Materiały kamienne

 

Badania wykonuje:

 

Sekcja Inżynierii Materiałowej i Materiałów Budowlanych

 

 

Zakres badań Wg normy
Gęstość, gęstość objętościowa, Całkowita i otwarta porowatość PN-EN 1936:2007
Nasiąkliwość PN-EN 13755:2008
Mrozoodporność PN-EN 12371:2002
Wytrzymałość na ściskanie PN-EN 1926:2007
Ścieralność na tarczy Boehmego PN-EN 14157:2005
Współczynnik nasiąkliwości kapilarnej PN-EN 1925:2001
Wytrzymałość na zginanie pod działaniem siły skupionej PN-EN 12372:2007
Wykonanie wyciągów wodnych PN-EN 12457-4:2006
 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014