SEKCJA DS. INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

 

 

Sekcja ds. badań inżynierii materiałowej wykonuje:

 • badania wymywalności metali ciężkich
 • badania promieniotwórczości naturalnej
 • badania konsystencji świeżych mieszanek betonowych
 • badania właściwości mechanicznych betonów i innych materiałów na ściskanie w zakresie od 0 do 4000 kN, zginanie do 250 kN, a także rozciąganie oraz badanie przemieszczeń materiałów
 • badania odporności materiałów budowlanych na skrajne warunki środowiskowe
 • badania spoiw mineralnych

 

Oferta badawcza z podziałem wg obiektów badań:

 

 • Beton
 • Betonowa kostka brukowa
 • Betonowa płyta brukowa
 • Cement
 • Cement murarski
 • Klinkier, cement
 • Krawężnik betonowy
 • Kruszywa
 • Materiały kamienne
 • Mieszanka betonowa
 • Odpady i materiały budowlane, woda, ścieki, wyciągi wodne (wykonane z odpadów i materiałów bud.)
 • Popiół lotny do betonu
 • Popiół lotny do cementu
 • Popiół lotny do mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym
 • Pył krzemionkowy do betonu
 • Surowce, materiały budowlane i odpadowe
 • Woda, ścieki, wyciągi wodne
 • Woda zarobowa do betonu
 • Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
 • Zaprawy budowlane
 • Żużel wielkopiecowy

 

Materiały informacyjne:

 

 

 

Laboratorium_Inzynierii_Materialowej

Null

Null

 

Laboratorium_Inzynierii_Materialowej

Laboratorium_Inzynierii_Materialowej

Laboratorium_Inzynierii_Materialowej

Laboratorium_Inzynierii_Materialowej

 
KONTAKT

 

Kierownik Laboratorium

dr Joanna Poluszyńska

tel.:

kom.:

e-mail:

77 456 32 01 w. 356


j.poluszynska@icimb.pl

 

Główny Specjalista ds. Jakości

mgr inż. Anna Rolka

tel.:

kom.:

e-mail:

77 456 32 01 w. 343


a.rolka@icimb.pl

 

Kierownik Techniczny ds. Emisji
Z-ca Kierownika Laboratorium

mgr inż. Jan Kościanowski

tel.:

kom.:

e-mail:

77 456 32 01 w. 345


j.koscianowski@icimb.pl

 

Kierownik Techniczny
ds. Środowiska
Z-ca Kierownika Laboratorium

mgr Agnieszka Cygan

tel.:

kom.:

e-mail:

77 456 32 01 w. 335


a.cygan@icimb.pl

 

Kierownik Techniczny
ds. Inżynierii Materiałowej
Z-ca Kierownika Laboratorium

mgr inż. Anna Rolka

tel.:

kom.:

e-mail:

77 456 32 01 w. 343


a.rolka@icimb.pl

 

 

ZAKRES AKREDYTACJI

 

PCA

AB 054

 

ilac

 

 


 

Pollab 832

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014