Środowisko ogólne - hałas pochodzący od dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych

 

Badania wykonuje:

 

Sekcja Badań Środowiska i Odpadów

 

 

Zakres badań Wg normy
Równoważny poziom dźwięku A Metoda bezpośrednia
Załącznik nr 3
do Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dn. 16.06.2011r.
(Dz.U. Nr 140, poz. 824)
z wyłączeniem metod
obejmujących punkty F, G, H
Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikiem LAeqD i LAeqN
(z obliczeń)
Metoda bezpośrednia
Załącznik nr 3
do Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dn. 16.06.2011r.
(Dz.U. Nr 140, poz. 824)
z wyłączeniem metod
obejmujących punkty F, G, H
 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014