Pył krzemionkowy do betonu

 

Badania wykonuje:

 

Sekcja Inżynierii Materiałowej i Materiałów Budowlanych

 

 

Zakres badań Wg normy
Zawartość chlorków Metoda miareczkowa
PN-EN 196-2:2013-11
PN-EN 13263-1+A1:2010
PN-EN 196-2:2013-11
Strata prażenia Metoda miareczkowa
PN-EN 196-2:2013-11
PN-EN 13263-1+A1:2010
PN-EN 196-2:2013-11
Zawartość suchej masy w zawiesinie Metoda wagowa
PN-EN 13263-1+A1:2010
Wytrzymałość na ściskanie PN-EN 13263-1+A1:2010
PN-EN 413-2:2006
PN-EN 196-1:2006
Wskaźnik aktywności (z obliczeń) PN-EN 13263-1+A1:2010
 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014