Obiekty przemysłowe i mieszkalne, urządzenia

 

Badania wykonuje:

 

Sekcja Badań Emisyjnych i Cieplnych

 

 

Zakres badań
Badanie termowizyjne podstawowe dla mieszkań, domów i lokali usługowych
Badanie termowizyjne-lokalizacja i szukanie wycieków instalacji ogrzewania i wody
(c.o., c.w.u. i ogrzewanie podłogowe) i elektrycznych oraz innych obiektów
Badanie termowizyjne dla maszyn i urządzeń, instalacji ogrzewania, chłodzenia
i elektrycznych (okresowy przegląd-szafy sterujące, rozdzielnie elektryczne,
rozdzielnice, transformatory, etc.)
Badanie termowizyjne budynków przemysłowych i innych obiektów niewielkich
rozmiarów
 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014