PARAMETR AT4

 

BADANIA ODPADÓW i KOMPOSTÓW po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu w zakresie parametru AT-4, wilgotności i strat prażenia.

 

Nowe kierunki postępowania z bioodpadami w myśl postanowień Dyrektywy Rady Unii Europejskiej 1999/31/WE oraz Ustawy o odpadach wskazują przede wszystkim na organizowanie selektywnej zbiórki w celu ich kompostowania i uzyskiwania z nich sfermentowanej biomasy.  Przetwarzanie bioodpadów powinno zapewniać wysoki poziom ochrony środowiska, zaś materiały i produkty z nich wytwarzane muszą być dla środowiska bezpieczne.

W ramach działalności naukowej i usługowej wykonujemy badania prób stabilizatów z odpadów komunalnych frakcji 0-80 wydzielonych na sortowni odpadów i poddanych procesowi kompostowania/stabilizacji tlenowej. Ze względu na dwuetapowy proces stabilizacji oraz zapisy Projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, którego zapisy stanowią, że przez co najmniej pierwsze 2 tygodnie proces odbywa się w zamkniętym reaktorze lub w hali […] do czasu osiągnięcia wartości AT4 poniżej 20 mg O2/g suchej masy, oraz że stabilizat docelowo ma spełniać wymagania w zakresie uzyskania wartości AT4  mniejszej niż 10 mg O2/g suchej masy, proponujemy przeprowadzenie badań dwuetapowo:

  • Etap I – pobranie próbek i wykonanie badań stabilizatu bezpośrednio po procesie kompostowania w bioreaktorach,
  • Etap II – pobranie próbek i wykonanie badań stabilizatu po procesie dojrzewania w pryzmach na placu.

W ramach badań oferujemy:

  • Pobranie próbek stabilizatu (wg PN-Z15011-1),
  • Analizę AT4 w dwóch powtórzeniach,
  • Rozdrobnienie stabilizatu do frakcji poniżej 20mm zgodnie z normatywami,
  • Oznaczenie wilgotności próbki stabilizatu,
  • Oznaczenie strat prażenia stabilizatu.

Sposób wykonywania pomiarów i oznaczeń oraz metodyka badań w wyżej wymienionym zakresie odpowiadają wytycznym Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska dotyczącym wymagań dla procesów kompostowania, fermentacji i mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (wg stanu na 15 grudnia 2008 r.) oraz przywołanym w nich normatywom austriackim. Jakość prowadzonych przez Laboratorium Instytutu badań potwierdzona została uzyskanymi wynikami w testach międzylaboratoryjnych przeprowadzonych pomiędzy Laboratorium Instytutu, a innymi Europejskimi Instytucjami Badawczymi.

Do poboru próbek wykorzystujemy m. in. nasze mobilne laboratorium, które to wyposażone jest w najwyższej klasy sprzęt badawczy. Całe wyposażenie pomiarowe wykorzystywane przy badaniach posiada świadectwa wzorcowania wydane przez kompetentne, akredytowane laboratoria wzorcujące.

 

 

Więcej informacji mgr Joanna Poluszyńska, tel. 77 456 32 01 wew. 356, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

AT4 AT4 AT4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały informacyjne:

 

Parametr AT4

 

Loading ...

 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014