Cement

 

Badania wykonuje:

 

Sekcja Inżynierii Materiałowej i Materiałów Budowlanych

 

 

Zakres badań Wg normy
Wytrzymałość na zginanie PN-EN 196-1:2006
Powierzchnia właściwa PN-EN 196-6:2006
Wytrzymałość na ściskanie PN-EN 196-1:2006
Czas wiązania Metoda: za pomocą aparatu
Vicata, PN-EN 196-3+A1:2011
Stałość objętości Metoda: za pomocą pierścieni Le Chateliera
PN-EN 196-3+A1:2011
Strata prażenia PN-EN 196-2:2013-11
Zawartość siarczanów (SO3) Metoda wagowa
PN-EN 196-2:2013-11
Zawartość pozostałości nierozpuszczalnej (NR) Metoda wagowa
PN-EN 196-2:2013-11
Zawartość popiołu lotnego krzemionkowego (z obliczeń) PN-B-19707:2013
Zawartość chlorków Metoda miareczkowa
PN-EN 196-2:2013-11
Zawartość tlenku sodu i potasu Metoda FEAS
Całkowita zawartość alkaliów PN-EN 196-2:2013-11
Zawartość chromu (VI) rozpuszczalnego w wodzie Metoda spektrofotometryczna
PN-EN 196-10:2008
Zawartość dwutlenku węgla Metoda wagowa
PN-EN 196-2:2013-11
Zawartość siarczków Metoda miareczkowa
PN-EN 196-2:2013-11
Ilościowa zawartość składników:
- węglanowego
- zawierającego dwutlenek krzemu
- zawierającego żużel wielkopiecowy
- klinkieru
- regulatora czasu wiązania (z obliczeń)
CEN TR 196-4:2007
 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014