Beton

 

Badania wykonuje:

 

Sekcja Inżynierii Materiałowej i Materiałów Budowlanych

 

 

Zakres badań Wg normy
Wytrzymałość na ściskanie PN-EN 12390-3:2011
PN-B-06250:1988
Wytrzymałość na zginanie PN-EN 12390-5:2011
Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu PN-EN 12390-6:2011
Gęstość PN-EN 12390-7:2011
Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem PN-EN 12390-8:2011
Przepuszczalność wody przez beton PN-B-06250:1988
Odporność na działanie mrozu PN-B-06250:1988
Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzającej CEN/TS 12390-9:2007
Nasiąkliwość PN-B-06250:1988
Odporność na karbonatyzację CEN/TS 12390-12:2010
Skurcz PN-B-06714-23:1984
 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014