Gazy składowiskowe, biogaz

 

Badania wykonuje:

 

Sekcja Badań Emisyjnych i Cieplnych

 

 

Zakres badań Wg normy
Stężenia gazów
CH4 CO2
O2 Prędkość przepływu
Metoda IR
Metoda elektrochemiczna
Metoda anemometryczna
PB-ZP-6
wydanie 1 z dnia 27.09.2013
 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014