PROJEKTY CE

 

E2bebis

 

ŚRODOWISKOWE I EKONOMICZNE KORZYŚCI Z UTWORZENIA KLASTRÓW BIOWĘGLOWYCH NA OBSZARZE EUROPY ŚRODKOWEJ
E2BEBIS

Projekt E2BEBIS realizowany jest w ramach programu dla Europy Środkowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF)

 

 

Projekt Nr 4CE535P3
Priorytet 3
Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska
Obszar interwencji 3.4
Wspieranie ekologicznych, przyjaznych środowisku technologii i działań
Całkowity budżet projektu wynosi:
1 537 065 €, w tym dofinansowanie z ERDF to 1 244 341,75€.
Czas trwania projektu:
30 miesięcy.

 

Uczestnicy projektu

 • University of Bologna - Medical and Veterinary Sciences Department – Koordynator Projektu – Włochy
 • UNCEM - Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani – Delegazione Piemontese - Włochy
 • Poltegor-Instytut, Instytut Górnictwa Odkrywkowego – Polska,
 • BJ ENERGY GROUP, s.r.o. - Słowacja
 • European Development Agency – Czechy
 • VSB - Technical University of Ostrava, Energy Research Center – Czechy
 • Scientific research centre Bistra Ptuj – Słowenia
 • Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu - Polska

Kierownik Projektu: prof. Giampaolo Peccolo

Głównym celem projektu jest utworzenie i rozwój regionalnych klastrów energetycznych umożliwiających wdrożenie technologii wytwarzania biocharu, na cele energetyczne lub rolnicze oraz przygotowanie strategii pozwalających przystosować przepisy i normy na poziomie krajowym i unijnym do jej zastosowania.

 

W ramach projektu przewiduje się między innymi:

 • przeprowadzenie analizy stanu wiedzy i identyfikację problemów związanych z wytwarzaniem biocharu w państwach biorących udział w projekcie (Włochy, Polska, Czech, Słowacja, Słowenia);
 • przeprowadzenie analizy możliwości utworzenia klastrów energetycznych poprzez określenie ilości dostępnej biomasy (rolniczej, zwierzęcej, komunalnej, z przemysłu drzewnego), możliwości transportowych, ewentualnej lokalizacji zakładów;
 • ocenę możliwości legislacyjnych i instytucjonalnych; wpływu na środowisko oraz analizę ekonomiczną;
 • utworzenie regionalnych klastrów, skupiających wszystkie podmioty związane z procesem wytwarzania biocharu (producenci biomasy, jednostki finansujące, podmioty opracowujące technologię, przedsiębiorstwa, końcowi użytkownicy) na potrzeby energetyczne i rolnicze;
 • uruchomienie zakładów wytwarzających biochar w celach demonstracyjnych i pilotażowych, co pozwoli na dalsze rozpowszechnianie i promocję technologii.

Więcej: http://www.e2bebis.eu/

 

Materiały informacyjne:

 

Projekty

Projekty

 
KONTAKT

dr inż. Grzegorz Siemiątkowski

tel.:

kom.:

e-mail:

77 456 32 01


g.siemiatkowski@icimb.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014