Prace ICiMB NR 17

 

 

Spis treści:

 

BADANIA I STUDIA
(RESEARCH AND STUDIES)

 


Jerzy D u d a
Nowe wyzwania wynikające z pakietu klimatyczno-energetycznego dla przemysłu materiałów budowlanych i ceramicznych (New challenges for ceramic and building material industry resulting from climate and energy package)


Justyna K u t e r a s i ń s k a, Anna K r ó l
Żużel pomiedziowy jako surowiec w produkcji alkalicznie aktywowanych spoiw żużlowych (Copper slag as a raw material in the production of alkali-activated slag binders)


Agata M o d r z y c k a, Jacek S e l e j d a k
Podejście procesowe w kształtowaniu nowoczesnego systemu zarządzania jakością przy produkcji materiałów budowlanych (Procedural approach in shaping of modern system of quality management for the production of construction materials)


Marzena N a j d u c h o w s k a, Karina R ó ż y c k a, Grzegorz R o l k a
Ocena możliwości wykorzystania stłuczki szklanej w przemyśle budowlanym w aspekcie jej wpływu na środowisko naturalne (Assessment of the glass cullet application in building industry in terms of its impacts on the environment)


Sławomir S k w a r k
Komunikacja marketingowa jednostki naukowo-badawczej na przykładzie Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu (Marketing communication in research entities based on the Institute of Ceramics and Building Materials, Building Materials Engineering Division in Opole)


Leszek S t o c h
Przemysł materiałów budowlanych wobec problemów współczesnej cywilizacji (Building materials industry and the challenges of modern civilization)


Agnieszka S z e w c z y k, Daria G ą s i o r, Ewelina Ś l ę z a k
Wykorzystanie chromatografii jonowej ze spektrometrią mas w plazmie indukcyjnie sprzężonej w analizie specjalizacyjnej wybranych pierwiastków (The use of ion chromatography and mass spectrometry inductively coupled plasma for analysis element speciation)


 

* * *O nas (About us)

 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014