Automatyczne systemy Monitoringu (AMS)

 

Badania wykonuje:

 

Sekcja Badań Emisyjnych i Cieplnych

 

 

Zakres badań Wg normy
Kalibracja QAL2
Roczne badania kontrolne AST
Zakres:
Pył
SO2
O2
NOx
CO
CO2
TOC

HCl
HF
PN-EN 14181:2010


PN-Z-04030-7:1994
PN-EN 14791:2006
PN-EN 14789:2006
PN-EN 14792:2006
PN-EN 15058:2006
PN-ISO 10396:2001
PN-EN 12619:2002
PN-EN 13526:2005
PN-EN 1911:2011
ISO 15713:2006
 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014