniowych w zakresie gospodarki energią oraz systemami zarządzania energią wg normy ISO50001 jak również szkoleń i doradztwa praktycznego dla pracowników przedsiębiorstw prowadzone z udziałem pracowników naukowych.

 

 

Projekt skierowany jest do mikro małych i średnich przedsiębiorstw z branż : spożywczej, chemicznej, metalurgicznej, energetycznej oraz meblarsko-drzewnej.

 

 

W ramach projektu realizowane były:

 

 • szkolenia praktyczne i doradztwo dla pracowników przedsiębiorstw obejmujące tematykę efektywności energetycznej, ekoenergetyki i innowacyjnych systemów zarządzania energią, planowania i wyboru metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych,
 • spotkania audytowe z przeprowadzeniem ankiet, identyfikacją stanu energetycznego, rekomendacje do wdrożenia ISO50001,
 • monitoring i coaching – opieka metodyczna  nad zespołami i szkoleniami,
 • przygotowanie rekomendacji, raportów i dokumentacji wdrożeniowej dla firm stanowiącej innowacyjne rozwiązania ekoenergetyczne,

 

W ramach projektu przedsiębiorstwo otrzymuje dwa pakiety obszarów wsparcia, które będą realizowane  przez zespół ekspertów:

 

Pierwszy obszar:

 1. Przeprowadzenie audytu, którego celem jest wypracowanie innowacyjnych rozwiązań  energetycznych,  składający się z dwóch etapów :
  • Etap I- audyt energetyczny polegający na analizie stanu gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa, w szczególności obejmującej obszary problemowe w celu identyfikacji możliwych do wdrożenia działań zmierzających do zwiększenia efektywności energetycznej w tym przedsiębiorstwie,
  • Etap II – doradztwo we wdrażaniu rekomendacji wynikających z audytu energetycznego- tj. doradztwo w zakresie wdrożenia rekomendowanych w raporcie z Etapu I.
 2. Rozpoznanie i przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrożenia Systemu Zarządzania Energią ISO 50001 obejmujące: opracowanie reguł w zakresie zarządzania energią, przeanalizowanie i zdefiniowanie celów, szkolenia, implementacja systemu i audyt wstępny.

 

Drugi obszar:

 1. Przeprowadzenie analizy potencjału innowacyjnego w przedsiębiorstwie,
 2. Opracowanie innowacyjnych  rozwiązań możliwych  do wdrożenia przez przedsiębiorstwo w ujęciu biznesowym.

 

Dokumentacja z przeprowadzenia audytu energetycznego będzie stanowiła znaczną pomoc w nowej perspektywie 20014-2020 gdyż w każdej nowej inwestycji będzie wymagany w/w dokument.

 

 

Konferencja ISO Logo

 

 

 

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT


„Innowacje energetyczne efektem synergii nauki i przedsiębiorstw regionu”


realizowany w ramach Działania 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie opolskim


23 czerwca  2015r.


AGENDA


 

09:45 - 10:00

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

10:00 - 10:15

POWITANIE

10:15 - 10:30

"Innowacje energetyczne efektem synergii nauki i przedsiębiorstw regionu" - założenia projektu, realizacja i efekty

10:30 - 12:00

Przykłady opracowań innowacyjnych dla efektywności energetycznej
Przykłady wdrożeń Systemu Zarządzania Energią wg Normy ISO 50001

12:00 - 12:20

Przerwa kawowa

12:20 - 13:20

Przegląd możliwości dofinansowywań dla przedsiębiorstw w ramach nowej perspektywy 2014-2020

13:20 - 13:30

PODSUMOWANIE

13:30 - 14:00

POCZĘSTUNEK


Pełny tekst zaproszenia (do pobrania)

ICO

 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014