Odpady

 

Badania wykonuje:

 

Sekcja Badań Środowiska i Odpadów

 

 

Zakres badań Wg normy
Pobieranie próbek PN-Z-15011-1:1998
Czterodniowe zapotrzebowanie tlenu (AT4) Metoda manometryczna
OXITOP
PB-ZP-4 Wydanie 1 z dnia
25.01.2013r.
Potencjał tworzenia się biogazu w warunkach
inkubacji (GS 21)
Test inkubacyjny
Oznaczanie składu morfologicznego odpadów PN-Z-15006:1993
 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014