Środowisko pracy, Środowisko ogólne

 

Badania wykonuje:

 

Sekcja Badań Środowiska i Odpadów

 

 

Zakres badań Wg normy
Pobieranie próbek w celu oceny narażenia zawodowego na pyły przemysłowe Metoda dozymetrii
indywidualnej
PN-Z-04008-7:2002+Az1:2004
Stężenie pyłu całkowitego Metoda filtracyjno-wagowa
PN-Z-04030-05:1991
Stężenie pyłu respirabilnego Metoda filtracyjno-wagowa
PN-Z-04030-06:1991
Równoważny poziom dźwięku A
Maksymalny poziom dźwięku A
Szczytowy poziom dźwięku C
Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do:
- 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy
- tygodnia pracy
(z obliczeń)
Metoda pomiarowa
bezpośrednia
PN-N-01307:1994
PN-EN ISO 9612:2011
z wyłączeniem metody
obejmującej strategię 2- p. 10
i strategię 3 – p. 11
 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014