ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII OPOLSZCZYZNY

 

 

OZE - Odnawialne Źródła Energii opolszczyzny


OZEProjekt ma służyć promowaniu, usystematyzowaniu i zebraniu w jednym miejscu informacji dotyczących możliwości przeróbki i wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w woj. opolskim oraz transferowi wiedzy (w tym doradztwo techniczne) i aktualności w zakresie OZE. Ogólnym celem projektu jest doskonalenie systemu komunikowania się i wymiany informacji oraz transfer wiedzy i promocja w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w woj. opolskim.

 

Celami szczegółowymi projektu są:

 

  • opracowanie, uruchomienie i administrowanie portalu internetowego "Odnawialne Źródła Energii Opolszczyzny" - co stanowi główny nurt projektu. Portal umożliwi zebranie i udostępnienie w jednym miejscu informacji dotyczących OZE na Opolszczyźnie; poprzez uruchomione w ramach portalu forum będzie możliwe uzyskanie praktycznych porad ekspertów (zatrudnionych na potrzeby projektu) oraz prowadzenie dyskusji na tematy związane z dofinansowaniem, wytwarzaniem i wykorzystaniem OZE; portal będzie skupiał także informacje na temat aktualności wbranży OZE, informacje o inwestycjach w tym zakresie w regionie, a także o organizowanych wystawach, targach oraz konferencjach branżowych; będzie również posiadał informator podręczy, w którym odwiedzający będą mogli znaleźć dane kontaktowe do jednostek sektora B+R zajmujących się zagadnieniami OZE, projektantów instalacji OZE, wykonawców instalacji, producentów oraz dostawców urządzeń dla OZE,
  • bezpośrednie doradztwo techniczne ekspertów świadczone dla osób planujących w regionie inwestycje z wykorzystaniem OZE,
  • promocja najlepszych praktyk poprzez organizację wyjazdów technicznych celem wizytacji instalacji przerabiających i/lub wykorzystujących OZE,
  • transfer wiedzy i innowacji poprzez organizowanie wyjazdów na targi branżowe OZE, a także udział w konferencjach.

 

OZE

 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014