MATERIAŁY KONFERENCYJNE

 

Z korzyścią dla środowiska

 

III MKN

Wymiana doświadczeń między przedstawicielami nauki i praktyki w obszarze technik wytwarzania oraz oddziaływania na środowisko technologii materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych to główny cel konferencji zorganizowanej w Szczyrku 22-24 maja br.

 

 

Organizatorem VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych, szklarskich, ceramicznych i ogniotrwałych” był Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu, a patronat  honorowy objął Minister Gospodarki oraz Marszałek Województwa Opolskiego.

 

Z uwagi na szeroki zakres prezentowanych zagadnień, obrady prowadzono w sześciu sesjach tematycznych. Na spotkaniu omawiano problematykę, która odnosi się do niskoemisyjnych technologii, mogących znaleźć zastosowanie w przemyśle ceramiki budowlanej, szkła i materiałów ogniotrwałych.Wśród poruszanych kwestii znalazły się m.in.: technologie CCS, skierowane do przemysłu cementowego oraz innowacyjne rozwiązania stosowane w zakresie redukcji CO2 w przemyśle materiałów budowlanych. Prezentowano także inne technologie odznaczające się niską energochłonnością i ograniczonym oddziaływaniem na środowisko naturalne. Poruszono też temat zanieczyszczeń emitowanych w przemyśle ceramiki i materiałów budowlanych oraz wykorzystania popiołów lotnych. Ponadto uczestnicy spotkań mogli pogłębić wiedzę o surowcach odpadowych oraz paliwach alternatywnych oraz poznać problematykę kształtowania cech użytkowych materiałów budowlanych. Szczegółowo analizowano wyniki z prowadzonych badań i możliwość zastosowania w praktyce rozmaitych metod ograniczenia emisji zanieczyszczeń w procesach technologicznych. Prezentowano też uwarunkowania prawne i normy ochrony środowiska w omawianym temacie.

 

Ożywiona dyskusja i wymiana poglądów świadczy o trafności podjętych na konferencji problemów, które nurtują przedstawicieli przemysłu. Zgłoszone wnioski i propozycje tematów do rozwiązania są inspiracją do podejmowania innowacyjnych prac i szerokich zastosowań w praktyce. W konferencji wzięło udział ponad sto osób, którzy byli reprezentantami m.in.: Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Politechnik: Śląskiej, Opolskiej i Białostockiej. Ponadto na spotkanie przybyli przedstawiciele m.in. przemysłu mineralnego oraz producenci urządzeń i aparatury kontrolno- pomiarowej.

 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014