Cement murarski

 

Badania wykonuje:

 

Sekcja Inżynierii Materiałowej i Materiałów Budowlanych

 

 

Zakres badań Wg normy
Wytrzymałość na ściskanie PN-EN 196-1:2006
Początek czasu wiązania PN-EN 413-2:2011
Stałość objętości Metoda: za pomocą pierścieni Le Chateliera
PN-EN 196-3+A1:2011
Pozostałość na sicie PN-EN 196-6:2011
Zawartość powietrza PN-EN 413-2:2006
Zatrzymanie wody PN-EN 413-2:2006
Zawartość siarczanów (SO3) Metoda wagowa
PN-EN 196-2:2013-11
Zawartość chlorków Metoda miareczkowa
PN-EN 196-2:2013-11
 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014