Innowacje energetyczne efektem synergii nauki i przedsiębiorstw regionu

KOMPLEKSOWE BADANIA STAŁYCH PALIW WTÓRNYCH I BIOPALIW

Określenie zawartości biomasy metodą ciekłej scyntylacji

 

Określenie zawartości biomasy metodą ciekłej scyntylacji (C14) wg PN-EN 15440:2011, wyznaczenie współczynników biogennej emisji CO2...

 

 

 

 

KOMPLEKSOWE BADANIA STAŁYCH PALIW WTÓRNYCH I BIOPALIW

 

 

 

Kompleksowe badania

 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014