Popiół lotny do mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym

 

Badania wykonuje:

 

Sekcja Inżynierii Materiałowej i Materiałów Budowlanych

 

 

Zakres badań Wg normy
Strata prażenia PN-EN 14227-4:2013-10
PN-EN 196-2:2013-11
Zawartość siarczanów (SO3) Metoda wagowa
PN-EN 196-2:2013-11
Zawartość wolnego tlenku wapnia Metoda miareczkowa
PN-EN 451-1:2004
Zawartość tlenku wapnia (CaO) Metoda miareczkowa
PN-EN 196-2:2013-11
Zawartość dwutlenku węgla Metoda wagowa
PN-EN 196-2:2013-11
Zawartość reaktywnego tlenku wapnia (z obliczeń) PN-EN 197-1:2012
Stałość objętości Metoda: za pomocą pierścieni Le Chateliera
PN-EN 14227-4:2013-10
PN-EN 196-3+A1:2011
Zawartość wody Metoda wagowa
PN-EN 1097-5:2008
Miałkość, aktywność pucolanowa i hydrauliczna Metoda sitowa
PN-EN 14227-4:2013-10
PN-EN 451-2:1998
Zawartość dwutlenku krzemu (SiO2) Metoda wagowa
PN-EN 196-2:2013-11
Zawartość tlenku sodu i potasu Metoda FEAS
PN-EN 196-2:2013-11
Całkowita zawartość alkaliów (z obliczeń) Metoda FEAS
PN-EN 196-2:2013-11
 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014