Sczyrk-2014

IX Konferencja Naukowa „Energia i Środowisko …”


Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział w Opolu zorganizował w Szczyrku w dniach 09–11 września IX konferencję naukową „Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych”.

 

Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły.

Organizowane w dwuletnim cyklu konferencje poświęcone innowacyjnym sposobom wytwarzania i gospodarki energią oraz różnorakim aspektom ochrony środowisku w procesach ceramicznych i przemyśle materiałów budowlanych stanowią wielopłaszczyznowe forum dyskusyjne, gromadzące zarówno przedstawicieli organizacji przemysłowych jak i świata nauki. Uroczystego otwarcia dokonali dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk – Dyrektor ŁUKASIEWICZ - ICiMB oraz dr inż. Grzegorz Siemiątkowski – Dyrektor Opolskiego Oddziału Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska ŁUKASIEWICZ - ICiMB.

 

W tym roku Konferencję połączono z obchodami 65-lecia powstania Instytutu Przemysłu Wiążących Materiałów Budowlanych w Opolu. Jubileuszowi poświęcono specjalnie przygotowany film przedstawiający najważniejsze dokonania placówki wzbogacone wywiadami z przedstawicielami kadry kierowniczej Instytutu. Między innymi głos zabrali prof. dr hab. inż. Wiesław Kurdowski Zastępca Dyrektora IPWMB, Andrzej Rybarczyk Prezes Cementowni Odra S. A., dr hab. inż. Jerzy Duda Dyrektor IMMB - prof. PWSZ N, dr inż. Henryk Szeląg Dyrektor Oddziału IMMB w Krakowie, dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk Dyrektor ŁUKASIEWICZ - ICiMB, dr Piotr Dardziński Prezes Centrum  Łukasiewicz.

 

Szczyrk_2019

 

W obradach konferencji uczestniczyło ponad 100 osób. Wygłoszone zostały 34 referaty, uzupełnione prezentacjami oraz posterami. Poza wystąpieniami poświęconymi szczegółowym zagadnieniom specjalistycznym, których autorzy omawiali różne aspekty proekologicznych oraz niskoemisyjnych metod produkcji materiałów budowlanych i ceramicznych, a także sposoby zagospodarowania odpadów przemysłowych i komunalnych oraz wykorzystania paliw alternatywnych, zaprezentowane zostały także referaty o charakterze bardziej ogólnym.

 

Tematami tych wystąpień były między innymi: cement i beton w gospodarce niskoemisyjnej (prof. Jan Deja), nowe technologie szansą dla przemysłu cementowego (Dyrektor Przemysłowy Cementu Lafarge Stanisław Sobczyk), zarządzanie programami B+R w obszarze nowych technologii materiałowych i kompozytów (Grzegorz Kądzielewski) ceramiczne dozowniki celkowe Kreisel w cementowni (Aleksander Charyna).

 

Organizatorzy konferencji zaprezentowali również ofertę współpracy i możliwości badawcze poszczególnych oddziałów ŁUKASIEWICZ - ICiMB. Wystąpili Dyrektorzy: Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie przedstawił dr inż. Artur Oziębło, Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach mgr inż. Agnieszka Szopa, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie mgr inż. Małgorzata Niziurska natomiast Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska dr inż. Grzegorz Siemiątkowski.

 

.:: 65 - lecie powstania IPWMB, zapraszamy do obejrzenia filmu

 

 

Użytkownicy

 

.:: Fotogaleria z konferencji...

 

 

Szczyrk-2019

 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014