Krawężnik betonowy

 

Badania wykonuje:

 

Sekcja Inżynierii Materiałowej i Materiałów Budowlanych

 

 

Zakres badań Wg normy
Wytrzymałość na zginanie PN-EN 1340:2004, załącznik F
Nasiąkliwość PN-EN 1340:2004, załącznik E
Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzającej PN-EN 1340:2004, załącznik D
Ścieralność na tarczy Böhmego PN-EN 1340:2004, załącznik H
 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014