Kruszywa

 

Badania wykonuje:

 

Sekcja Inżynierii Materiałowej i Materiałów Budowlanych

 

 

Zakres badań Wg normy
Skład ziarnowy PN-EN 933-1:2012
Zawartość pyłów w kruszywie PN-EN 933-1:2012
Skład ziarnowy piasku PN-EN 933-1:2012
Mrozoodporność (w wodzie) PN-EN 1367-1:2007
Mrozoodporność (w obecności soli) PN-EN 1367-6:2008
Zawartość chlorków soli rozpuszczalnych w wodzie PN-EN 1744-1:2006
Zawartość siarczanów rozpuszczalnych w wodzie PN-EN 1744-1:2006
Zawartość siarczanów rozpuszczalnych w kwasie PN-EN 1744-1:2006
Zawartość siarczków rozpuszczalnych w kwasie PN-EN 1744-1:2006
Zawartość siarki całkowitej PN-EN 1744-1:2006
Zawartość humusu PN-EN 1744-1:2006
Zawartość zanieczyszczeń organicznych PN-EN 1744-1:2006
Oznaczenie rozpuszczalności w wodzie PN-EN 1744-1:2006
Straty przy prażeniu PN-EN 1744-1:2006
Oznaczenie wolnego wapna PN-EN 1744-1:2006
Odporność na rozdrabnianie PN-EN 1097-2:2010
Gęstość nasypowa i jamistość PN-EN 1097-3:2000
Gęstość ziarn i nasiąkliwość kruszyw PN-EN 1097-6:2013-11E
 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014