Popiół lotny do betonu

 

Badania wykonuje:

 

Sekcja Inżynierii Materiałowej i Materiałów Budowlanych

 

 

Zakres badań Wg normy
Strata prażenia PN-EN 450-1:2012
PN-EN 196-2:2013-11
Zawartość chlorków Metoda miareczkowa
PN-EN 196-2:2013-11
Zawartość siarczanów (SO3) Metoda wagowa
PN-EN 196-2:2013-11
Zawartość wolnego tlenku wapnia Metoda miareczkowa
PN-EN 451-1:2004
Zawartość dwutlenku krzemu (SiO2) Metoda wagowa
PN-EN 196-2:2013-11
Zawartość tlenku glinu (Al2O3) Metoda miareczkowa
PN-EN 196-2:2013-11
Zawartość tlenku żelaza (Fe2O3) Metoda miareczkowa
PN-EN 196-2:2013-11
Zawartość tlenku wapnia (CaO) Metoda miareczkowa
PN-EN 196-2:2013-11
Zawartość tlenku magnezu (MgO) Metoda miareczkowa
PN-EN 196-2:2013-11
Zawartość pozostałości nierozpuszczalnej (NR) Metoda wagowa
PN-EN 196-2:2013-11
Zawartość dwutlenku węgla Metoda wagowa
PN-EN 196-2:2013-11
Zawartość reaktywnego tlenku wapnia (z obliczeń) PN-EN 197-1:2012
Zawartość reaktywnego dwutlenku krzemu (z obliczeń) PN-EN 197-1:2012
Zawartość tlenku sodu i potasu Metoda FEAS
PN-EN 196-2:2013-11
Całkowita zawartość alkaliów (z obliczeń) Metoda FEAS
PN-EN 196-2:2013-11
Zawartość rozpuszczalnych fosforanów (w przeliczeniu na P2O5) Metoda spektrofotometryczna
PN-EN 450-1:2012 Załącznik C
Zawartość fosforu całkowitego (w przeliczeniu na P2O5) Metoda spektrofotometryczna
IB-3 wydanie 2 z 10.09.2013r.
Miałkość PN-EN 451-2:1998
Wytrzymałość na ściskanie PN-EN 450-1:2012
PN-EN 196-1:2006
Wskaźnik aktywności (z obliczeń) PN-EN 450-1:2012
PN2
Stałość objętości Metoda: za pomocą pierścieni
Le Chateliera
PN-EN 450-1:2012
PN-EN 196-3+A1:2011
Gęstość ziarn Metoda: za pomocą piknometru
PN-EN 1097-7:2008
Początek wiązania betonu Metoda: za pomocą aparatu
Vicata
PN-EN 450-1:2012
PN-EN 196-3+A1:2011
Wodożądność Metoda: za pomocą stolika
rozpływu
PN-EN 450-1:2012 Załącznik B
 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014