LIMMS-Belka_01

 

Laboratorium Innowacyjnych Materiałów i Monitorowania Środowiska wykonuje badania i świadczy usługi w obszarach:

 

 • Badania chemiczne i pobieranie próbek materiałów budowlanych
 • Badania chemiczne i pobieranie próbek gazów odlotowych, wody, ścieków, odpadów, gazów składowiskowych, biogazu, gleby, osadów ściekowych
 • Badania odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015r.
  w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach
 • Badania odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2016r.
  w sprawie warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów
 • Badania stałych paliw wtórnych pod kątem wyznaczania biogennego i niebiogennego wskaźnika emisji CO2
 • Badania chemiczne i pobieranie próbek gazów odlotowych (obszar regulowany)
 • Badania chemiczne i pobieranie próbek paliw stałych
 • Badania chemiczne wyrobów innych: biowęgla
 • Badania chemiczne materiałów opakowaniowych
 • Badania chemiczne tworzyw sztucznych
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska – gazy odlotowe, gazy składowiskowe, biogaz, hałas w środowisku ogólnym
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska – gazy odlotowe (obszar regulowany)
 • Badania mechaniczne wyrobów budowlanych, materiałów budowlanych
 • Badania inne QAL2 i AST automatycznych systemów monitoringu (AMS), urządzenia odpylające gazy odlotowe
 • Badania inne QAL2 i AST automatycznych systemów monitoringu (AMS) (obszar regulowany)
 • Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek materiałów budowlanych
 • Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek wody, ścieków, odpadów, gleby, osadów ściekowych
 • Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek gazów odlotowych (obszar regulowany)
 • Badania fizyczne i pobieranie próbek paliw stałych
 • Badania fizyczne wyrobów innych: biowęgla
 • Badania promieniowania wyrobów budowlanych oraz materiałów budowlanych
Badania udziału węgla biogenicznego w stałych paliwach wtórnych, odpadach, tworzywach sztucznych metodą izotopu węgla C14.

 

Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji laboratorium badawczego nr AB 799 nadany przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz wymagań dokumentu PKN-CEN/TS 15675:2009.

 

Aktualny zakres akredytacji dostępny jest na stronie internetowej www.pca.gov.pl


 

Laboratorium obejmuje:


- sekcję badań ds. emisji,

 

- sekcję badań ds. inżynierii materiałowej,

 

- sekcję badań ds. środowiska.

 
 

LIMS-Opis

 

 

Materiały informacyjne:

 

 

Laboratorium_IPMB

Laboratorium_IPMB

 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014