Inne(biomasa, paliwa, alkohole, tworzywa sztuczne, produkty spożywcze)

 

Badania wykonuje:

 

Sekcja Badań Środowiska i Odpadów

 

 

Zakres badań Wg normy
Zawartość biomasy w paliwach stałych i odpadach
metodą izotopu węgla C14
Metoda ciekłej scyntylacji
(LSC)
PN-EN 15440:2011
Zawartość bioetanolu w alkoholach Metoda ciekłej scyntylacji
(LSC)
Określenie zawartości etanolu w benzynie Metoda ciekłej scyntylacji
(LSC)
Określenie pochodzenia kwasu octowego
w produktach spożywczych
Metoda ciekłej scyntylacji
(LSC)
Wskaźnik alkoholu etylowego syntetycznego Metoda ciekłej scyntylacji
(LSC)
Zawartość węgla biogennego w papierze,
butelkach PET bioplastikach i innych materiałach
opakowaniowych
Metoda ciekłej scyntylacji
(LSC)
Zawartość węgla biogennego w materiałach
konstrukcyjnych
Metoda ciekłej scyntylacji
(LSC)
Zawartość węgla biogennego farbach i biopaliwach Metoda ciekłej scyntylacji
(LSC)
Zawartość węgla biogennego w żywności Metoda ciekłej scyntylacji
(LSC)
Pomiar promieniowania alfa i beta pochodzącego
z przemian promieniotwórczych izotopów H3 i C14
Metoda ciekłej scyntylacji
(LSC)
Datowanie radiowęglowe Metoda ciekłej scyntylacji
(LSC)
 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014