Mieszanka betonowa

 

Badania wykonuje:

 

Sekcja Inżynierii Materiałowej i Materiałów Budowlanych

 

 

Zakres badań Wg normy
Pobieranie i przygotowanie próbek do badań PN-EN 12350-1:2011
Gęstość PN-EN 12350-6:2011
Zawartość powietrza PN-EN 12350-7:2011
Pomiar konsystencji metodą opadu stożka PN-EN 12350-2:2011
Pomiar konsystencji metodą VeBe PN-EN 12350-3:2011
Pomiar konsystencji metodą stolika rozpływowego PN-EN 12350-5:2011
Pomiar konsystencji metodą stopnia zagęszczalności PN-EN 12350-4:2011
 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014