Przeniesienie akredytacji laboratorium badawczego
Laboratorium Innowacyjnych Materiałów i Monitorowania Środowiska


Uprzejmie informujemy, że dniem 21.05.2020 r. Polskie Centrum Akredytacji dokonało przeniesienia naszej dotychczasowej akredytacji laboratorium badawczego nr AB 799 do akredytacji laboratorium badawczego nr AB 054.

 

Powyższa zmiana jest wynikiem wprowadzenia Zintegrowane Systemu Zarządzania w Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, którym objęte zostały wszystkie Oddziały Ł-ICiMB. Działania wyżej wymienione nie wpłynęły na dotychczasowy obszar badań objętych zakresem akredytacji.

 

 

 

 

 


 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014