Odpady i materiały budowlane, woda, ścieki, wyciągi wodne (z odpadów i materiałów budowlanych)

 

Badania wykonuje:

 

Sekcja Inżynierii Materiałowej i Materiałów Budowlanych

 

 

Zakres badań Wg normy
Zawartość / stężenie metali: Zn, Cu, Cd, Ni, Pb, Co Metoda FAAS, PN-ISO 8288:2002
Zawartość / stężenie metali Mn, Fe Metoda FAAS, PN-92/C-04570-01
Zawartość / stężenie metali Na, K Metoda FEAS
PN-ISO 9964-3:1994
PN-ISO 9964-3/Ak:1997
Zawartość / stężenie chromu PN-EN 1233:2000
Zawartość / stężenie talu (Tl) Procedura własna
Zawartość / stężenie rtęci Metoda ASA absorpcyjnej spektrometrii atomowej
z amalgamacją par rtęci
 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014